poniedziałek, 03 luty 2014 21:13

Zmiana definicji samochodu osobowego w PIT i CIT od 1.01.2014

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2014 r. brzmi podobnie, jak w poprzednim stanie prawnym. Powiększył się natomiast katalog pojazdów nie uznawanych za samochody osobowe. Zmieniły się również wymogi odnośnie dokumentów, na których podstawie dla celów podatku dochodowego uznaje się samochód za pojazd specjalny.

Od 1 stycznia 2014 roku definicja samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego znajduje się w art. 4a pkt 9a i art. 4c ustawy o PDOP - dla podatników CIT, oraz w art. 5a pkt 19a i art. 5d ustawy o PDOF - dla podatników PIT. Przepisy te zostały dodane ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 102, poz. 585 ze zm.), znowelizowaną ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1027) oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456).

Nowa definicja samochodu osobowego jest bardzo podoba do tej, która obowiązywała do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z ustawową definicją, samochód osobowy to:

(…) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem (…)

Wyjątki wymienione w przepisie nie uległy zmianie - zwiększyła się natomiast ich liczba. Do katalogu aut nieuznawanych za samochody osobowe dołączono pojazdy samochodowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

 

Zgodnie z art. 4c ust. 2 ustawy o PDOP i art. 5d ust. 2 ustawy o PDOF w przypadku tego typu pojazdów dopuszczalna ładowność oraz liczba siedzeń określana jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. W przypadku, gdy w dokumentach tych nie ma wymaganych informacji, samochód uznaje się za osobowy.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nieco inne wymagania wobec dokumentów stwierdzających uznanie samochodu za pojazd specjalny - mogą to być dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz inne dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o VAT (art. 4a pkt 9a lit. e) ustawy o PDOP i art. 5a pkt 19a lit. e) ustawy o PDOF).

Zmiany wprowadzone od 01.01.2014 r. nie są jedynymi w bieżącym roku. 1 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której projekt z dnia 07.02.2014 r. został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Dotyczy ona przede wszystkim zmian w odliczaniu VAT od wydatków związanych z samochodami, ale także zmiany definicji samochodu osobowego w ustawach o podatku dochodowym. Po raz kolejny podatnik będzie zmuszony do weryfikacji dokumentów i ustalenia na nowo czy samochód, którego używa, ma nadal status samochodu ciężarowego, czy zmiana przepisów spowodowała zmianę kwalifikacji pojazdu.

 

Uwaga! Nowa definicja samochodu osobowego od 1.04.2014 - KLIKNIJ i sprawdź!

 

Czytany 7493 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 marzec 2014 08:21

Artykuły powiązane

 • Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019 Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

  Zmiany w rozliczaniu pojazdów osobowych w podatku dochodowym, nowy sposób obliczania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody, nowe wzory deklaracji – wszystkie te i wiele innych zmian weszły w życie z początkiem 2019 r. Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT, Rewizor nexo i Rewizor GT, a także inne programy InsERT są na nie gotowe już od dawna. Sprawdź, co się zmieniło w oprogramowaniu twojej firmy!

 • Koszty leasingu samochodu osobowego – zmiany od 2019 r. Koszty leasingu samochodu osobowego – zmiany od 2019 r.

  Wkrótce skończy się możliwość zaliczania wydatków związanych z używaniem samochodu leasingowanego do kosztów podatkowych w pełnej kwocie. Większość przedsiębiorców będzie mogła ująć je w kosztach tylko w 75%. Zmienią się też zasady wliczania w koszty opłat związanych z leasingowaniem samochodów. Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował polskim leasingobiorcom od 1 stycznia 2019 r.

 • Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r. Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r.

  Wyższy limit odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego będzie obowiązywał już od początku 2019 r. Wprowadzone jednak zostaną inne, mniej korzystne zmiany. Od nowego roku większość podatników nie będzie już mogła w całości zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego – możliwe będzie zaliczenie 75% wydatków. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w ustawach PIT i CIT w 2019 r.

 • Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać? Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać?

  Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok, korzystasz z ulg podatkowych, rozliczasz dochody z zagranicy, a może masz obowiązek do własnych dochodów doliczyć dochody małoletniego dziecka? Sprawdź, jakie załączniki masz obowiązek dołączyć do zeznania rocznego i pobierz aktualne wersje druków.

 • Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r. Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

  Podatnik składający zeznanie roczne PIT za 2014 rok ma możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń. Niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu, a inne od podatku. Prawo do określonych ulg przysługuje podatnikom, którzy spełniają konkretne warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż praktycznie każdego roku ustawodawca wprowadza pewne zmiany w przepisach dotyczących ulg w PIT. Podobnie stało się również w 2015 r. - najważniejsze modyfikacje, korzystne dla niektórych podatników, zostały wprowadzone m.in. w uldze na dzieci.

  Prześledźmy zatem, z jakich ulg i odliczeń można korzystać w rozliczeniu PIT za 2014 r., jakie warunki trzeba spełnić i jakich formalności dopełnić.