PIT (29)

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT może być zobowiązany do dołączenia do niego różnych dodatkowych druków. W zależności od źródła uzyskanych dochodów i dokonywanych odliczeń, podatnik może być zobowiązany złożyć jeden lub kilka załączników do zeznania PIT za 2013 r.
Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Podatnicy rozliczający uzyskane dochody za 2013 rok, spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają możliwość skorzystania z odliczeń od podatku. Skorzystanie z takich możliwości powoduje obniżenie kwoty podatku należnego budżetowi.
poniedziałek, 03 marzec 2014 15:06

Ulgi i odliczenia od dochodu w PIT za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Podatnicy składający zeznanie podatkowe PIT za 2013 r., którzy spełnią warunki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą skorzystać z różnych odliczeń od dochodu oraz od podatku. W praktyce wielu podatników korzysta z takiej możliwości.
niedziela, 02 marzec 2014 22:29

Zeznanie PIT-37 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Każdego roku podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody opodatkowane podatkiem dochodowym, mają obowiązek złożyć zeznanie PIT. Jednym z takich zeznań jest PIT-37, składany przez największą grupę podatników.
sobota, 01 marzec 2014 00:00

Roczne zeznania podatkowe PIT za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Pierwsze miesiące każdego roku to czas, w którym podatnicy mają obowiązek rozliczenia osiągniętych w roku poprzednim przychodów. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia i złożenia zeznania rocznego. Prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza PIT i złożenie zeznania w terminie jest bardzo ważne
Oceń ten artykuł
(20 głosów)
Na początku każdego roku podatkowego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do sporządzania i składania informacji podatkowych podatnikom i właściwym urzędom skarbowym. Niezależnie czy podatnik jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą, wykonawcą dzieła, uczniem, studentem, uzyskuje przychody ze zbycia papierów wartościowych, stypendia, osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce czy też taką,
Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Na początku każdego roku podatnicy PIT mogą wybrać, w jaki sposób będą opłacali zaliczki na podatek dochodowy. Decyzję tę warto dobrze przemyśleć, wziąć pod uwagę plusy i minusy każdego sposobu ich opłacania, ponieważ może to mieć bardzo duży wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Przekazujemy w Państwa ręce darmowy poradnik, który…
Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu prywatnego, mogą sami zdecydować, w jakiej formie będą opłacać podatek z tego tytułu . Do wyboru mają opodatkowanie przy zastosowaniu skali podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nasz poradnik ma na celu wyjaśnienie Państwu, jakie obowiązki wiążą się z każdą z tych…
piątek, 17 styczeń 2014 14:44

Formy opodatkowania PIT w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru aż cztery formy rozliczania podatku od osiąganych przychodów. Formę opodatkowania mogą wybrać przy zakładaniu działalności . Mogą ją również zmienić w późniejszym czasie.
poniedziałek, 21 styczeń 2013 15:50

Ulgi i odliczenia w PIT

Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Podatnik rozliczający PIT za rok 2012 ma możliwość skorzystania z różnych ulg i odliczeń. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy rodzaj zeznania daje możliwość rozliczenia poszczególnych ulg. Jest to uzależnione w szczególności od sposobu opodatkowania przychodu. Większość ulg i odliczeń mogą zastosować podatnicy składający zeznanie PIT-37 i PIT-36. Niektóre z…
niedziela, 13 styczeń 2013 16:08

zeznanie PIT - 39

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
PIT-39 – składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Kto wypełnia…
niedziela, 13 styczeń 2013 14:29

zeznanie PIT - 38

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
PIT-38 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Kto wypełnia zeznanie PIT-38 za 2012 rok? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zeznanie PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy w roku 2012 uzyskali przychody z następujących kapitałów pieniężnych:•  …
Strona 2 z 3