wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych już od 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zasady ewidencjonowania zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek ulegną zmianie z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas. Inaczej będzie się też określać serwisy kas fiskalnych, a podatnik będzie mógł dokonywać przeglądów technicznych w bardziej elastycznych terminach. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Ministerstwo Finansów już w zeszłym roku rozpoczęło przygotowania do zmian w przepisach dotyczących kas fiskalnych, zasad ich użytkowania, serwisowania i ewidencjonowania sprzedaży. Początkowo planowano wprowadzenie w życie czterech różnych rozporządzeń, których projekty zostały udostępnione kolejno 28 stycznia, 4 lutego, 7 lutego i 8 lutego 2013 roku. Ostatecznie zdecydowano jednak o zastąpieniu ich jednym projektem z 4 marca 2013 roku. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 roku.

Reklamacje i pomyłki

Zmiany dotyczą między innymi sposobu ujmowania w ewidencji zwrotów towarów i reklamacji usług, które skutkują koniecznością zwrotu należności ze sprzedaży – w całości lub w części. Według nowego rozporządzenia takie reklamacje i zwroty należy ująć w odrębnej ewidencji. Konieczne jest również dołączenie oryginału dowodu sprzedaży – paragonu fiskalnego, umowy sprzedaży czy chociażby umowy gwarancyjnej. Również w przypadku wystąpienia tak zwanej „oczywistej pomyłki” konieczna będzie odrębna ewidencja, w której podatnik wskazuje na okoliczności i przyczynę popełnienia błędu oraz podaje wartość sprzedaży i kwotę podatku.  
Od 1 kwietnia 2013 roku podatnik będzie miał obowiązek ewidencjonować każdą sprzedaż, także w przypadku, gdy zapłata części lub całości należności zostanie dokonana przed sprzedażą.

Przeglądy techniczne

Modyfikacjom ulegną także przepisy dotyczące przeglądów technicznych i serwisowania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2013 roku termin obowiązkowego przeglądu będzie liczony od dnia dokonania fiskalizacji. Zmieniony zostanie zapis określający okres dokonywania przeglądów. W poprzednim rozporządzeniu z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) obowiązkowy przegląd techniczny należało wykonywać raz na 24 miesiące. Nowe rozporządzenie nadaje temu zapisowi brzmienie: „nie rzadziej niż co 2 lata”.

Inaczej w serwisach

Zmianie ulegną także wymogi dotyczące serwisów fiskalnych. Od 1 kwietnia 2013 roku serwisant będzie miał obowiązek wykonać przegląd techniczny w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia od podatnika. Zostały też wprowadzone nowe określenia: podmiot prowadzący serwis główny i podmiot prowadzący serwis kas. Tym pierwszym może być krajowy producent, podatnik będący importerem lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia kas, ewentualnie podatnik, któremu zostało przekazane prowadzenie serwisu z powodu zaprzestania działalności jednego z dwóch pierwszych podmiotów. Natomiast podmiot prowadzący serwis kas to przedsiębiorca posiadający autoryzację serwisu głównego i prowadzący działalność serwisową.

Nowe wzory zgłoszeń i wniosków

Projekt rozporządzenia z 4 marca 2013 roku przewiduje zmiany we wzorach zgłoszeń i wniosków składanych przez podatnika w urzędzie skarbowym. Inaczej będą wyglądały między innymi:
•    zgłoszenie podmiotu prowadzącego serwis lub podmiotu prowadzącego serwis główny
•    wniosek o dokonanie odczytu z pamięci fiskalnej kasy
•    wniosek o zarejestrowanie kasy, który podatnik składa do US w związku ze zmianą właściwego dla podatnika urzędu
Ustawodawca nie przewiduje natomiast większych zmian w druku „Zgłoszenie kasy przez podatnika”. Nadal też obowiązywał będzie termin 7 dni od dokonania fiskalizacji.

Czytany 24268 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 10:49

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

 • Kalendarium zmian w VAT 2019 Kalendarium zmian w VAT 2019

  Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

 • Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r. Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Niezamierzony błąd może zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. Urządzenia rejestrujące nie dają jednak możliwości skorygowania takiej sprzedaży, dlatego konieczne jest prowadzenie w tym celu odrębnej ewidencji. Sprawdź, jak powinna ona wyglądać i jak organy podatkowe i sądy administracyjne rozstrzygają wątpliwe kwestie zgłaszane w ostatnich latach przez przedsiębiorców.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Gdzie złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R? Nowy druk od 01.01.2016 r. Gdzie złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R? Nowy druk od 01.01.2016 r.

  Zmiany w przepisach ustawy o VAT wymagały zmodyfikowania formularzy stosowanych dla celów tego podatku. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje więc nowa wersja zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w formularzu VAT-R. Dowiedz się też, czy można jeszcze stosować „stary” druk i pobierz aktualny.