środa, 17 grudzień 2014 00:00

Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej w 2015 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Nowe przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych w 2015 r., zmuszą kilkadziesiąt tysięcy polskich podatników do wprowadzenia urządzeń rejestrujących w swojej działalności. Choć ustawodawca zdecydował się zachować prawo do zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r., podatnicy korzystający z tej możliwości muszą uważać - wprawdzie zwolnienie wciąż obowiązuje, jednak zmieniły się inne przepisy, m.in. dotyczące dostaw towarów wyłączonych z wszelkich zwolnień.

 

W 2015 roku kolejna grupa podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Szacuje się, że do 1 marca 2015 roku nawet 100 tys. przedsiębiorców będzie musiało wprowadzić te urządzenia w swojej działalności. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) będzie obowiązywało w latach 2015-2016. Zastąpi ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

 

Nowe przepisy nie zmienią kwoty limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Najważniejszą zmianą w stosunku do obecnego stanu prawnego będzie rozszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas. W 2015 roku urządzenia te obowiązkowo będą musieli wprowadzić m.in. podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów , usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem oraz usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Czynności, dla których nie obowiązuje prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, zostały wymienione w § 4 nowego rozporządzenia. Jak widać, nowe przepisy zobowiążą do instalacji kasy fiskalnej przede wszystkim usługodawców. Jednak to nie jedyna istotna zmiana.

 

W nowym rozporządzeniu w sprawie zwolnień nie znalazło się miejsce na zwolnienie przysługujące ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług. Do 31 grudnia 2014 roku ze zwolnienia takiego mogą korzystać podatnicy, którzy każde świadczenie usług dokumentują fakturą zawierającą dane identyfikujące odbiorcę, przy czym w poprzednim roku podatkowym łączna liczba świadczonych przez nich usług nie przekroczyła 50, a łączna liczba odbiorców była mniejsza niż 20. Zwolnienie to przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

Dowiedz się więcej o likwidacji zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

 

A co ze zwolnieniem dla sprzedaży wysyłkowej, z którego tak często korzystają podatnicy prowadzący sklepy internetowe i wystawiający towary w serwisach aukcyjnych? Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. reguluje również tę kwestię.

 

Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się zachować prawo do zwolnienia z kas fiskalnych dla podatników prowadzących sprzedaż wysyłkową. Oczywiście korzystanie z tego prawa wymaga spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu.

Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku przysługuje podatnikom na mocy § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia, w związku z poz. 37 załącznika do tego aktu prawnego.

 

W poz. 37 załącznika czytamy, iż zwolnieniu z kasy fiskalnej w latach 2015-2016 podlega:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 

Zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje jednak podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje wysyłkowo np. perfumy, wody toaletowe, sprzęt fotograficzny, radiowy, telewizyjny czy telekomunikacyjny, obowiązkowo musi wystawić paragon fiskalny do każdej sprzedaży. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na § 4 pkt 1 lit. l nowego rozporządzenia:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
(…)
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

 

W rozporządzeniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. mowa jest tylko o zapisanych nośnikach danych. To istotna zmiana dla podatników zajmujących się dostawą tego typu towarów w systemie wysyłkowym. Od 1 stycznia 2015 r. sprzedaż zapisanych i niezapisanych nośników danych będzie wymagała wystawienia paragonu. A to oznacza, iż podatnicy, którzy jeszcze nie mają kas fiskalnych w związku z korzystaniem ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, będą musieli wprowadzić te urządzenia w działalności w 2015 r.

 

Zobacz pełny katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 r.

 

Należy pamiętać, iż w praktyce spełnienie warunków do zachowania zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej wymaga od podatnika skrupulatności i jasnego określenia regulaminu wykonywania przelewów. Na przykład zapłata dokonana przelewem z konta bankowego nienależącego do faktycznego odbiorcy, gdzie ani z danych tej osoby, ani np. z tytułu przelewu nie wynika, iż zapłaty faktycznie dokonuje odbiorca wpisany w ewidencji, nie spełniałaby jednego z warunków do zachowania prawa do zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie dotyczy także sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, a kupujący odbiera towar w siedzibie sklepu lub innym punkcie odbioru. Nawet jeśli klient dokona zapłaty przelewem na rachunek podatnika, to taka transakcja nie spełnia podstawowego warunku do tego zwolnienia - dostawa towaru nie odbywa się bowiem w systemie wysyłkowym, czyli za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Jeśli podatnik nie ma prawa do innego zwolnienia z kasy fiskalnej, jego klient odbierający towar osobiście musi otrzymać paragon fiskalny.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r. nie może też przyjąć żadnej zapłaty gotówkowej, np. zaliczki za towar. Każda transakcja, która nie spełnia warunków do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, powinna być sfinalizowana wystawieniem paragonu fiskalnego. Chyba że podatnik dodatkowo ma prawo do innego zwolnienia np. ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. Jeśli więc chcemy uniknąć konieczności zakupu kasy, dbajmy o zachowanie wszystkich zasad określonych w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

 

Czytaj w poradniku: Zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 roku

 

Tracisz prawo do zwolnienia? Zobacz naszą wyjątkową ofertę tanich kas fiskalnych

Czytany 8708 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 styczeń 2015 22:30

Artykuły powiązane

 • Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r. Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Nawet posiadacz kasy fiskalnej w niektórych okolicznościach nie musi rejestrować na niej sprzedaży. Dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zapłatę otrzyma przelewem na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z zapłatą na rachunek oraz zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w przepisach. Sprawdź, czy możesz z tych zwolnień korzystać w 2018 r.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany? Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

  Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

 • Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015 Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015

  Czy pamiętasz o zmianie czasu w Twojej kasie fiskalnej z soboty na niedzielę 25 października 2015 r.? Czy przygotowałeś kasjerów pracujących na nocną zmianę na nieprzewidziane problemy, czy wiedzą jakie czynności będą musieli wykonać? Dowiedz się, jak przestawić zegar w kasie czy drukarce fiskalnej. Do przestawienia czasu wymagane są odpowiednie procedury, a niekiedy kończy się nawet interwencją serwisanta. 

 • Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych? Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych?

  Wśród wielu zmian, które zmusiły podatników do zakupu kas fiskalnych w 2015 r., znalazły się też zmiany korzystne - nowe zwolnienia. Jednym z nich jest zwolnienie przedmiotowe dla sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dowiedz się, kto może korzystać z tego zwolnienia i w jakich okolicznościach sprzedaż ta mimo wszystko musi być zarejestrowana na kasie.