środa, 01 lipiec 2020 10:56

Zwolnienie z kasy fiskalnej 2020: Czy płatność kartą to przelew czy gotówka?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe i wystawiający towary w serwisach aukcyjnych mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej. Muszą jednak spełnić określone warunki. Czy płatność za pomocą karty spełnia wymóg ustawodawcy? Sprawdziliśmy, jakimi kanałami sprzedawcy przyjmują należności i które z nich można uznać za przesłankę do skorzystania ze zwolnienia z kasy.

W czasie, gdy brak osobistego kontaktu sprzedawcy z nabywcą jest szczególnie porządany, ogromnie wzrosła popularność sklepów internetowych. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają dokonywanie szybkich płatności i błyskawiczną dostawę towaru za pośrednictwem poczty czy kuriera. Wiele stacjonarnych sklepów w czasie pandemii po raz pierwszy wprowadziło sprzedaż do internetu. W związku z tym u części przedsiębiorców pojawiły się pytania o możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej 2020 – sprzedaż wysyłkowa

Zasady dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Obowiązuje ono do końca 2021 r. Zawarte w nim przepisy wyznaczają dwa rodzaje zwolnień z kas: zwolnienie podmiotowe przysługujące m.in. ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, a także zwolnienia przedmiotowe dla określonych czynności.

 

W poz. 36 załącznika do rozporządzenia znajduje się zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z tym zapisem, zwolnieniu podlega:

36. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Powyższe zwolnienie przysługuje przy łącznym spełnieniu 3 warunków:

 1. Towar dostarczony zostanie pocztą lub przesyłką kurierską (brak bezpośredniego kontaktu sprzedawcy i nabywcy).
 2. Zapłata zostanie uiszczona elektronicznie
 3. Sprzedawca prowadzi ewidencję takiej sprzedaży – znajdujące się w niej zapisy muszą w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać, jakiej czynności dotyczy zapłata.

 

Jeśli dana sprzedaż spełnia powyższe warunki, nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Jeśli jednak nie spełnia choćby jednego z nich, konieczne jest wystawienie nabywcy paragonu fiskalnego. Należy też pamiętać, iż zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje w odniesieniu do towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia – te czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie już od pierwszej sprzedaży.

 

Płatność kartą płatniczą – przelew czy gotówka?

Korzystanie ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej wyklucza zarówno odbiór osobisty towaru, jak i płatność gotówkową. Aby dobrze tę kwestię zrozumieć, warto przytoczyć definicję umowy zawartej na odległość, która znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.):

 

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

Powyższa definicja wskazuje na dwa ważne czynniki: brak fizycznej obecności stron oraz zawarcie umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez Internet).

 

Sklepy internetowe mają spore możliwości przyjmowania płatności elektronicznych od klientów. Najpopularniejsze to:

 • Przelew bezpośredni
 • Płatność za pośrednictwem systemu płatniczego on-line
 • Płatność kartą płatniczą przez operatora płatności
 • Płatność kartą płatniczą za pomocą terminalu płatniczego

 

Płatności 1-3 spełniają warunki określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Jeśli zostaną spełnione pozostałe wytyczne, dostawy towaru nie trzeba ewidencjonować na kasie. Inaczej jest z płatnością nr 4, należy bowiem pamiętać, iż płatność dokonana za pomocą karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) przy użyciu terminala płatniczego, wypełnia kryteria płatności gotówkowej

A co z sytuacją, gdy nabywca podaje na odległość (np. telefonicznie) dane karty płatniczej, a sprzedawca wprowadza je do terminala i w ten sposób rejestruje płatność? Mimo iż spełniony zostaje tu warunek braku fizycznego kontaktu sprzedawcy i nabywcy, płatność za pośrednictwem terminala wciąż uznawana jest za płatność gotówkową. Konieczne jest więc wydrukowanie paragonu i przekazanie go nabywcy (np. wraz z towarem).

 

Ważne!

Płatność za pomocą karty płatniczej przy użyciu terminala płatniczego wypełnia kryteria płatności gotówkowej. Nie uprawnia sprzedawcy do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej.

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2020 r. czytaj w Poradniku

Czytany 4923 razy

Artykuły powiązane

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Kasy fiskalne w 2022 r. – jakie kary za brak płatności bezgotówkowej i integracji z terminalem? Kasy fiskalne w 2022 r. – jakie kary za brak płatności bezgotówkowej i integracji z terminalem?

   

  Od 1 stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, musi zapewnić klientom opcję płatności bezgotówkowej. Z kolei z początkiem lipca zacznie obowiązywać wymóg integracji kasy z terminalem dla właścicieli urządzeń online. Jakie konsekwencje poniosą podatnicy, którzy nie dostosują się do tych obowiązków?

   

 • Polski Ład a kasy fiskalne - co się zmieniło w 2022 r.? Polski Ład a kasy fiskalne - co się zmieniło w 2022 r.?

  Przedsiębiorcy powoli oswajają się ze zmianami, które wprowadził Polski Ład. W zapisach ustawy z 29 października 2021 r. znajdziemy też nowości istotne dla właścicieli urządzeń fiskalnych. Polski Ład a kasy fiskalne – co się zmieniło w 2022 r.?

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Płatności bezgotówkowe na bazarze – czy terminal płatniczy na targowisku naprawdę ma sens? Płatności bezgotówkowe na bazarze – czy terminal płatniczy na targowisku naprawdę ma sens?

  Bazarki, targowiska, uliczne stragany – zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci są przyzwyczajeni do faktu, że w takich miejscach nie zapłacą kartą. Jednocześnie w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa to właśnie one zostały przez respondentów wskazane jako takie, w których najbardziej brakuje opcji płatności bezgotówkowej. Czy rzeczywiście opłaca się wprowadzać możliwość płatności kartą na bazarze i targowisku?