niedziela, 09 luty 2014 16:14

Odwrotne obciążenie w 2014 roku – czy wiesz co kupujesz?

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

„Odwrotne obciążenie” pomimo, że nie jest już nowością nadal spędza sen z powiek wielu podatnikom. Otrzymanie faktury z takim oznaczeniem to jeszcze nie problem, gorzej jeśli dostawca nie wystawił jej prawidłowo i np. opodatkował towary stawką 23% zamiast zastosować

„odwrotne obciążenie” albo nie ujął właściwej wartości w tym sposobie opodatkowania np. innych elementów świadczenia kompleksowego. Czy wiesz jakie obowiązki w związku z tym ciążą na nabywcy towarów?

Podatnik VAT czynny, który sprzedaje towary z załącznika 11 do ustawy o VAT podatnikowi, wystawia fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” bez naliczania podatku VAT. Przenosi tym samym obowiązek rozliczenia VAT od tej transakcji na nabywcę.

Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca opodatkowuje ją VATem wg odpowiedniej stawki, ewidencjonuje na kasie fiskalnej (jeśli ma taki obowiązek) i rozlicza VAT na ogólnych zasadach w deklaracji VAT-7, VAT-7D lub VAT-7K. Nabywca nie ma dodatkowych obowiązków związanych z tym zakupem.

 

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę, że podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz art. 15 ustawy o VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą, nabywająca towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,

jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2

Podatnik, który otrzymał fakturę ze zwrotem „odwrotne obciążenie” ma obowiązek rozliczyć VAT dotyczący tej transakcji wg właściwej stawki VAT dla danego towaru. Podstawą opodatkowania jest kwota jaką za zakupiony towar podlegający „odwrotnemu obciążeniu” jest obowiązany zapłacić dostawcy.  Rozliczenie to musi być dokonane w deklaracji VAT za okres zgodny z datą dokonania dostawy. Tylko w takim przypadku podatnik ma możliwość odliczenia podatku naliczonego z danej transakcji. Jeśli ujmie to w deklaracji niezgodnej z okresem, w którym powstał obowiązek podatkowy traci prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Sytuacja komplikuje się gdy podatnik zakupi towary z załącznika 11 do ustawy o VAT  i otrzyma fakturę ze stawką i kwotą podatku lub też bez oznaczenia „odwrotne obciążenie”. W takiej sytuacji zapłacił dostawcy nienależną mu kwotę VATu, której nie ma prawa odliczyć. Ma natomiast obowiązek obliczenia podatku należnego od kwoty jaką jest obowiązany zapłacić dostawcy za zakupiony towar  podlegający „odwrotnemu obciążeniu”. Tym samym, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT a zakup służy działalności opodatkowanej ma prawo do odliczenia podatku naliczonego o ile wykazał podatek należny w deklaracji za właściwy okres.

Takich podatników, którzy potrafią zidentyfikować poprawnie zakupiony towar i zakwalifikować go do pozycji wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, nie ma zapewne wielu, a już czyhają na nich urzędnicy skarbowi. Przecież to nabywca odpowiada za rozliczenie podatku VAT nawet jak o tym nie wie!

Często bywa tak, że sprzedawca uzupełni swoją wiedzę podatkową o sprzedawanych towarach i wystawi fakturę korygującą zmieniającą zastosowaną stawkę na „odwrotne obciążenie” . W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego obliczonego przez siebie od kwoty zakupu łącznie z podatkiem. Korektę taką ujmuje w deklaracji VAT za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą od nabywcy.

Sprzedawca, w takim przypadku, ze zmniejszeniem podatku należnego w deklaracji VAT musi poczekać do czasu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, przez nabywcę.

 

Przeczytaj o rozliczaniu zaliczki otrzymanej przed 1 października 2013r. na poczet „odwrotnego obciążenia”

 

Problemem z opodatkowaniem dotyczy też w takich przypadkach usług "dodatkowych" np. cięcie stali, czy transport. Stanowią one element kompleksowego świadczenia. Nabywca zamawia np. stal pociętą wg potrzebnych mu długości czy też z dostawą do wskazanego miejsca. Podstawa opodatkowania „odwrotnym obciążeniem” powinna zawierać w takich przypadkach całą wartość transakcji, czyli wartość towaru łącznie z wartością usług dodatkowych. Wynika to z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. W roku 2013 opieraliśmy się na przepisach unijnych).

 

Od 1 października 2013r. - stal rozliczana jako „odwrotne obciążenie”!

Jak kupujący rozliczy fakturę  - „odwrotne obciążenie”?

Sprzedajesz stal? - Sprawdź czy możesz nadal rozliczać VAT kwartalnie

 

Czytany 23759 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 marzec 2014 22:40

Artykuły powiązane

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r. Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Zarówno nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, mogą zażądać od podatnika wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Sprawdź, jak sprzedaż taką należy ujmować w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT. Dowiedz się też, co zrobić w przypadku wydruku paragonu i wystawienia faktury w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

 • Jak wystawiać e-faktury w 2018 r. Jak wystawiać e-faktury w 2018 r.

  Popularyzacja faktur elektronicznych i wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, którzy napotykają trudności związane z brakiem jednolitego standardu faktury – taki jest cel projektowanej nowelizacji ustawy o VAT. Rząd planuje wprowadzenie odpowiedniej struktury logicznej dla e-faktur. Sprawdź, na czym będzie polegało wystawianie faktur elektronicznych na nowych zasadach i czy każdy będzie zobligowany do dostosowania się do nowych przepisów.

 • Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r. Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r.

  W odpowiedzi na pytanie zadawane przez podatników, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jaki rodzaj dokumentów handlowych powinny wystawiać podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT. Sprawdź, pod jakie przepisy podlegają przedsiębiorcy wystawiający dokumenty za wykonanie czynności zwolnionej z VAT i czy prawidłowe jest wystawienie faktury czy rachunku.