czwartek, 19 marzec 2015 00:00

Kasy fiskalne w 2015: Jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny?

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Wydaje się, że pierwsza duża fala zakupów kas fiskalnych jest już za nami. Dziesiątki tysięcy podatników musiało wprowadzić urządzenia fiskalne w swoich firmach do 1 marca 2015 roku. Obowiązek ten dotyczył zwłaszcza kilku grup usługodawców, w tym m.in.: fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, księgowych, mechaników czy doradców podatkowych.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku z pewnością kupi jeszcze wielu podatników. Kto będzie musiał to zrobić? Między innymi przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit do zwolnienia podmiotowego.

 

Kasy fiskalne w 2015: Czy zmienił się limit do zwolnienia podmiotowego?

Chociaż ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2015 roku spore cięcia w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas fiskalnych, wciąż duża liczba podatników może korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy. Na jakiej podstawie?

Chodzi o prawo do zwolnienia podmiotowego, które przysługuje ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Minister Finansów nie tylko nie zlikwidował prawa do zwolnienia podmiotowego, ale też nie zmienił wysokości limitu, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności.  

Wynika to wyraźnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Zasady wyliczania limitu oraz limitu proporcjonalnego w latach 2015-2016 właściwie nie różnią się od tych, które obowiązywały w latach 2013-2014. Od 1 stycznia 2015 roku zaszły jednak zmiany w przepisach dotyczących wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. I trzeba przyznać, że są to zmiany zdecydowanie korzystne dla podatników.

 

Wyliczanie obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego – zmiany od 1 stycznia 2015 roku.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej uwzględnia się wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli więc podatnik prowadzi sprzedaż także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, to nie uwzględnia w tym wypadku obrotu z takiej sprzedaży.

 

Jednak od 1 stycznia 2015 roku nie musimy uwzględniać także obrotu z niektórych czynności, o czym czytamy w § 3 ust. 4 rozporządzenia:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

 

Jakie to czynności? Dowiedz się z poradnika

 

Oczywiście poza wyliczeniem obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego, podatnicy muszą jeszcze wiedzieć, jak prawidłowo wyliczyć limit do tego zwolnienia.

Kto w ogóle może korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego? Jak ustalić limit do tego zwolnienia? Kogo dotyczy limit proporcjonalny? Od kiedy należy wprowadzić kasę fiskalną, jeśli przekroczyliśmy limit obrotu do zwolnienia podmiotowego?

 

Kasy fiskalne w 2015: Jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny?

Ze zwolnienia podmiotowego może korzystać podatnik, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto, o czym dowiadujemy się z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia, podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do momentu przekroczenia limitu. Jeżeli obrót przekroczy 20.000 zł, muszą obowiązkowo rozpocząć stosowanie kasy fiskalnej w firmie. Kiedy? Urządzenie fiskalne należy zainstalować w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

 

Więcej o terminach instalacji kasy czytaj w poradniku

 

Czy podatnika, który w ciągu roku podatkowego dopiero rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, również dotyczy pułap zwolnienia 20.000zł? Nie!

 

Taki przedsiębiorca ustala wartość limitu indywidualnie, jest to tzw. limit proporcjonalny. Możemy o tym przeczytać w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

(…)

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Czy wyliczenie limitu proporcjonalnego jest trudne? Na pewno nie sprawi nam problemu, jeżeli zastosujemy prosty schemat:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

 

Jak ustalić liczbę dni? Bierzemy pod uwagę okres od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, również w przypadku przekroczenia limitu proporcjonalnego, podatnik ma 2 miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej. Dokładny termin liczymy od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Przykłady prawidłowego wyliczenia limitu proporcjonalnego zobacz w poradniku

 

Przekroczyłeś limit do zwolnienia podmiotowego? Pilnuj terminu wprowadzenia kasy fiskalnej!

Podatnik, który przekroczył limit do zwolnienia podmiotowego, nie może spóźnić się z instalacją kasy! Brak kasy fiskalnej w terminie grozi dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Poza tym nawet jednodniowe spóźnienie skutkuje utratą prawa do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde zgłoszone urządzeni fiskalne!

 

Więcej o karach za brak kasy fiskalnej czytaj w poradniku

 

Prawidłowo ustal limit do zwolnienia podmiotowego i na bieżąco kontroluj osiągany obrót! Dzięki temu zakup kasy fiskalnej nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Będziesz miał wystarczająco dużo czasu, by na spokojnie wybrać urządzenie odpowiadające potrzebom Twojej firmy.

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

 

 

Czytany 11993 razy Ostatnio zmieniany piątek, 26 luty 2016 10:56

Artykuły powiązane

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r.

  Planowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, nowe przepisy mają zapobiec nadużyciom przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy czy od 1 lipca 2019? Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy czy od 1 lipca 2019?

  Nowe przepisy mają wyeliminować nadużycia, obecne przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej – tak Ministerstwo Finansów tłumaczy wprowadzenie dodatkowego obowiązkowego elementu paragonu, do którego można wystawić fakturę dla podmiotu gospodarczego. Ten element to numer NIP nabywcy. Sprawdź, jak mają wyglądać nowe regulacje i kiedy zaczną obowiązywać.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Kasy fiskalne w 2017: Fryzjer i kosmetyczka muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży Kasy fiskalne w 2017: Fryzjer i kosmetyczka muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży

  Nie ma rewolucji w zwolnieniach z kas: usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne wciąż nie mogą korzystać z żadnych preferencji w tym zakresie. Co więcej, ustawodawca zdecydował się zlikwidować wydłużony okres na wprowadzenie kasy m.in. dla fryzjerów i kosmetyczek. Sprawdź, jakie zmiany przyniosło branży nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas.

 • Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł? Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł?

  Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej przysługuje m.in. podatnikom, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Każdego miesiąca jednak wielu przedsiębiorców przestaje spełniać warunki do zachowania tego zwolnienia i musi kupić kasę. Sprawdź, ile masz czasu na wprowadzenie tego urządzenia w działalności po przekroczeniu limitu i dlaczego nie warto z tym zwlekać do ostatniej chwili.