środa, 29 grudzień 2021 21:53

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. – jak liczyć?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Dnia 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Jak liczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.? Jakie zmiany wprowadzono od nowego roku?

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najczęściej stosowaną preferencją w tym zakresie. Przysługuje ono przedsiębiorcom, którzy osiągają niskie przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W 2022 r. wysokość limitu do zwolnienia podmiotowego nie zmieniła się – dalej jest to 20.000 zł netto.

 

Jak liczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.

Podatnicy kontynuujący w 2022 r. sprzedaż na rzecz ww. osób mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich obrót netto z takiej sprzedaży w 2021 r. nie przekroczył 20.000 zł. Dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie utracili wcześniej prawa do zwolnienia z kas lub nie wprowadzili takiego urządzenia w działalności dobrowolnie.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2022 r. bierzemy pod uwagę obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w obrocie tym nie uwzględniamy czynności wymienionych w poz. 35 i 47 załącznika do rozporządzenia:

35. Dostawa nieruchomości

47. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. do czasu przekroczenia limitu. Jeśli jego obrót roczny przekroczy 20.000 zł, urządzenie rejestrujące będzie musiał wprowadzić w działalności w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Jak liczyć limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.

Podatnicy rozpoczynający w 2022 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Aby ustalić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r., można posłużyć się poniższym wzorem:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Przy czym jak liczbę dni uwzględniamy okres od dnia pierwszej sprzedaży do końca roku.

 

Przykład 1:

Firma XYZ rozpocznie sprzedaż dnia 24 stycznia 2022 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wynosi w tym wypadku 18.739,73 zł (20.000 zł / 365 x 342 dni).

 

Przykład 2:

Firma działająca sezonowo wyłącznie w lipcu i sierpniu rozpocznie sprzedaż 1 lipca 2022 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wynosi 10.082,19 zł (20.000 / 365 x 184 dni). Jako liczbę dni określamy czas do końca roku, mimo iż firma ma zamiar działać tylko sezonowo.

 

Zwolnienie nie dla myjni samochodowych

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom, którzy wykonują czynności określone w § 4 rozporządzenia. Wymieniono tam szereg dostaw towarów oraz usług, które ze względu na swoją specyfikę muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. W 2022 r. katalog tych wyłączeń zasadniczo nie uległ zmianie. Pojawiła się jednak nowa czynność:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Automatyczne myjnie samochodowe zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasie i wydawania paragonów fiskalnych od 1 lipca 2022 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Więcej: Kasy fiskalne 2022: Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień

Czytany 705 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 styczeń 2022 22:00

Artykuły powiązane

 • Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu obowiązkowej instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych. Przedsiębiorcy prowadzący tego typu punkty usługowe zyskają 3 dodatkowe miesiące na zakup i instalację kasy fiskalnej. Sprawdź, od kiedy myjnie samochodowe muszą mieć kasy fiskalne w 2022 r.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z płatnością przelewem 2022 Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z płatnością przelewem 2022

  Chociaż przywilej sprzedaży bez kasy fiskalnej jest coraz bardziej ograniczany, część przedsiębiorców wciąż korzysta z tej preferencji. Zawsze wiąże się to jednak ze spełnieniem określonych wymogów. Nie inaczej jest w 2022 r. Kto i na jakich warunkach wciąż może korzystać ze zwolnienia z kas?

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej – sprzedaż wysyłkowa 2022 Zwolnienie z kasy fiskalnej – sprzedaż wysyłkowa 2022

  W 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej. Sprzedaż wysyłkowa wciąż jest jedną z czynności, które nie muszą być rejestrowane za pomocą tego urządzenia. Jednak by skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić określone warunki. Sprawdź, czy znajdujesz się w gronie podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej!

 • Kto musi mieć kasę online w 2022 r.? Kto musi mieć kasę online w 2022 r.?

  Kasy fiskalne online stopniowo wypierają z rynku starsze modele urządzeń – kasy z elektroniczną kopią paragonu. Modele z kopią papierową spotkamy już bardzo rzadko, a w sklepach nie ma ich już od prawie 3 lat. Niektórzy podatnicy wciąż mają wybór – mogą używać kas online lub urządzeń z kopią elektroniczną. Sprawdź, kto musi mieć kasę online w 2022 r.!

 • Kasy fiskalne w 2022 r. – jakie kary za brak płatności bezgotówkowej i integracji z terminalem? Kasy fiskalne w 2022 r. – jakie kary za brak płatności bezgotówkowej i integracji z terminalem?

   

  Od 1 stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, musi zapewnić klientom opcję płatności bezgotówkowej. Z kolei z początkiem lipca zacznie obowiązywać wymóg integracji kasy z terminalem dla właścicieli urządzeń online. Jakie konsekwencje poniosą podatnicy, którzy nie dostosują się do tych obowiązków?