środa, 09 grudzień 2015 21:19

Kto i do kiedy musi założyć konto na ZUS PUE?

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

Korzystanie z e-zwolnień od 1 stycznia 2016 r. dla wielu przedsiębiorców będzie alternatywą: mogą oni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i odbierać e-ZLA, lub pozostać przy dotychczasowych rozwiązaniach. Jednak nie dotyczy to wszystkich! Sprawdź, kto obowiązkowo musi założyć profil na PUE i w jakim terminie to zrobić.

 

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych od 1 stycznia 2016 roku będzie dużym ułatwieniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla ich pracowników. Zmiany w przepisach zostaną wprowadzone mocą ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066). Mniej będzie biurokracji, mniej obowiązków, za to więcej czasu na inne czynności wykonywane przez pracowników.

 

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy, którzy już posiadają lub założą profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą otrzymywać zwolnienia lekarskie drogą elektroniczną. Lekarz wystawiający orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego prześle dokument elektronicznie do ZUS, skąd trafi on do płatnika składek. Pracownik nie dostanie zwolnienia papierowego (chyba że na własne życzenie), a co za tym idzie nie będzie musiał dostarczyć go pracodawcy. Z kolei pracodawca otrzyma dokument najpóźniej dzień po tym, jak trafi on do ZUS - z oczywistych względów nie będzie już musiał przekazywać go do Zakładu. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wymianę dokumentów, zwolni też pracowników od uciążliwego obowiązku dostarczania zwolnień w terminie 7 dni.

 

Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe papierowe zwolnienia przestaną obowiązywać - będą one funkcjonowały wraz ze zwolnieniami elektronicznymi (zwanymi inaczej e-ZLA) aż do końca 2017 roku.

 

Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia w formie papierowej będą wystawiane tylko w trzech przypadkach:

 • Gdy lekarz nie będzie posiadał profilu na PUE: wtedy wystawi dokument na dotychczas obowiązującym druku ZUS ZLA, przekaże go pracownikowi, który przekaże go pracodawcy, a ten z kolei będzie musiał dostarczy go do ZUS, gdy świadczenie nie będzie wypłacane przez pracodawcę - wszystko będzie się odbywało na zasadach obowiązujących obecnie;

 • Gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwości wystawienia zwolnienia elektronicznego (np. z powodu braku dostępu do Internetu w czasie wizyty) - lekarz sporządzi wtedy zwolnienie na wydrukowanym formularzu e-ZLA, który przekaże pacjentowi, sam natomiast będzie miał obowiązek wysłać dokument elektronicznie do ZUS w ciągu 3 dni od wystawienia zwolnienia lub ustania przyczyn uniemożliwiających przesłanie go w dniu wizyty. Pacjent będzie miał obowiązek dostarczyć zwolnienie pracodawcy w ciągu 7 dni;

 • Gdy płatnik składek nie będzie miał profilu na PUE - w takiej sytuacji system poinformuje o tym lekarza poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu - pracownik będzie musiał przekazać zwolnienie pracodawcy na zasadach obowiązujących obecnie.

 

Nowe przepisy dają pracodawcom wybór: mogą oni założyć profil na PUE i odbierać e-zwolnienia lub pozostać przy dotychczasowych „papierowych” rozwiązaniach. Ale uwaga! Nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. Niektórzy muszą obowiązkowo założyć profil na PUE (jeśli jeszcze go nie mają) i to najpóźniej 31 grudnia 2015 r.!

Obowiązek założenia profilu informacyjnego na PUE spoczywa na płatnikach składek, którzy zgodnie z art. 47a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych muszą przekazywać dokumenty niezbędne do prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek w formie elektronicznej. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców rozliczających składki ubezpieczeniowe za więcej niż 5 osób. Tacy płatnicy składek od 1 stycznia 2016 r. będą musieli korzystać z profilu na PUE.

 

Uwaga!

Rozliczasz składki ubezpieczeniowe za więcej niż 5 osób? Nie masz jeszcze profilu na PUE? Masz obowiązek założyć taki profil do 31 grudnia 2015 roku!

 

Pozostali przedsiębiorcy mogą założyć ten profil dobrowolnie. Na tych, którzy zrezygnują z takiej możliwości, ustawodawca nałożył dodatkowy obowiązek: muszą oni do końca grudnia 2015 r. poinformować swoich pracowników o obowiązku dostarczania zwolnień papierowych od 1 stycznia 2016 r. Informacja taka musi być przekazana w formie pisemnej. Dostarczanie i przekazywanie zwolnień lekarskich w takim przypadku będzie się odbywać na zasadach obowiązujących obecnie. Dalej też będzie funkcjonował termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia przez pracownika oraz obniżanie o 25% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku przekroczenia tego terminu.

 

Uwaga!

Nie chcesz zakładać profilu na PUE i odbierać e-zwolnień? Najpóźniej 31 grudnia 2015 r. musisz poinformować swoich pracowników na piśmie o konieczności dostarczania zwolnień papierowych od 1 stycznia 2016 r.

 

Zwolnienia lekarskie w formie papierowej (także wystawiane na drukach ZUS ZLA) będą w obiegu wraz z e-zwolnieniami tylko do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonować będą już wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

 

Więcej o e-zwolnieniach czytaj w Poradniku

Czytany 16123 razy Ostatnio zmieniany środa, 13 styczeń 2016 15:19

Artykuły powiązane

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.