czwartek, 17 marzec 2016 22:20

Jak liczyć odsetki podatkowe w 2016 r.?

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Korzystne dla podatników, którzy korekty deklaracji dokonują z własnej inicjatywy, niekorzystne dla tych, którzy decydują się na to dopiero po interwencji organu podatkowego - zmiany od 1 stycznia 2016 r. wprowadziły nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę. Sprawdź, jakie stawki odsetek obowiązują po nowelizacji przepisów prawa podatkowego.

 

Początek roku 2016 przyniósł sporo zmian w przepisach regulujących kwestie podatkowe. Skutkiem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa jest m.in. zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów podatku VAT, ustanowienie aż trzech nowych pełnomocnictw oraz wprowadzenie obowiązku określania proporcji dla odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych.

 

Ważne zmiany wprowadzono także w przepisach regulujących kwestię naliczania odsetek za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji. Nowe zasady naliczania tych odsetek są korzystne dla podatników, którzy taką korektę złożą z własnej inicjatywy. Okazują się jednak niekorzystne dla tych, którzy zdecydują się skorygować deklarację VAT dopiero po interwencji organu podatkowego.

 

Do końca 2015 roku obniżoneodsetki za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji wynosiły 75% stawki, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej:

Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r., preferencyjna stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki podstawowej, o której mowa w powyższym przepisie. Ustawodawca wprowadził jednak dodatkowe warunki zastosowania takiej stawki. Przede wszystkim wprowadzono limit czasowy na naniesienie poprawek w deklaracji - korekta musi zostać złożona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Ponadto całą kwotę zaległości należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty. Limit czasowy na złożenie korekty wprowadzono, aby uniemożliwić przedsiębiorcom nadużywanie nowych preferencji w celu sterowania płynnością finansową. Powyższe zasady zostały zapisane w art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Od 1 stycznia 2016 r. nie zmieniły się wyłączenia z prawa do zastosowania obniżonych odsetek przy dobrowolnej korekcie deklaracji. Czytamy o nich w art. 56a § 3 Ordynacji podatkowej:

Art. 56a

(…)

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 

Powyższe zasady obliczania odsetek za zwłokę mają zastosowanie do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. Obniżoną stawkę w wysokości 50% stawki podstawowej stosuje się także do zaległości powstałych przed tą datą, w przypadku gdy dług wynika z korekty złożonej w pierwszym półroczu 2016 r. - warunkiem jest uregulowanie należności w ciągu 7 dni od dokonania korekty.

 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. są jednak mniej łaskawe dla podatników podatku VAT, którzy korekty deklaracji VAT dokonują dopiero po interwencji organu podatkowego. Od 1 stycznia 2016 r. podwyższone odsetki wynoszą aż 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

 

Zwiększenie obciążenia odsetkowego dotyczy następujących sytuacji:

 • Organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub kontroli albo organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania podatkowego stwierdzi niezłożenie wymaganej deklaracji i niezapłacenie podatku;
 • Urzędnicy w toku kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego ujawnią zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenia nadpłaty bądź zwrotu podatku;
 • Korekta deklaracji zostanie dokonana dopiero w wyniku czynności sprawdzających bądź po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu weryfikacji.

 

Dla dwóch ostatnich przypadków ustawodawca wprowadził jednak limit kwotowy, po przekroczeniu którego podwyższone odsetki mają zastosowanie. Kwota uszczuplenia (zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia nadpłaty bądź zwrotu podatku) musi przekroczyć 25% kwoty należnej oraz być wyższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia (9.250 zł w 2016 r.). Należy przy tym wziąć pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu zwrotu. Podwyższonych odsetek za zwłokę nie muszą więc obawiać się podatnicy, których uszczuplenia powstały w wyniku nieumyślnych uchybień, pomyłek w rachunkach itp. i są stosunkowo niewielkie. Nowe regulacje mają raczej na celu ukrócenie świadomych oszustw i wyłudzeń.

Podwyższone odsetki za zwłokę naliczane są od zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r.

 

Więcej o zmianach w VAT w 2016 r. czytaj w Poradniku

Czytany 4269 razy Ostatnio zmieniany piątek, 18 marzec 2016 08:56

Artykuły powiązane

 • Nowe druki deklaracji VAT od 01.01.2016 r. Nowe druki deklaracji VAT od 01.01.2016 r.

  Zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem roku, wymagały zmodyfikowania wielu druków - w tym także wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie wersje formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-10, VAT-11 i innych obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się też, do kiedy można korzystać ze „starych” wersji i pobierz aktualne druki.

 • Jak zawierać umowy o pracę na czas określony w 2016 r. Jak zawierać umowy o pracę na czas określony w 2016 r.

  Nowe przepisy zezwalają na zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, jednak maksymalnie do 3 takich umów lub nie dłużej niż przez 33 miesiące. Od zasady tej będą jednak pewne wyjątki. Sprawdź, w jakich przypadkach umowę na czas określony automatycznie uznaje się za bezterminową i poznaj wyjątki od nowych reguł.

 • Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1

   

  Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.

 • VAT od 1 stycznia 2016 roku - Poradnik VAT od 1 stycznia 2016 roku - Poradnik

  Początek roku 2016 przyniósł polskim podatnikom kolejną serię ważnych zmian w przepisach. Znowelizowane zostały m.in. ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Ordynacja podatkowa. O tym, jakie nowości przewidział ustawodawca od 1 stycznia 2016 r., powinien wiedzieć każdy podatnik. Dla wielu przedsiębiorców skutkiem wprowadzonych modyfikacji dla jest m.in. zmiana właściwości urzędu skarbowego, w którym rozliczają VAT. Nowe przepisy określają też trzy zupełnie nowe pełnomocnictwa do spraw podatkowych. Nie zabrakło też nowych obowiązków, m.in. związanych z ustalaniem proporcji dla odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych.

 • Gdzie w 2016 r. wpłacić podatek VAT za XII lub IV kwartał 2015 r.? Gdzie w 2016 r. wpłacić podatek VAT za XII lub IV kwartał 2015 r.?

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. dla wielu podatników zmieniła się właściwość urzędu skarbowego, w którym rozliczają VAT. Wszystko za sprawą przepisów nowelizacyjnych, które zmodyfikowały zasady ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie tego podatku. Sprawdź, do którego urzędu musisz złożyć deklarację i wpłacić podatek VAT za grudzień lub IV kwartał 2015 r.