czwartek, 14 maj 2020 08:46

Kasy online: E-paragony można już wydawać nabywcom!

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Długo oczekiwane e-paragony stały się rzeczywistością! Wszystko za sprawą przepisów, które weszły w życie w kwietniu. Paragony w formie elektronicznej mogą wystawiać posiadacze kas fiskalnych online. Sprawdź, co jeszcze zmieniło się w rozporządzeniu w sprawie kas.

Prace nad wdrożeniem rozwiązań umożliwiających sklepom i punktom usługowym przesyłanie paragonów w formie elektronicznej trwały już od kilku lat. Epidemia koronawirusa przyspieszyła ten proces – rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadził zmiany w obowiązujących aktach prawnych. E-paragony to narzędzie, które pozwala na jeszcze większe ograniczenie osobistego kontaktu sprzedawców i nabywców.

 

E-paragony – nowe przepisy

Dnia 25 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2020 r. poz. 732). Wprowadziło ono kilka istotnych modyfikacji w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816).  

 

Wprowadzono nową definicję dokumentu w postaci elektronicznej. Według nowych przepisów:

 

Dokument w postaci elektronicznej - utworzony przez kasę on-line zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w przypadku dokumentów fiskalnych.

 

Jak wskazuje powyższy przepis, e-paragony mogą wystawiać wyłącznie użytkownicy kas fiskalnych online. Urządzenia „starego” typu z elektroniczną lub papierową kopią paragonu nie mają takiej technicznej możliwości.

 

Istotne zmiany objęły § 19 rozporządzenia, w którym uregulowano kwestię wystawiania dokumentów przez użytkowników kas. Przepis w nowym brzmieniu daje podatnikom prawną podstawę do wystawiania e-paragonów.

 

W przepisach § 19 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 10 czytamy:

 • § 19. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy on-line, wystawiają:

  1) paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 12 i § 19a,


  2) faktury i faktury anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem § 19a,

  (…)

  4) raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej,

  (…)

  10) dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej

 

E-paragony - nowe obowiązki podatnika

W nowo dodanym § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia wskazano, iż podatnik przed zatwierdzeniem paragonu fiskalnego lub faktury, ma obowiązek sprawdzić poprawność wystawianego dokumentu. Celem tego wymogu jest wyeliminowanie oczywistych pomyłek.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, użytkownik kasy ma obowiązek zapewnić urządzeniu stan techniczny gwarantujący czytelny wydruk paragonu lub faktury w formie papierowej. Natomiast w przypadku dokumentów wystawianych w postaci elektronicznej musi zapewnić ich czytelny widok, pozwalający nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży.

 

Inne zmiany w rozporządzeniu

Zmodyfikowano także treść załącznika nr 1: „Informacja o zasadach ewidencji…”, w tym treść oświadczenia podpisywanego przez operatora kasy fiskalnej. Sporządzając ten dokument, należy pamiętać o wybraniu aktualnego wzoru formularza! Zmiany wprowadzono także w załącznikach nr 2-6 do rozporządzenia.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online – odroczenie dla usług związanych z wyżywieniem

Czytany 149 razy

Artykuły powiązane

 • Kasy online odroczone dla usług budowlanych! Kasy online odroczone dla usług budowlanych!

  Przesunięcie terminów różnych obowiązków podatkowych objęło też wymianę kas fiskalnych na urządzenia online’owe. Zmiany dotyczą szeregu branż, w tym tych najbardziej poszkodowanych w wyniku epidemii. Kasy online odroczone dla usług budowlanych to już pewnik!

 • Kasy online odroczone dla usług kosmetycznych i kosmetologicznych! Kasy online odroczone dla usług kosmetycznych i kosmetologicznych!

  Kosmetyczki nie muszą kupować kas fiskalnych online do końca roku. Odroczenie kas online dla usług kosmetycznych i kosmetologicznych to jedno z założeń Tarczy Antykryzysowej. Jeśli jednak wymieniłeś kasę wcześniej lub zamierzasz to zrobić, nie stracisz prawa do ulgi!

 • Kasy online odroczone dla usług fryzjerskich! Kasy online odroczone dla usług fryzjerskich!

  Nie tylko lokale gastronomiczne, ale też m.in. salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne będą mogły wymienić kasy fiskalne w późniejszym terminie! Kasy online odroczone dla usług fryzjerskich to element Tarczy antykryzysowej. Sprawdź nowy harmonogram wymiany kas.

 • Kasy fiskalne online – odroczenie dla usług związanych z wyżywieniem Kasy fiskalne online – odroczenie dla usług związanych z wyżywieniem

  To już pewne – kasy fiskalne online dla usług związanych z wyżywieniem nie będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r. Rząd potwierdził przesunięcie planowanego terminu ze względu na epidemię i wprowadzone obostrzenia gospodarcze. Co więcej, na odroczenie kas online mogą liczyć też pozostałe branże.

 • Kasy fiskalne online z nowym terminem! Kasy fiskalne online z nowym terminem!

  Nie ma już wątpliwości – gastronomia i obiekty noclegowe nie muszą mieć kas online do 1 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów oficjalnie poinformowało, że ze względu na trwającą epidemię termin ten zostanie przesunięty. Sprawdź, jak mają wyglądać nowe przepisy!