wtorek, 25 marzec 2014 21:04

Czy należy składać „zerowe” deklaracje VAT i informacje podsumowujące VAT-UE?

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Jesteś czynnym podatnikiem VAT, jednak w danym miesiącu lub kwartale nie wykonałeś żadnej czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Sprawdź, czy musisz mimo wszystko złożyć deklarację VAT za ten okres. Pamiętaj, że inne zasady obowiązują dla deklaracji VAT, a inne dla informacji podsumowujących, składanych przez zarejestrowanych podatników VAT UE.

 

Składanie deklaracji VAT jest podstawowym obowiązkiem czynnych podatników tego podatku. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, deklaracje VAT-7 składa się do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie, deklaracje VAT-7K należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

 

Sprawdź, kto może wybrać kwartalny sposób rozliczeń podatku VAT

 

W praktyce może zdarzyć się sytuacja, iż podatnik w danym miesiącu bądź kwartale nie wykona żadnej czynności opodatkowanej. Czy w takim przypadku złożenie deklaracji podatkowej dla potrzeb podatku VAT jest konieczne? Tak, ponieważ takie działanie umożliwia organom skarbowym kontrolę prawidłowości rozliczanego podatku. Podatnik ma obowiązek złożyć „zerową” deklarację VAT w obowiązującym terminie, nawet jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonywał ani sprzedaży, ani zakupów.

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18890 z 12 lipca 2013 r. potwierdził prawidłowość takiego sposobu rozumowania i postępowania. Wyjaśnił, iż składanie deklaracji VAT, nawet „zerowych”, umożliwia szybsze wykrywanie nieuczciwych podatników, których działania wpływają na zmniejszanie dochodów budżetu państwa. Minister podkreślił również, iż podatnik, który czasowo nie wykonuje czynności opodatkowanych, ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. W przypadku zawieszenia działalności nie ma obowiązku składania miesięcznych (kwartalnych) deklaracji VAT, zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, który brzmi:

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

 

Należy przy tym pamiętać, iż zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy tych okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczyło całego okresu - czyli gdy podatnik zawiesił działalność w trakcie trwania danego miesiąca bądź kwartału. Za taki okres rozliczeniowy należy złożyć deklarację VAT. Zwolnienie nie ma zastosowania również dla tych okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jak również tych, za które jest on obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych w określonych terminach zobowiązań.

Ważne!

Niewykonanie w danym okresie rozliczeniowym żadnej czynności opodatkowanej nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.
Deklaracji VAT-7/VAT-7K nie trzeba składać za okresy rozliczeniowe, w których obowiązywało zawieszenie działalności gospodarczej.

 

Sprzedajesz stal? Sprawdź czy możesz nadal rozliczać VAT kwartalnie

 

Nieco inaczej jest w przypadku informacji podsumowujących VAT-UE, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik nie ma obowiązku składania tej informacji, jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ani nie świadczył usług dla unijnych podatników. Sam status zarejestrowanego podatnika VAT UE jest niewystarczający, aby pojawił się obowiązek złożenia informacji - konieczne jest powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wykonania tego typu czynności. Nie należy więc składać „zerowych” informacji podsumowujących.

Brak czynności podlegających wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

 

Ważne!

Podatnik nie ma obowiązku złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej czynności podlegającej wykazaniu w tej informacji. Nadal jednak ma obowiązek złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K za ten okres.

 

 

Zobacz też: Sposoby rozliczania VAT przez podatników w 2014 r.

 

Kliknij po aktualne druki VAT

Czytany 15704 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:38

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT? Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

  Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT

  Choć wydawałoby się, że już wszystkie wątpliwości dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały wyjaśnione, pojawiły się nowe pytania podatników. Ministerstwo Finansów odpowiada na nie na swojej oficjalnej stronie internetowej. Sprawdź, czy przesłanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku złożenia w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i do kiedy mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać pierwsze obowiązkowe pliki z ewidencjami zakupu i sprzedaży VAT.