poniedziałek, 18 styczeń 2021 12:21

Rezygnacja ze sprzedaży detalicznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2021 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zakup i wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności wiążą się z kosztami i nowymi obowiązkami, o których przedsiębiorca musi pamiętać. Firmy, które ze względu na przekroczenie limitu do zwolnienia muszą zainstalować kasę, zastanawiają się nad sposobami uniknięcia tego kosztu. Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana pomimo utraty prawa do zwolnienia? Między innymi przy rezygnacji ze sprzedaży detalicznej.

Zasady korzystania ze zwolnień z kasy fiskalnej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Zwolnieniem obejmującym najszerszą grupę firm jest zwolnienie podmiotowe.

 

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa

Podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Preferencja ta nie obejmuje przedsiębiorców wykonujących czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

Przekroczenie limitu 20.000 zł w trakcie roku skutkuje utratą prawa do zwolnienia. Kiedy kasa fiskalna musi zostać wprowadzona w działalności? W terminie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym przekroczono limit.

Przykład

Sklepik z pamiątkami dnia 17 kwietnia osiągnął łączny obrót ze sprzedaży detalicznej w wysokości 20.031 zł. Kasę fiskalną musi zainstalować do 1 lipca danego roku.

 

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży – będzie on wtedy niższy niż 20.000 zł.

 

Jak uniknąć obowiązku kupowania kasy fiskalnej?

Terminowe wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności jest bardzo ważne. Stanowi m.in. warunek uzyskania ulgi do 700 zł na urządzenie (o ile zdecydujemy się na zakup kasy online). A co w przypadku, gdy sprzedaż detaliczna firmy jest tak mała, że właściciel woli z niej zrezygnować, niż inwestować w kasę fiskalną? Jeśli całkowicie zrezygnuje ze sprzedaży towarów czy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, nie musi instalować kasy.

W takim wypadku przedsiębiorcy nie grożą żadne konsekwencje za brak kasy fiskalnej. Oczywiście pod warunkiem, że ze sprzedaży tej zrezygnuje przed obowiązującym go terminem. Zgodnie bowiem z zasadą ogólną zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, to sprzedaż jest objęta wymogiem ewidencji. Jeśli nie ma sprzedaży, nie ma też obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

 

Korzystanie z innych zwolnień

Rezygnacja ze sprzedaży detalicznej nie jest jedynym sposobem na uniknięcie konieczności zakupu i instalacji kasy fiskalnej. Rozporządzenie określa bowiem kilka innych rodzajów zwolnień, z których – po spełnieniu określonych warunków – mogą korzystać podatnicy.

Sprzedaż towarów nie musi być rejestrowana na kasie, jeśli dostawa następuje drogą wysyłkową i spełnia warunki określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia:

36. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

W przypadku usług zastosowanie może mieć zwolnienie z poz. 37 załącznika:

37. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Należy jednak pamiętać, iż z powyższych zwolnień z kasy fiskalnej można korzystać wyłącznie po spełnieniu wszystkich określonych w nich wymogów. Wystarczy bowiem, by podatnik przyjął pojedynczą zapłatę gotówkową lub zgodził się na odbiór osobisty towaru, by stracić prawo do zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej. Płatność gotówką stanowi też jedną z przesłanek do konieczności zarejestrowania na kasie usługi. Jeśli przedsiębiorca wcześniej przekroczy limit do zwolnienia podmiotowego, właściwie z chwilą wykonania czynności niespełniającej powyższych warunków powinien wystawić paragon.

Oczywiście konieczność dbania o spełnienie warunków przez każdą transakcję nie musi zniechęcać do korzystania ze zwolnień z kasy fiskalnej. Należy jednak zachować wtedy większą czujność. Wszelkie błędy czy nadużycia w tym zakresie mogą się wiązać z surowymi karami określonym i w przepisach.

 

Więcej o tym, kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa, czytaj w Poradniku na 2021 rok

Czytany 1902 razy

Artykuły powiązane

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu? Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu?

  Lekarze i stomatolodzy przyjmujący pacjentów w prywatnych gabinetach muszą mieć kasy fiskalne niezależnie od wysokości obrotu – takie przepisy obowiązują już od kilku lat. Ponadto od 1 lipca 2021 r. branżę medyczną obejmie obowiązek wymiany kas na online’owe. Jednakże w niektórych przypadkach lekarz nie musi wystawiać paragonu, mimo iż ma w gabinecie kasę fiskalną. Jakie to sytuacje?

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługują wąskiej grupie podatników, którzy wykonują określone czynności lub osiągają niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Jednakże pewna grupa przedsiębiorców traci prawo do zwolnienia ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży. Sprawdzenie listy czynności wyłączonych jest szczególnie istotna przy rozpoczęciu działalności. Sprawdź, kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy m.in. podatników, których obrót z tej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł netto. Warto jednak wiedzieć, iż w niektórych przypadkach można korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. nawet przy wyższej sprzedaży. Prawo to przysługuje m.in. usługodawcom, którzy otrzymują zapłatę na rachunek.

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?