środa, 28 styczeń 2015 00:00

Do kiedy musisz złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2014 rok?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jeśli w 2014 roku uzyskiwałeś przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-28. Na dopełnienie tej formalności i wpłatę ryczałtu do urzędu skarbowego pozostało już zaledwie kilka dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dochowanie terminu oraz prawidłowość wersji druku, z jakiego korzystamy.

 

Obowiązek złożenia zeznania rocznego na druku PIT-28 spoczywa na podatnikach, którzy w poprzednim roku osiągali przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dotyczy to przychodów z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze zawartych poza działalnością gospodarczą, jak również przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko lub w formie spółki osób fizycznych, w której podatnik jest wspólnikiem.

 

Zeznanie roczne PIT28 składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Podobnie jak w latach poprzednich, możliwe jest złożenie zeznania zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjnie w formie papierowej - pocztą, bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub w urzędomacie.

 

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania rocznego PIT 28 muszą pamiętać, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa wersja tego formularza. Znaleźć ją można w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1672).

 

Ważne!

PIT-28(18) - taka wersja zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. W zeznaniu tym wykazuje się przychody osiągnięte i straty poniesione od 1 stycznia 2014 r.

 

Do zeznania rocznego PIT-28 możliwe jest dołączenie następujących załączników:

PIT-28/A(15) - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28/B(13) - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT/D(24) - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT/O(20) - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,

PIT-2K(8) - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 

Do kiedy złożyć PIT-28 za 2014 rok?

Podatnik zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-28 ma na to czas do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. W tym samym terminie konieczna jest również zapłata ryczałtu wynikającego z zeznania.

 

Ważne!

Na złożenie zeznania rocznego PIT-28 za 2014 r. pozostało już niewiele czasu. Termin na dopełnienie tego obowiązku mija w poniedziałek 2 lutego 2015 r. (31 stycznia wypada w sobotę). W tym terminie należy także uiścić wynikającą z zeznania kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Warto przy tym wspomnieć, iż z obowiązku złożenia PIT-28 nie zwalnia fakt zawieszenia działalności gospodarczej. Nawet jeśli podatnik nie osiągnął z tej działalności żadnych przychodów w roku 2014, musi złożyć zeznanie PIT-28 do urzędu skarbowego w obowiązującym terminie. W rzeczywistości bowiem mógł on w takiej sytuacji uzyskać przychód np. ze zbycia składnika majątkowego.

 

W odrębnych pozycjach formularza wykazuje się przychody objęte ryczałtem z podziałem na poszczególne stawki: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%. Przychody sumuje się, a następnie dokonuje ewentualnych odliczeń. Podatnik składający zeznanie PIT-28 ma prawo przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Pobierz aktualny druk PIT-28 oraz załączników do zeznania

Czytany 3489 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 styczeń 2015 16:05

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

  Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r. Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

  W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.