czwartek, 20 październik 2016 06:50

Jak prowadzić ewidencje VAT - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Oceń ten artykuł
(22 głosów)

Wprowadzenie obowiązku przesyłania rejestrów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wymagało dokonania zmian w przepisach ustawy o VAT. Już od 1 stycznia 2017 r. podatnicy będą musieli prowadzić ewidencję VAT zgodnie z nowymi wytycznymi – zmieni się m.in. zakres uwzględnianych w niej danych. Dowiedz się, jakie nowości zostaną wprowadzone w przepisach w 2017 i 2018 roku.

W 2017 roku podatnicy mogą spodziewać się kolejnych ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zostaną one wprowadzone m.in. mocą ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846). 

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji VAT. Zmieni się zakres danych, które będzie należało w tej ewidencji uwzględniać. Zmieniony art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Przepis ten w obecnym brzmieniu wskazuje w tym zakresie jedynie na deklarację podatkową.

 

Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017 r.

W porównaniu do aktualnego stanu prawnego, ustawodawca dodał jako obowiązkowe elementy ewidencji VAT dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, takie jak numer NIP kontrahenta polskiego lub unijnego. Zgodnie z nowymi przepisami, ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Nowy zakres danych podatnicy będą musieli wprowadzić w ewidencjach VAT już od 1 stycznia 2017 r., kiedy to wejdą w życie przepisy nowelizacji.

 

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym, od 1 stycznia 2017 r. obowiązek prowadzenia ewidencji VAT nie będzie dotyczył podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, a także podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 tego aktu prawnego. 

 

Ewidencja VAT dostosowana do JPK

Nowe wymogi dla ewidencji VAT to skutek wprowadzenia wymogu przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ujednolicenie danych do plików JPK jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowych systemów kontroli, a co za tym idzie osiągnięcia celu postawionego przez ustawodawcę – zwiększenia efektywności kontroli i zmniejszenia luki budżetowej.

 

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT do 25. dnia każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego, obejmie małych i średnich przedsiębiorców już od 1 stycznia 2017 r. Pozostało już więc bardzo niewiele czasu na dostosowanie działalności do nowych przepisów. Pierwszą ewidencję VAT w formie plików JPK będzie trzeba przesłać do urzędu skarbowego za styczeń 2017 r., czyli do 27. lutego 2017 r.

Więcej czasu na wdrożenie JPK mają mikroprzedsiębiorcy – obowiązek ten obejmie ich dopiero od 1 stycznia 2018 r.

 

Elektroniczna ewidencja VAT dla wszystkich

Nowy zakres danych ewidencji VAT to nie jedyna zmiana wprowadzona ustawą nowelizacyjną. Od 1 stycznia 2018 r. w art. 109 ustawy o VAT zostanie dodany ust. 8a, który zobowiązuje podatników do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Zmiana ta zaskoczy w szczególności tych podatników, którzy spodziewali się uniknięcia obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formie plików JPK, ze względu na prowadzenie ewidencji papierowej. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli prowadzić rejestry VAT zgodnie z zakresem danych określonym w nowych przepisach, wyłącznie za pomocą programu komputerowego.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

 

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Warto również wspomnieć, iż ustawa nowelizacyjna w odniesieniu do podatku VAT wprowadziła z dniem 15.07.2016 r. także klauzulę nadużycia prawa.

W art. 5 ust. 4 i 5 znowelizowanej ustawy o VAT czytamy:

Art. 5

(…)

4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.


5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

 

Programy do prowadzenia ewidencji VAT i nie tylko – zobacz!

Czytany 14613 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 październik 2016 07:05

Artykuły powiązane

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej? Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej?

  Kasa fiskalna nie ma funkcji korekty zaewidencjonowanej wcześniej sprzedaży. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka dokumentacja i co zrobić, gdy wymagana korekta nie wpisuje się w żaden schemat określony przez ustawodawcę.

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r. Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Niezamierzony błąd może zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. Urządzenia rejestrujące nie dają jednak możliwości skorygowania takiej sprzedaży, dlatego konieczne jest prowadzenie w tym celu odrębnej ewidencji. Sprawdź, jak powinna ona wyglądać i jak organy podatkowe i sądy administracyjne rozstrzygają wątpliwe kwestie zgłaszane w ostatnich latach przez przedsiębiorców.