niedziela, 09 luty 2014 16:14

Odwrotne obciążenie w 2014 roku – czy wiesz co kupujesz?

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

„Odwrotne obciążenie” pomimo, że nie jest już nowością nadal spędza sen z powiek wielu podatnikom. Otrzymanie faktury z takim oznaczeniem to jeszcze nie problem, gorzej jeśli dostawca nie wystawił jej prawidłowo i np. opodatkował towary stawką 23% zamiast zastosować

„odwrotne obciążenie” albo nie ujął właściwej wartości w tym sposobie opodatkowania np. innych elementów świadczenia kompleksowego. Czy wiesz jakie obowiązki w związku z tym ciążą na nabywcy towarów?

Podatnik VAT czynny, który sprzedaje towary z załącznika 11 do ustawy o VAT podatnikowi, wystawia fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” bez naliczania podatku VAT. Przenosi tym samym obowiązek rozliczenia VAT od tej transakcji na nabywcę.

Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca opodatkowuje ją VATem wg odpowiedniej stawki, ewidencjonuje na kasie fiskalnej (jeśli ma taki obowiązek) i rozlicza VAT na ogólnych zasadach w deklaracji VAT-7, VAT-7D lub VAT-7K. Nabywca nie ma dodatkowych obowiązków związanych z tym zakupem.

 

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę, że podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz art. 15 ustawy o VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą, nabywająca towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,

jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2

Podatnik, który otrzymał fakturę ze zwrotem „odwrotne obciążenie” ma obowiązek rozliczyć VAT dotyczący tej transakcji wg właściwej stawki VAT dla danego towaru. Podstawą opodatkowania jest kwota jaką za zakupiony towar podlegający „odwrotnemu obciążeniu” jest obowiązany zapłacić dostawcy.  Rozliczenie to musi być dokonane w deklaracji VAT za okres zgodny z datą dokonania dostawy. Tylko w takim przypadku podatnik ma możliwość odliczenia podatku naliczonego z danej transakcji. Jeśli ujmie to w deklaracji niezgodnej z okresem, w którym powstał obowiązek podatkowy traci prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Sytuacja komplikuje się gdy podatnik zakupi towary z załącznika 11 do ustawy o VAT  i otrzyma fakturę ze stawką i kwotą podatku lub też bez oznaczenia „odwrotne obciążenie”. W takiej sytuacji zapłacił dostawcy nienależną mu kwotę VATu, której nie ma prawa odliczyć. Ma natomiast obowiązek obliczenia podatku należnego od kwoty jaką jest obowiązany zapłacić dostawcy za zakupiony towar  podlegający „odwrotnemu obciążeniu”. Tym samym, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT a zakup służy działalności opodatkowanej ma prawo do odliczenia podatku naliczonego o ile wykazał podatek należny w deklaracji za właściwy okres.

Takich podatników, którzy potrafią zidentyfikować poprawnie zakupiony towar i zakwalifikować go do pozycji wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, nie ma zapewne wielu, a już czyhają na nich urzędnicy skarbowi. Przecież to nabywca odpowiada za rozliczenie podatku VAT nawet jak o tym nie wie!

Często bywa tak, że sprzedawca uzupełni swoją wiedzę podatkową o sprzedawanych towarach i wystawi fakturę korygującą zmieniającą zastosowaną stawkę na „odwrotne obciążenie” . W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego obliczonego przez siebie od kwoty zakupu łącznie z podatkiem. Korektę taką ujmuje w deklaracji VAT za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą od nabywcy.

Sprzedawca, w takim przypadku, ze zmniejszeniem podatku należnego w deklaracji VAT musi poczekać do czasu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, przez nabywcę.

 

Przeczytaj o rozliczaniu zaliczki otrzymanej przed 1 października 2013r. na poczet „odwrotnego obciążenia”

 

Problemem z opodatkowaniem dotyczy też w takich przypadkach usług "dodatkowych" np. cięcie stali, czy transport. Stanowią one element kompleksowego świadczenia. Nabywca zamawia np. stal pociętą wg potrzebnych mu długości czy też z dostawą do wskazanego miejsca. Podstawa opodatkowania „odwrotnym obciążeniem” powinna zawierać w takich przypadkach całą wartość transakcji, czyli wartość towaru łącznie z wartością usług dodatkowych. Wynika to z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. W roku 2013 opieraliśmy się na przepisach unijnych).

 

Od 1 października 2013r. - stal rozliczana jako „odwrotne obciążenie”!

Jak kupujący rozliczy fakturę  - „odwrotne obciążenie”?

Sprzedajesz stal? - Sprawdź czy możesz nadal rozliczać VAT kwartalnie

 

Czytany 24290 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 marzec 2014 22:40

Artykuły powiązane

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r.

  Wykonujesz czynności objęte odwrotnym obciążeniem? Odpowiedzialnością solidarną? A może sprzedajesz np. części samochodowe i motocyklowe? Od 1 listopada 2019 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur dokumentujących Twoje transakcje! Sprawdź, jak wyglądają nowe przepisy i jak zastosować je w praktyce.

 • Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment

  Wielkimi krokami nadchodzą zmiany, które mają uszczelnić polski system podatkowy. Odczują je m.in. branża budowlana, dostawcy paliw, wyrobów stalowych i złomu. Wkrótce w niepamięć odejdzie odwrotne obciążenie. Zamiast niego podatnicy będą obowiązkowo stosować mechanizm split payment.

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.