czwartek, 20 październik 2016 06:50

Jak prowadzić ewidencje VAT - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Oceń ten artykuł
(22 głosów)

Wprowadzenie obowiązku przesyłania rejestrów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wymagało dokonania zmian w przepisach ustawy o VAT. Już od 1 stycznia 2017 r. podatnicy będą musieli prowadzić ewidencję VAT zgodnie z nowymi wytycznymi – zmieni się m.in. zakres uwzględnianych w niej danych. Dowiedz się, jakie nowości zostaną wprowadzone w przepisach w 2017 i 2018 roku.

W 2017 roku podatnicy mogą spodziewać się kolejnych ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zostaną one wprowadzone m.in. mocą ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846). 

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji VAT. Zmieni się zakres danych, które będzie należało w tej ewidencji uwzględniać. Zmieniony art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Przepis ten w obecnym brzmieniu wskazuje w tym zakresie jedynie na deklarację podatkową.

 

Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017 r.

W porównaniu do aktualnego stanu prawnego, ustawodawca dodał jako obowiązkowe elementy ewidencji VAT dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, takie jak numer NIP kontrahenta polskiego lub unijnego. Zgodnie z nowymi przepisami, ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Nowy zakres danych podatnicy będą musieli wprowadzić w ewidencjach VAT już od 1 stycznia 2017 r., kiedy to wejdą w życie przepisy nowelizacji.

 

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym, od 1 stycznia 2017 r. obowiązek prowadzenia ewidencji VAT nie będzie dotyczył podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, a także podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 tego aktu prawnego. 

 

Ewidencja VAT dostosowana do JPK

Nowe wymogi dla ewidencji VAT to skutek wprowadzenia wymogu przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ujednolicenie danych do plików JPK jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowych systemów kontroli, a co za tym idzie osiągnięcia celu postawionego przez ustawodawcę – zwiększenia efektywności kontroli i zmniejszenia luki budżetowej.

 

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT do 25. dnia każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego, obejmie małych i średnich przedsiębiorców już od 1 stycznia 2017 r. Pozostało już więc bardzo niewiele czasu na dostosowanie działalności do nowych przepisów. Pierwszą ewidencję VAT w formie plików JPK będzie trzeba przesłać do urzędu skarbowego za styczeń 2017 r., czyli do 27. lutego 2017 r.

Więcej czasu na wdrożenie JPK mają mikroprzedsiębiorcy – obowiązek ten obejmie ich dopiero od 1 stycznia 2018 r.

 

Elektroniczna ewidencja VAT dla wszystkich

Nowy zakres danych ewidencji VAT to nie jedyna zmiana wprowadzona ustawą nowelizacyjną. Od 1 stycznia 2018 r. w art. 109 ustawy o VAT zostanie dodany ust. 8a, który zobowiązuje podatników do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Zmiana ta zaskoczy w szczególności tych podatników, którzy spodziewali się uniknięcia obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formie plików JPK, ze względu na prowadzenie ewidencji papierowej. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli prowadzić rejestry VAT zgodnie z zakresem danych określonym w nowych przepisach, wyłącznie za pomocą programu komputerowego.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

 

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Warto również wspomnieć, iż ustawa nowelizacyjna w odniesieniu do podatku VAT wprowadziła z dniem 15.07.2016 r. także klauzulę nadużycia prawa.

W art. 5 ust. 4 i 5 znowelizowanej ustawy o VAT czytamy:

Art. 5

(…)

4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.


5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

 

Programy do prowadzenia ewidencji VAT i nie tylko – zobacz!

Czytany 15065 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 październik 2016 07:05

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej? Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej?

  Kasa fiskalna nie ma funkcji korekty zaewidencjonowanej wcześniej sprzedaży. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka dokumentacja i co zrobić, gdy wymagana korekta nie wpisuje się w żaden schemat określony przez ustawodawcę.

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.