piątek, 07 marzec 2014 14:06

Zeznanie CIT-8 za 2013 r. - kto i kiedy składa je w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

W pierwszym kwartale roku podatkowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za rok poprzedni. Sprawdź, kto musi złożyć CIT-8 za 2013 r. do 31 marca 2014 r. i kto korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych na początku każdego roku podatkowego zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiągniętego lub straty poniesionej w poprzednim roku podatkowym. Zeznanie to składa się na formularzu CIT-8. Wyjątkiem są osoby prawne zwolnione od podatku na mocy art. 6 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

 

 

 

Za podatników podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się:

Osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej

Spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile traktowane są jak osoby prawne zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów - bez względu na miejsce ich osiągania.

Również osoby zagraniczne, które w roku 2013 uzyskały dochody na terytorium Polski, uznaje się za podatników podatku dochodowego od osób prawnych - w zakresie dochodów, które uzyskali w Polsce.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, zeznanie podatkowe CIT-8 składa się do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, za który składa się zeznanie. Jeśli rok podatkowy osoby prawnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla rozliczeń CIT-8 za 2013 r. termin ten przypadnie 31 marca 2014 r.

 

Ważne!

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zeznanie CIT-8 za 2013 r. muszą złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do poniedziałku 31 marca 2014 r.

 

Zeznanie podatkowe CIT-8 składa się do urzędu skarbowego właściwego według siedziby osoby prawnej. Jeśli podatnik zmienił siedzibę w trakcie roku podatkowego, CIT-8 za 2013 r. składa do urzędu właściwego według siedziby ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego, za który składa się zeznanie.

Dla niektórych podatników właściwe są tzw. „duże” urzędy skarbowe, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

 

Podatnik składający zeznanie podatkowe CIT-8 za 2013 r. może być zobowiązany do dołączenia do niego następujących załączników:

CIT-8/O - załącznik ten stanowi informację o odliczeniach od dochodu i podatku, jak również o dochodach zwolnionych i wolnych od podatku

CIT-D - załącznik ten stanowi informację o otrzymanych lub przekazanych darowiznach

CIT-ST - załącznik ten stanowi informację do ustalenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należnych jednostkom samorządu terytorialnego

CIT-ST/A - załącznik ten stanowi informację o zakładach (oddziałach)

SSE-R - załącznik ten stanowi rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

SSE-R/A - załącznik ten stanowi rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

SSE/A - załącznik ten stanowi wykaz udziałów w spółkach

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

 

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego CIT-8 nie dotyczy:

Jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Polskiego Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej

Kościelnych osób prawnych uzyskujących dochody z niegospodarczej działalności statutowej

Podatników, którzy uzyskali przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 updop (m.in. z działalności rolniczej i leśnej)

Zagranicznych osób prawnych, które od polskiego podmiotu uzyskały wyłącznie należności z tytułów, o których mowa w art. 21 i 22 updop (m.in. z praw autorskich, odsetek, dywidend itp.).

 

Pamiętaj!

Zeznanie podatkowe CIT-8 składa się do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

 

Ważne! Złożenie zeznania CIT-8 to nie jedyny obowiązek podatnika. Przeczytaj kiedy sporządzić, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe!

 

Aktualne formularze druków CIT można zobaczyć lub pobrać

 

Czytany 9590 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:48

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone

  Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa wydłuży terminy składania zeznań CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym organizacje pozarządowe, a także zapłaty podatku z nich wynikających. Więcej mamy też czasu na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych. Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd w związku z panującą epidemią.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017 Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017

  Terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 jest ostatni dzień trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Sprawdź, gdzie i do kiedy złożyć CIT-8 za 2016 r. Dowiedz się też, kto w 2017 r. musi przekazać ten dokument wyłącznie elektronicznie, jakie wzory zeznania i załączników obowiązują i pobierz aktualne druki.