środa, 09 luty 2022 21:28

Kasy fiskalne w 2022 roku – kto nie skorzysta ze zwolnienia?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Z początkiem stycznia weszły w życie przepisy, które zobowiązują wybranych przedsiębiorców do stosowania kas fiskalnych. Zmiany zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Kto nie skorzysta ze zwolnienia z kas w 2022 r.?

Dostawy towarów oraz usług, które ze względu na swoją specyfikę muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, znajdują się w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Lista tych czynności sukcesywnie się wydłuża. I chociaż w 2022 r. nie zaszły w niej drastyczne zmiany, pojawiła się nowa pozycja.

 

Kasy fiskalne w 2022 roku – kto nie skorzysta ze zwolnienia?

Podatnicy, którzy wykonują czynności zawarte w § 4 aktualnego rozporządzenia, nie mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas. Bezwzględnie obejmuje ich obowiązek ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Zmiany w katalogu wyłączeń, wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku, są raczej „kosmetyczne”. W niektórych pozycjach dostosowano kwalifikację towarów lub usług zgodnie z CN 2021 lub PKWiU 2015. W efekcie nastąpiło pewne rozszerzenie czynności, które podlegają rejestracji na kasie, dotyczy to np. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

 

Katalog wyłączeń ze zwolnień – w 2022 r. nowa pozycja

O kolejnej czynności wyłączonej z przywileju zwolnienia z kas fiskalnych, czytamy w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W części tej dodano lit. m o brzmieniu:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Z powyższego przepisu wyraźnie wynika, że zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, który dotyczył usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), rozszerzono o usługi automatycznych myjni samochodowych.

Zapis ten wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. Do tego czasu właściciele myjni automatycznych będą mogli korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych na starych zasadach.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas w 2022 r. – limit bez zmian

Między innymi myjnie automatyczne mogły dotychczas korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego. Na jego podstawie podatnicy kontynuujący w danym roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie muszą wprowadzać kasy fiskalnej, jeśli ich obrót netto z takiej sprzedaży nie przekroczył w roku poprzednim 20.000 zł.  

W 2022 roku przedsiębiorca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej do czasu przekroczenia wspomnianego limitu. Jeśli jego obrót roczny przekroczy 20.000 zł, będzie musiał wprowadzić urządzenie rejestrujące do działalności w przeciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym doszło do przekroczenia limitu. Biznesy startujące ze sprzedażą w trakcie roku – liczą pułap limitu proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

 

Zobacz też: Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

Czytany 6483 razy

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej? Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

  Jedną z form opodatkowania sprzedaży stanowi ryczałt ewidencjonowany. Decydują się na nią często mali przedsiębiorcy – ze względu na łatwą księgowość i niskie stawki podatku. Czy sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rozliczana w ten sposób, podlega ewidencji w kasie? Czy przedsiębiorca musi drukować paragony fiskalne lub generować je w formie e-paragonu na żądanie nabywcy?

   

 • Kasy fiskalne dla myjni w 2023 – zmiana terminu Kasy fiskalne dla myjni w 2023 – zmiana terminu

  Właściciele myjni samochodowych szykowali się na zakup i wdrożenie kas fiskalnych od 1 października 2022 r. Jednak rząd zdecydował się na odroczenie planowanych przepisów. Sprawdź, kiedy kasy fiskalne w myjniach staną się obowiązkowe!

 • Przekroczony limit 20.000 zł. Czy w przyszłości skorzystam jeszcze ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Przekroczony limit 20.000 zł. Czy w przyszłości skorzystam jeszcze ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

  Przekroczony limit 20.000 zł oznacza dla przedsiębiorcy konieczność zakupienia i wdrożenia kasy fiskalnej w działalności. Dla firm prowadzących stale sprzedaż na rzecz konsumentów stosowanie kasy staje się codziennością. Jednak co z tymi, którzy takie czynności wykonują rzeczywiście sporadycznie? Czy w przyszłości mogą powrócić do zwolnienia z kasy fiskalnej?

 • Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu obowiązkowej instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych. Przedsiębiorcy prowadzący tego typu punkty usługowe zyskają 3 dodatkowe miesiące na zakup i instalację kasy fiskalnej. Sprawdź, od kiedy myjnie samochodowe muszą mieć kasy fiskalne w 2022 r.