piątek, 13 marzec 2015 00:00

Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Spis treści

Ulga internetowa w PIT za 2014 r.

 

Z bardzo popularnej w poprzednich latach ulgi internetowej może korzystać już bardzo niewielki odsetek podatników. Ustawa nowelizacyjna z dnia 24 października 2012 r. wprowadziła zmiany w ustawie o PIT - dodano 26 ust. 6h, zgodnie z którym:

6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

 

W praktyce oznacza to, że z ulgi internetowej w PIT za 2014 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • Nigdy wcześniej z niej nie korzystali
 • Skorzystali z niej wyłącznie w rozliczeniu za rok 2013

 

Prawo do tego odliczenia nie przysługuje podatnikom, którzy dokonali go dwa razy lub raz - za rok wcześniejszy niż 2013.

 

Należy przy tym podkreślić, iż prawo do odliczenia wydatków na użytkowanie sieci Internet przysługuje osobno każdemu ze wspólnie rozliczających się małżonków. Oddzielnie ocenia się także nabycie prawa do tej ulgi. Podczas gdy jedno z małżonków może już nie mieć prawa do ulgi internetowej, drugie może wciąż to prawo zachowywać - w takim wypadku dokonanie odliczenia jest możliwe dla tego z małżonków, które to prawo zachowało.

 

Jak rozliczyć ulgę internetową w PIT za 2014 r.

Odliczenia wydatków na użytkowanie sieci Internet dokonuje się od dochodu - w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej jednak niż 760 zł. Ulga internetowa obejmuje wydatki takie jak m.in. stałe opłaty abonamentowe, opłaty za impulsy naliczane przez operatora za dostęp do Internetu poprzez modem, opłaty za Internet użytkowany na urządzeniach mobilnych (np. laptop, tablet), koszty używania internetu w kafejce internetowej itd. Nie obejmuje natomiast wydatków związanych z instalacją sieci, zakupem modemu, naprawą itd.

 

Wydatki te muszą być odpowiednio udokumentowane. Takimi dokumentami mogą być np. faktury lub rachunki (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), dowody wpłaty, przelewy bankowe czy wyciągi z rachunku bankowego.

W przypadku korzystania z Internetu udostępnianego przez operatora w pakietach (np. wraz z telewizją i telefonem), z kwoty wykazanej na fakturze należy wyodrębnić wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet - tylko ta kwota podlega odliczeniu.

 

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy składający zeznanie roczne PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Dokonanie takiego odliczenia wymaga także dołączenia do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę poniesionych wydatków.

 

 


Czytany 60426 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 marzec 2015 14:04

Artykuły powiązane

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Darowizny

  Honorowi krwiodawcy, jak również osoby przekazujące darowizny na cele kultu religijnego oraz tzw. cele szlachetne mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym PIT. Ustawodawca przewidział jednak szereg dodatkowych wymogów dokonania takiego odliczenia. Sprawdź, kto może odliczyć darowizny w PIT za 2015 r., jaki limit obowiązuje, jaką dokumentację należy posiadać oraz jakie okoliczności pozbawiają prawa do tej ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT i załączników. 

 • Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna

  Uzyskanie niektórych dochodów za granicą uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym. Dotyczy to dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. Dowiedz się też, jakie są wyłączenia z tego odliczenia i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa

  Podatnicy składający zeznania roczne PIT za 2015 r., którzy spełniają warunki określone w przepisach obowiązujących do końca 2006 r., mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Sprawdź, kto może dokonać tego odliczenia, jaki limit kredytu obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2015 r. oraz czy wynajęcie lokalu pozbawia prawa do ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych i załączników.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga rehabilitacyjna

  Podatnicy składający zeznania PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2015 r. w pewnych przypadkach mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dowiedz się, kto dokładnie ma prawo do dokonania odliczenia wydatków, o których mowa w ustawie, które wydatki można odliczać w faktycznie poniesionej kwocie, a które do wysokości limitu oraz poznaj odpowiedzi na pytania, które nurtują wielu podatników. Pobierz też aktualne druki PIT i załączników za 2015 r.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: ulga internetowa

  Poniesienie wydatków na użytkowanie internetu - czy to w ramach stałego łącza, czy poprzez modem, czy w inny sposób - daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi internetowej. Choć w zeznaniu PIT za 2015 r. już bardzo niewiele osób może dokonać takiego odliczenia, ulga internetowa wciąż funkcjonuje. Sprawdź, czy możesz ją odliczyć i w jaki sposób to zrobić.