czwartek, 19 marzec 2015 00:00

Kasy fiskalne w 2015: Jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny?

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Wydaje się, że pierwsza duża fala zakupów kas fiskalnych jest już za nami. Dziesiątki tysięcy podatników musiało wprowadzić urządzenia fiskalne w swoich firmach do 1 marca 2015 roku. Obowiązek ten dotyczył zwłaszcza kilku grup usługodawców, w tym m.in.: fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, księgowych, mechaników czy doradców podatkowych.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku z pewnością kupi jeszcze wielu podatników. Kto będzie musiał to zrobić? Między innymi przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit do zwolnienia podmiotowego.

 

Kasy fiskalne w 2015: Czy zmienił się limit do zwolnienia podmiotowego?

Chociaż ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2015 roku spore cięcia w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas fiskalnych, wciąż duża liczba podatników może korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy. Na jakiej podstawie?

Chodzi o prawo do zwolnienia podmiotowego, które przysługuje ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Minister Finansów nie tylko nie zlikwidował prawa do zwolnienia podmiotowego, ale też nie zmienił wysokości limitu, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności.  

Wynika to wyraźnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Zasady wyliczania limitu oraz limitu proporcjonalnego w latach 2015-2016 właściwie nie różnią się od tych, które obowiązywały w latach 2013-2014. Od 1 stycznia 2015 roku zaszły jednak zmiany w przepisach dotyczących wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. I trzeba przyznać, że są to zmiany zdecydowanie korzystne dla podatników.

 

Wyliczanie obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego – zmiany od 1 stycznia 2015 roku.

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej uwzględnia się wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli więc podatnik prowadzi sprzedaż także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, to nie uwzględnia w tym wypadku obrotu z takiej sprzedaży.

 

Jednak od 1 stycznia 2015 roku nie musimy uwzględniać także obrotu z niektórych czynności, o czym czytamy w § 3 ust. 4 rozporządzenia:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

 

Jakie to czynności? Dowiedz się z poradnika

 

Oczywiście poza wyliczeniem obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego, podatnicy muszą jeszcze wiedzieć, jak prawidłowo wyliczyć limit do tego zwolnienia.

Kto w ogóle może korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego? Jak ustalić limit do tego zwolnienia? Kogo dotyczy limit proporcjonalny? Od kiedy należy wprowadzić kasę fiskalną, jeśli przekroczyliśmy limit obrotu do zwolnienia podmiotowego?

 

Kasy fiskalne w 2015: Jak wyliczyć limit i limit proporcjonalny?

Ze zwolnienia podmiotowego może korzystać podatnik, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto, o czym dowiadujemy się z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia, podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do momentu przekroczenia limitu. Jeżeli obrót przekroczy 20.000 zł, muszą obowiązkowo rozpocząć stosowanie kasy fiskalnej w firmie. Kiedy? Urządzenie fiskalne należy zainstalować w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

 

Więcej o terminach instalacji kasy czytaj w poradniku

 

Czy podatnika, który w ciągu roku podatkowego dopiero rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, również dotyczy pułap zwolnienia 20.000zł? Nie!

 

Taki przedsiębiorca ustala wartość limitu indywidualnie, jest to tzw. limit proporcjonalny. Możemy o tym przeczytać w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

(…)

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

Czy wyliczenie limitu proporcjonalnego jest trudne? Na pewno nie sprawi nam problemu, jeżeli zastosujemy prosty schemat:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

 

Jak ustalić liczbę dni? Bierzemy pod uwagę okres od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, również w przypadku przekroczenia limitu proporcjonalnego, podatnik ma 2 miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej. Dokładny termin liczymy od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Przykłady prawidłowego wyliczenia limitu proporcjonalnego zobacz w poradniku

 

Przekroczyłeś limit do zwolnienia podmiotowego? Pilnuj terminu wprowadzenia kasy fiskalnej!

Podatnik, który przekroczył limit do zwolnienia podmiotowego, nie może spóźnić się z instalacją kasy! Brak kasy fiskalnej w terminie grozi dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Poza tym nawet jednodniowe spóźnienie skutkuje utratą prawa do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde zgłoszone urządzeni fiskalne!

 

Więcej o karach za brak kasy fiskalnej czytaj w poradniku

 

Prawidłowo ustal limit do zwolnienia podmiotowego i na bieżąco kontroluj osiągany obrót! Dzięki temu zakup kasy fiskalnej nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Będziesz miał wystarczająco dużo czasu, by na spokojnie wybrać urządzenie odpowiadające potrzebom Twojej firmy.

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

 

 

Czytany 13302 razy Ostatnio zmieniany piątek, 26 luty 2016 10:56

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

  Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić

  Kasy fiskalne to urządzenia, które podlegają rejestracji i kontroli przez urzędy skarbowe. Uzasadnione są więc dylematy przedsiębiorców, co zrobić, gdy zużyta kasa fiskalna nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czy można ją zutylizować? A może należy przechowywać starą kasę przez określony czas, w określonych warunkach? 

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r.

  Planowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, nowe przepisy mają zapobiec nadużyciom przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy.