środa, 29 grudzień 2021 21:53

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. – jak liczyć?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Dnia 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Jak liczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.? Jakie zmiany wprowadzono od nowego roku?

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najczęściej stosowaną preferencją w tym zakresie. Przysługuje ono przedsiębiorcom, którzy osiągają niskie przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W 2022 r. wysokość limitu do zwolnienia podmiotowego nie zmieniła się – dalej jest to 20.000 zł netto.

 

Jak liczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.

Podatnicy kontynuujący w 2022 r. sprzedaż na rzecz ww. osób mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich obrót netto z takiej sprzedaży w 2021 r. nie przekroczył 20.000 zł. Dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie utracili wcześniej prawa do zwolnienia z kas lub nie wprowadzili takiego urządzenia w działalności dobrowolnie.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2022 r. bierzemy pod uwagę obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w obrocie tym nie uwzględniamy czynności wymienionych w poz. 35 i 47 załącznika do rozporządzenia:

35. Dostawa nieruchomości

47. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. do czasu przekroczenia limitu. Jeśli jego obrót roczny przekroczy 20.000 zł, urządzenie rejestrujące będzie musiał wprowadzić w działalności w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Jak liczyć limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.

Podatnicy rozpoczynający w 2022 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Aby ustalić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r., można posłużyć się poniższym wzorem:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Przy czym jak liczbę dni uwzględniamy okres od dnia pierwszej sprzedaży do końca roku.

 

Przykład 1:

Firma XYZ rozpocznie sprzedaż dnia 24 stycznia 2022 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wynosi w tym wypadku 18.739,73 zł (20.000 zł / 365 x 342 dni).

 

Przykład 2:

Firma działająca sezonowo wyłącznie w lipcu i sierpniu rozpocznie sprzedaż 1 lipca 2022 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wynosi 10.082,19 zł (20.000 / 365 x 184 dni). Jako liczbę dni określamy czas do końca roku, mimo iż firma ma zamiar działać tylko sezonowo.

 

Zwolnienie nie dla myjni samochodowych

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom, którzy wykonują czynności określone w § 4 rozporządzenia. Wymieniono tam szereg dostaw towarów oraz usług, które ze względu na swoją specyfikę muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. W 2022 r. katalog tych wyłączeń zasadniczo nie uległ zmianie. Pojawiła się jednak nowa czynność:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Automatyczne myjnie samochodowe zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasie i wydawania paragonów fiskalnych od 1 lipca 2022 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Więcej: Kasy fiskalne 2022: Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień

Czytany 2356 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 styczeń 2022 22:00

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej? Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

  Jedną z form opodatkowania sprzedaży stanowi ryczałt ewidencjonowany. Decydują się na nią często mali przedsiębiorcy – ze względu na łatwą księgowość i niskie stawki podatku. Czy sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rozliczana w ten sposób, podlega ewidencji w kasie? Czy przedsiębiorca musi drukować paragony fiskalne lub generować je w formie e-paragonu na żądanie nabywcy?

   

 • Kasy fiskalne dla myjni w 2023 – zmiana terminu Kasy fiskalne dla myjni w 2023 – zmiana terminu

  Właściciele myjni samochodowych szykowali się na zakup i wdrożenie kas fiskalnych od 1 października 2022 r. Jednak rząd zdecydował się na odroczenie planowanych przepisów. Sprawdź, kiedy kasy fiskalne w myjniach staną się obowiązkowe!

 • Przekroczony limit 20.000 zł. Czy w przyszłości skorzystam jeszcze ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Przekroczony limit 20.000 zł. Czy w przyszłości skorzystam jeszcze ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

  Przekroczony limit 20.000 zł oznacza dla przedsiębiorcy konieczność zakupienia i wdrożenia kasy fiskalnej w działalności. Dla firm prowadzących stale sprzedaż na rzecz konsumentów stosowanie kasy staje się codziennością. Jednak co z tymi, którzy takie czynności wykonują rzeczywiście sporadycznie? Czy w przyszłości mogą powrócić do zwolnienia z kasy fiskalnej?

 • Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu obowiązkowej instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych. Przedsiębiorcy prowadzący tego typu punkty usługowe zyskają 3 dodatkowe miesiące na zakup i instalację kasy fiskalnej. Sprawdź, od kiedy myjnie samochodowe muszą mieć kasy fiskalne w 2022 r.