wtorek, 04 sierpień 2015 12:21

Usługi związane z wyżywieniem - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej?

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Podatnik świadczący usługi kateringowe lub usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych ma obowiązek rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Od zasady tej są jednak pewne wyjątki. Sprawdź, kiedy usługi gastronomiczne trzeba ewidencjonować na kasie, co faktycznie rozumieć przez „stacjonarną placówkę gastronomiczną” i jak poprawić jakość obsługi klienta w swoim lokalu.

 

Początek 2015 roku przyniósł podatnikom falę zmian związanych ze stosowaniem zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Fryzjerzy, mechanicy, doradcy podatkowi, kosmetyczki, prawnicy, a także osoby świadczące usługi związane z wyżywieniem musieli obowiązkowo wprowadzić kasę fiskalną w działalności. Jeśli wcześniej korzystali ze zwolnienia, np. ze względu na niewielki roczny obrót, urządzenia te powinni stosować już od 1 marca 2015 roku. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

W praktyce jednak nowe przepisy wywołały i nadal wywołują sporo wątpliwości. O tym, czy powinni stosować kasę fiskalną w działalności, zastanawiają się np. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem. Polscy przedsiębiorcy chętnie angażują się w tego typu biznes - wciąż powstaje wiele nowych lokali, zarówno sezonowych, jak i całorocznych. Wiedza o tym, czy i jakie usługi gastronomiczne należy ewidencjonować na kasie fiskalnej, jest niezwykle istotna - niedopełnienie obowiązku w tym zakresie może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Warto więc zawczasu dowiedzieć się, kiedy usługi związane z wyżywieniem trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2015 r. czytaj w naszym poradniku

 

Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) od 1 stycznia 2015 r. znalazły się w katalogu czynności, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych. Katalog ten znajdujemy w § 4 rozporządzenia.

 

W § 4 pkt 2 lit. i tego aktu prawnego czytamy:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

(…)
- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Choć zasadniczo dla czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia nie można zastosować żadnych zwolnień z kas fiskalnych, przepisy przewidują w tym względzie pewne wyjątki - o czym można przeczytać w zacytowanym powyżej fragmencie rozporządzenia. Z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej zwolnione są:

 • Usługi świadczone przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali (poz. 35 załącznika do rozporządzenia)
 • Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu (poz. 45 załącznika do rozporządzenia)
 • Usługi związane z wyżywieniem świadczone na pokładach samolotów
 • Usługi nabywane we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej (refakturowanie)

 

Warto w tym miejscu przytoczyć art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, z którego dowiadujemy się, jakie placówki świadczące usługi gastronomiczne są zwolnione z kas fiskalnych:

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Oznacza to, iż zwolnienie z kas fiskalnych dla usług związanych z wyżywieniem nie dotyczy np. zewnętrznych firm kateringowych, które obsługują w tym zakresie placówki oświatowe. Świadczenie usług gastronomicznych w takim przypadku musi być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

Obowiązek rejestrowania świadczonych usług gastronomicznych na kasie fiskalnej dotyczy także punktów działających sezonowo, np. tylko przez 2 miesiące okresu wakacyjnego.  W istocie wyjątki od wyłączenia ze zwolnień z kas dla usług związanych z wyżywieniem dotyczą bardzo wąskiej grupy podatników lub specyficznych sytuacji. Większość lokali gastronomicznych - małych i dużych, całorocznych i sezonowych - musi bezwzględnie posiadać kasę fiskalną.

 

 

Niezależnie od wysokości obrotu kasy fiskalne dla gastronomii a kłopotliwe definicje

W praktyce tym, co wzbudza największe wątpliwości podatników świadczących usługi gastronomiczne, są pojęcia użyte w § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia. Co należy rozumieć przez stacjonarną placówkę gastronomiczną? Pomocne okażą się definicje zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

 

Placówka gastronomiczna:

Zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

 

Z dodatkowych wyjaśnień metodologicznych do definicji dowiadujemy się, iż (…)Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

 

Stała placówka gastronomiczna

Placówka gastronomiczna czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp.

 

Sezonowa placówka gastronomiczna:

Placówka gastronomiczna uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym.

 

Analiza przytoczonych wyżej definicji wskazywałaby, iż obowiązek ewidencjonowania usług związanych z wyżywieniem na kasie fiskalnej nie dotyczy „ruchomych placówek gastronomicznych”, takich jak np. wózki z żywnością, mobilne budki z lodami, przyczepy gastronomiczne itp. Ponadto obowiązek ten nie powinien dotyczyć punktów, które w istocie zajmują się dostawą towaru, a nie świadczeniem usług gastronomicznych. Taka sytuacja ma miejsce przy sprzedaży gotowych dań, jeśli sprzedaży tej nie towarzyszą usługi typowe dla usług restauracyjnych. Taki wniosek wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 stycznia 2015 r. (nr IBPP2/443-978/14/ICz). Podatnik świadczący usługi związane z wyżywieniem w niestacjonarnej placówce gastronomicznej może więc korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli spełnia odpowiednie wymogi (np. ze względu na wysokość rocznych obrotów). Podobnie w przypadku sprzedaży gotowych dań, kiedy to mamy do czynienia z dostawą towaru, a nie świadczeniem usług. Należy jednak podkreślić, iż Ministerstwo Finansów nie potwierdziło takiego stanu rzeczy w oficjalnym stanowisku - w poszczególnych przypadkach organy podatkowe mogą inaczej interpretować obowiązujące przepisy. Podatnik, który ma wątpliwości co do zasadności korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla świadczonych przez siebie usług gastronomicznych, najbezpieczniej zrobi zawczasu mimo wszystko wprowadzając to urządzenie w działalności - uniknie dzięki temu stresu w razie kontroli skarbowej i oszczędzi sobie nieprzyjemności, jeśli dany organ stwierdzi, iż ze zwolnienia z kas nie powinien korzystać.

 

Kasy fiskalne dla gastronomii - zobacz naszą ofertę

 

Dobra kasa w gastronomii, oprogramowanie, terminal i ekran

Kiedy już wiadomo, że usługi gastronomiczne muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej, warto rozejrzeć się za urządzeniem odpowiadającym potrzebom danego lokalu czy danej firmy kateringowej. Wielu właścicieli takich punktów decyduje się także na zakup profesjonalnego oprogramowania dedykowanego branży gastronomicznej. Systemy takie pozwalają skutecznie zarządzać sprzedażą oraz całym lokalem oszczędzając czas i przyczyniając się do podniesienia standardu obsługi klienta.

 

Warto poznać kilka najbardziej cenionych programów dla gastronomii:

 

Gastro - jeden z najbardziej znanych programów do gastronomii. W skład systemu gastronomicznego firmy Softech wchodzą programy Gastro POS do zarządzania sprzedażą, Gastro FINANSE  do prowadzenia analiz i planowania finansów, Gastro SZEF do zarządzania gospodarką magazynową lokalu gastronomicznego, a także Gastro MiniPOS dla kelnerów. Programy te pozwalają podnieść jakość świadczonych usług gastronomicznych, a co za tym idzie zdobyć uznanie klientów i zwiększyć zyski.

 

Bistro - oprogramowanie firmy Symplex stworzone do kompleksowego zarządzania lokalem gastronomicznym - barem, restauracją, pizzerią, kawiarnią itd. Połączone z programem HOTEL tworzy funkcjonalny system dedykowany obiektom gastronomiczno-hotelowym. We współpracy z urządzeniami takimi jak drukarka fiskalna, ekran dotykowy, terminal płatniczy itp. program Bistro pozwala oszczędzić czas kelnerów i znacznie usprawnić obsługę klienta w lokalu.

 

PC Gastronom - program firmy Insoft o bardzo szerokim spektrum konfiguracji, który można dostosować się do indywidualnych potrzeb konkretnego lokalu. Dzięki temu oprogramowaniu poziom świadczenia usług gastronomicznych zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Na funkcjonalny system sprzedaży mogą składać się programy PC Gastronom, PC-Market 7 oraz Konsola Kupca, ale aplikacja ta pracuje także samodzielnie. Natomiast oprogramowanie dla gastronomii Bonownik zostało stworzone z myślą o ułatwieniu pracy kelnerom.

 

Zobacz naszą ofertę programów dla gastronomii

 

Aby nowopowstały lokal gastronomiczny szybko się rozwinął i przetrwał na - trzeba przyznać - dość trudnym dla tej branży polskim rynku, koniecznie należy zadbać o wysokiej jakości obsługę klienta. Warto już od początku działalności zaopatrzyć się w terminal płatniczy do lokalu gastronomicznego - obecnie coraz więcej osób korzysta przede wszystkim z kart płatniczych i kredytowych, dlatego warto aby od początku wiedzieli, że w danym lokalu mogą w ten sposób uregulować należność. Jeśli program do obsługi gastronomii, to także praktyczny ekran dotykowy - taki sprzęt nie tylko ułatwia pracę, ale też dobrze się prezentuje, a to owocuje wzrostem renomy lokalu w oczach klientów.

 

Terminale płatnicze, ekrany dotykowe, wagi i wiele innych - zobacz ofertę

Czytany 4224 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 04 sierpień 2015 13:00

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży 2017: Usługi gastronomiczne Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży 2017: Usługi gastronomiczne

  W 2017 r. lokale gastronomiczne wciąż nie mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Co więcej, zlikwidowano 2-miesięczny okres na wprowadzenie takiego urządzenia w działalności! Sprawdź, kto w 2017 r. musi mieć kasę fiskalną, jakie wyjątki obowiązują w tym zakresie i co w praktyce oznacza konieczność stosowania kasy od pierwszej sprzedaży. Poznaj też najbardziej popularne urządzenia fiskalne dla gastronomii.

 • Gestor nexo i Gestor nexo PRO - w trosce o Twojego klienta Gestor nexo i Gestor nexo PRO - w trosce o Twojego klienta

  Stworzony dla tych, którzy cenią sobie dobry kontakt i trwałe relacje z klientami oraz poszukują rozwiązań, dzięki którym zarządzenie firmą staje się jeszcze bardziej efektywne - Gestor nexo to zmodyfikowana i ulepszona wersja znanego i cenionego programu Gestor GT marki InsERT. Sprawdź, dlaczego warto wybrać linię nexo, dla kogo przeznaczona jest aplikacja Gestor nexo PRO i co zrobić, aby system został wdrożony w firmie naprawdę skutecznie.

 • Usługi związane z wyżywieniem a kasa fiskalna Usługi związane z wyżywieniem a kasa fiskalna

  Prowadzisz restaurację, bar, pizzerię? A może dopiero zamierzasz rozpocząć tego typu działalność? Sprawdź, kiedy usługi gastronomiczne musisz ewidencjonować na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu i jakie wyjątki obowiązują od tej zasady.

 • Kasa fiskalna w gastronomii w 2015 r. Kasa fiskalna w gastronomii w 2015 r.

  Prowadzisz kawiarnię, bar, pizzerię, a może Twoja firma świadczy usługi kateringowe? Jeśli do tej pory korzystałeś ze zwolnienia z kasy fiskalnej, możesz pożegnać się z tym przywilejem. Sprawdź, które firmy świadczące usługi związane z wyżywieniem muszą mieć kasy fiskalne w 2015 r., a które nadal mogą korzystać ze zwolnienia. Śpiesz się! Na instalację kasy pozostało już bardzo niewiele czasu.

 • Programy InsERT nexo - już w wersji 3.0.0 Programy InsERT nexo - już w wersji 3.0.0

  Użytkownicy programów InsERT nexo cieszą się jeszcze większą funkcjonalnością swoich aplikacji. Wszystko dzięki październikowej aktualizacji programów Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo oraz ich odpowiedników nexo PRO do wersji 3.0.0. Bezpłatnie poprawiono pewne drobne błędy i dodano kilka opcji. Natomiast pełna aktualizacja wraz z wieloma wyjątkowo praktycznymi nowymi funkcjami, modułami i wzorcami dostępna jest w ramach wygodnego e-Abonamentu.