piątek, 25 wrzesień 2020 20:43

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty ze sprzedaży? A może dopiero rozpoczynasz działalność i zastanawiasz się, po jakim czasie musisz kupić urządzenie i rozpocząć jego stosowanie? Sprawdź, jaki będzie limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

Nowy rok zawsze przynosi zmianę przynajmniej części przepisów. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, muszą być pod tym względem szczególnie czujni. Każdy nowy akt prawny regulujący tę kwestię w mniejszym lub większym stopniu ogranicza grono przedsiębiorców, którzy spełniają warunku do zachowania tej preferencji.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – czy się zmieni?

W 2021 r. dalej obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Weszło ono w życie na początku 2019 r. i będzie aktualne aż do końca 2021 r. W zakresie zwolnienia podmiotowego z kas powiela ono regulacje, które obowiązywały w poprzednich latach.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. wynosi 20.000 zł. Jeśli twoje obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2020 nie przekroczą tej kwoty, zachowasz prawo do zwolnienia z kasy w 2021 r.

 

A co z podatnikami, którzy w 2021 r. dopiero rozpoczną sprzedaż na rzecz tych nabywców? Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wyliczą w proporcji do okresu jej prowadzenia, według poniższego wzoru:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Przy czym za liczbę dni uznajemy okres od rozpoczęcia sprzedaży do końca roku.

 

Jakie czynności nie wliczają się do limitu

W celu określenia prawa do zwolnienia z kasy w 2021 r. należy wziąć pod uwagę obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w obrocie tym nie uwzględnia się następujących czynności:

 • Dostawy nieruchomości
 • Dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Kto nie skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z kas w 2021 r.

Wysokość obrotu nie ma znaczenia w przypadku podatników, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazł się tam katalog towarów i usług, które ze względu na swój specyficzny charakter muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

To m.in. dostawa gazu płynnego, części do silników, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi kulturalne i rozrywkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją.

Lista czynności wyłączających z prawa do zwolnień z kas jest jednak znacznie dłuższa. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu warto dokładnie się z nią zapoznać.

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2021 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 4804 razy

Artykuły powiązane

 • Kasy online dla fryzjerów – od kiedy w 2021 r.? Kasy online dla fryzjerów – od kiedy w 2021 r.?

  Właściciele salonów fryzjerskich już teraz kupują kasy online – choć według przepisów mają na to jeszcze kilka miesięcy. Od kiedy kasy online dla fryzjerów będą obowiązkowe w 2021 r.? Co zrobić, aby zachować szansę na ulgę przysługującą przy wymianie kasy i ile w rzeczywistości będzie kosztował nowy obowiązek?

 • Rezygnacja ze sprzedaży detalicznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2021 r. Rezygnacja ze sprzedaży detalicznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2021 r.

  Zakup i wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności wiążą się z kosztami i nowymi obowiązkami, o których przedsiębiorca musi pamiętać. Firmy, które ze względu na przekroczenie limitu do zwolnienia muszą zainstalować kasę, zastanawiają się nad sposobami uniknięcia tego kosztu. Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana pomimo utraty prawa do zwolnienia? Między innymi przy rezygnacji ze sprzedaży detalicznej.

 • Kasy fiskalne online – od kiedy dla kolejnych branż w 2021 r.? Kasy fiskalne online – od kiedy dla kolejnych branż w 2021 r.?

  Pomimo silnego kryzysu branża hotelarska i gastronomiczna wymieniły swoje urządzenia na kasy fiskalne online. Z początkiem roku w serwisach fiskalnych zaczęli pojawiać się kolejni przedsiębiorcy – to fryzjerzy, właściciele klubów fitness i firm budowalnych, kosmetyczki, a także lekarze i prawnicy. Ciąży na nich obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Od kiedy? I dlaczego już teraz kupują kasy?

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. na podstawie nowych kodów PKWiU i CN Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. na podstawie nowych kodów PKWiU i CN

  Początek 2021 r. nie przyniósł rewolucyjnych zmian dotyczących kas fiskalnych. Przepisy zobowiązały część przedsiębiorców do stosowania kas online. Nie wprowadzono natomiast istotnych ograniczeń w kwestii zwolnień z kasy fiskalnej. Należy jednak uwzględnić, iż od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie podmiotowe przysługuje dla czynności określanych za pomocą nowej klasyfikacji.

 • Kasy online – przepisy: Odroczenie terminu tylko na indywidualny wniosek – jak go złożyć? Kasy online – przepisy: Odroczenie terminu tylko na indywidualny wniosek – jak go złożyć?

  Odrzucenie projektu ustawy, która miała przesunąć termin instalacji kas online o rok m.in. dla hoteli i gastronomii, położyło kres nadziei tych branż na uniknięcie uciążliwego obowiązku. Nie oznacza to jednak, iż pozostali oni całkowicie bez szansy na późniejszy termin wprowadzenia kasy online. Przepisy dają możliwość indywidualnego odroczenia terminu wymiany kas na online’owe. Firmy muszą się jednak śpieszyć - mają na to czas tylko do końca roku.