piątek, 09 wrzesień 2022 08:51

Przekroczony limit 20.000 zł. Czy w przyszłości skorzystam jeszcze ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Przekroczony limit 20.000 zł oznacza dla przedsiębiorcy konieczność zakupienia i wdrożenia kasy fiskalnej w działalności. Dla firm prowadzących stale sprzedaż na rzecz konsumentów stosowanie kasy staje się codziennością. Jednak co z tymi, którzy takie czynności wykonują rzeczywiście sporadycznie? Czy w przyszłości mogą powrócić do zwolnienia z kasy fiskalnej?

Paragon fiskalny stanowi dowód sprzedaży wydawany osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Dokumenty takie drukowane są za pośrednictwem kasy fiskalnej lub emitowane jako e-paragony przez kasy fiskalne online. W latach 2022-2023 część podatników wciąż może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania tego urządzenia. Regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

 

Przekroczony limit 20.000 zł – co oznacza dla podatnika?

Najpopularniejszym zwolnieniem z kasy fiskalnej w 2022 r. jest zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w § 3 rozporządzenia. Przysługuje ono podatnikom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczyła 20.000 zł. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz ww. osób, kwotę limitu wyliczamy w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Towary i usługi z tego katalogu muszą myć rejestrowane na kasie już od pierwszej czynności.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej musi na bieżąco kontrolować osiągany obrót. Przekroczony limit 20.000 zł pozbawia go prawa do tej preferencji i wymaga wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności. Ma na to 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Powrót do zwolnienia z kasy fiskalnej – czy jest możliwy

Przekroczony limit 20.000 zł pozbawia podatnika prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej. Niestety, przepisy wskazują wprost, iż nie można do niego wrócić. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy obrót przedsiębiorcy spadnie znacznie poniżej 20.000 zł rocznie.

Powyższe wynika z § 3 ust. 2 rozporządzenia:

2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Nawet sporadycznie dokonywana sprzedaż na rzeczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi być przez takiego podatnika zarejestrowana na kasie. Należy pamiętać, że zarówno brak kasy, jak i sprzedaż dokonana z pominięciem tego urządzenia, naraża podatnika na dotkliwe sankcje skarbowe.

 

Więcej o wyłączeniach ze zwolnień z kas fiskalnych przeczytasz w tym artykule

Czytany 4526 razy

Artykuły powiązane

 • Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu obowiązkowej instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych. Przedsiębiorcy prowadzący tego typu punkty usługowe zyskają 3 dodatkowe miesiące na zakup i instalację kasy fiskalnej. Sprawdź, od kiedy myjnie samochodowe muszą mieć kasy fiskalne w 2022 r.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z płatnością przelewem 2022 Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z płatnością przelewem 2022

  Chociaż przywilej sprzedaży bez kasy fiskalnej jest coraz bardziej ograniczany, część przedsiębiorców wciąż korzysta z tej preferencji. Zawsze wiąże się to jednak ze spełnieniem określonych wymogów. Nie inaczej jest w 2022 r. Kto i na jakich warunkach wciąż może korzystać ze zwolnienia z kas?

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej – sprzedaż wysyłkowa 2022 Zwolnienie z kasy fiskalnej – sprzedaż wysyłkowa 2022

  W 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej. Sprzedaż wysyłkowa wciąż jest jedną z czynności, które nie muszą być rejestrowane za pomocą tego urządzenia. Jednak by skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić określone warunki. Sprawdź, czy znajdujesz się w gronie podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej!

 • Kasy fiskalne w 2022 roku – kto nie skorzysta ze zwolnienia? Kasy fiskalne w 2022 roku – kto nie skorzysta ze zwolnienia?

  Z początkiem stycznia weszły w życie przepisy, które zobowiązują wybranych przedsiębiorców do stosowania kas fiskalnych. Zmiany zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Kto nie skorzysta ze zwolnienia z kas w 2022 r.?

 • Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. – jak liczyć? Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. – jak liczyć?

  Dnia 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Jak liczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.? Jakie zmiany wprowadzono od nowego roku?