wtorek, 10 styczeń 2017 12:53

Usługi budowlane rozliczane jako odwrotne obciążenie w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego skłoniło ustawodawcę do rozszerzenia katalogu czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o 47 usług budowlanych. Znalazły się one w zupełnie nowym załączniku do ustawy o VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach dla usług budowalnych VAT należny rozlicza nabywca i zobacz katalog wszystkich nowych czynności z załączników nr 11 i 14.

 

Początek roku 2017 przyniósł polskim przedsiębiorcom sporo zmian w przepisach regulujących kwestie rozliczania podatku VAT. Jedną z najistotniejszych nowości od 1 stycznia 2017 r. jest rozszerzenie katalogu czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Narzędzie to jest wykorzystywane przez ustawodawcę od kilku lat i przyniosło pożądany skutek w postaci uszczelnienia systemu podatkowego. Z tego względu zdecydowano się sięgnąć po nie po raz kolejny.

 

Zasadniczo VAT należny od czynności udokumentowanych fakturą rozlicza sprzedawca. Istnieje jednak katalog towarów i usług, dla których obowiązek rozliczenia VAT spoczywa nie na sprzedawcy, lecz na nabywcy. Na fakturze dokumentującej taką transakcję musi znaleźć się wyrażenie „Odwrotne obciążenie”. Dokument taki wystawia sprzedawca, lecz nie wykazuje na nim podatku VAT – w przypadku takiego zakupu zarówno VAT należny, jak i naliczony podlegający odliczeniu rozlicza nabywca.

 

Aby mechanizm odwrotnego obciążenia miał zastosowanie, muszą zostać spełnione warunki z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT:

Art. 17.  1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

(…)

7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122;

8) nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 

Od 1 stycznia 2017 r. katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia został poszerzony m.in. o niektóre towary z kategorii złota, srebra i platyny, a także elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory. W przypadku tych ostatnich obowiązuje jednak limit kwotowy dla jednolitej gospodarczo transakcji – wynosi on 20.000 zł. Transakcje o niższej wartości nie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem w 2017 r.


Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia zostało objętych aż 47 usług budowlanych.  W poprzednim stanie prawnym jedynymi czynnościami z kategorii usług, dla których obowiązek rozliczenia VAT należnego był przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę, były usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowelizacja przepisów wprowadziła do ustawy o VAT zupełnie nowy załącznik nr 14 - wymieniono w nim łącznie 48 czynności. Do załącznika tego „przeniesiono” też wspomniane usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – w poprzednim stanie prawnym znajdowały się one w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie do usług budowlanych wyłącznie w przypadku świadczenia ich przed podwykonawcę. Wskazuje na to dodany od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT art. 17 ust. 1h:

1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

 

 

Podobnie jak w przypadku towarów, mechanizm odwrotnego obciążenia dla usług ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy obie strony – sprzedawca i nabywca – są czynnymi podatnikami VAT.

 

Nowe regulacja mają zastosowanie do usług budowlanych wykonanych od 1 stycznia 2017 r.

 

Więcej o zmianach w VAT w 2017 r. czytaj w Poradniku

Czytany 1454 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 styczeń 2017 13:45

Artykuły powiązane

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.

 • Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 w 2017 – tylko miesięcznie i elektronicznie

  Przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wprowadzają obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Elektronicznie większość podatników musi też składać deklaracje VAT. To tylko niektóre z wielu zmian w VAT od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie regulacje dotyczące przesyłania informacji podsumowujących i ich korekt obowiązują w nowym stanie prawnym.

 • Kalendarium zmian w VAT 2017 Kalendarium zmian w VAT 2017

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziła istotne modyfikacje w przepisach dotyczących podatku VAT, m.in. w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz ustawie o VAT. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca sięgnął w tym celu po sprawdzone rozwiązania, stosowane w latach poprzednich.

 • VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik

  Rok 2017 przynosi polskim podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w przepisach dotyczących prawa podatkowego. Celem ustawodawcy jest przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu podatkowego. Aby ten cel osiągnąć, sięgnięto po rozwiązania, które sprawdziły się w latach poprzednich – między innymi wykorzystano mechanizm odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość korzystania z kwartalnego rozliczania VAT dla niektórych grup podmiotów, zaostrzono sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku oraz wprowadzono wymóg przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany