wtorek, 29 marzec 2016 13:51

Nowe druki deklaracji VAT od 01.01.2016 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem roku, wymagały zmodyfikowania wielu druków - w tym także wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie wersje formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-10, VAT-11 i innych obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się też, do kiedy można korzystać ze „starych” wersji i pobierz aktualne druki.

 

Początek 2016 roku przyniósł sporo nowości w przepisach regulujących kwestie podatkowe. Jedna z najbardziej istotnych zmian dotyczyła właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne składają deklaracje VAT do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - według siedziby. Do końca 2015 r. właściwość urzędu skarbowego określało się według miejsca wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W obecnym stanie prawnym miejsce wykonywania działalności nie ma już znaczenia - dzięki temu przedsiębiorcy mogą rozliczać podstawowe podatki (PIT, CIT i VAT) w jednym urzędzie skarbowym.

 

Powyższe zmiany wymagały wprowadzenia nowych wzorów deklaracji VAT. Dnia 1 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 2230). Ten nowy akt prawny określa wzory druków VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D, a takżeVAT-8 i VAT-9M.

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, „stare” wzory druków deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r. Podatnicy korzystający z poprzednich wersji formularzy muszą jednak pamiętać, iż deklaracje należy składać do urzędu skarbowego właściwego według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. - według miejsca zamieszkania lub siedziby.

 

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło też w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r. poz. 2244). W załącznikach do tego rozporządzenia znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11.

 

W § 2 tegoż rozporządzenia wskazano, iż wersje formularzy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym można stosować do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, dla których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Ważne!

Takie wersje formularzy VAT obowiązują od 1 stycznia 2016 r.:

VAT-7(16) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K(10) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D(7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8(7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M(5) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-10(5) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-11(5) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

 

Więcej o zmianach w VAT od 1 stycznia 2016 r. czytaj w Poradniku

 

Pobierz aktualne druki VAT

Czytany 5497 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 marzec 2016 14:08

Artykuły powiązane

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

  Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

 • Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r. Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r.

  Zmianom uległy aż 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Nowymi drukami należy posługiwać się już od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Sprawdź, jakie wzory formularzy KRS uległy zmianom, a jakie pozostały w dotychczasowym kształcie i pobierz aktualne druki.

 • Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14

  W związku ze zmianami dotyczącymi zasad rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, zaszła konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe formularze, kto może jeszcze korzystać ze „starych” wzorów i pobierz aktualne druki.

 • Jak liczyć odsetki podatkowe w 2016 r.? Jak liczyć odsetki podatkowe w 2016 r.?

  Korzystne dla podatników, którzy korekty deklaracji dokonują z własnej inicjatywy, niekorzystne dla tych, którzy decydują się na to dopiero po interwencji organu podatkowego - zmiany od 1 stycznia 2016 r. wprowadziły nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę. Sprawdź, jakie stawki odsetek obowiązują po nowelizacji przepisów prawa podatkowego.