czwartek, 29 grudzień 2016 12:05

Kasy fiskalne 2017 – zwolnienia

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Już jest! Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zostało opublikowane 28 grudnia 2016 r. Zmian w porównaniu do projektu z 31.10.2016 r. jest niewiele i nie wprowadzają one rewolucji. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą – zwolnienia z kas zostają, a nawet będzie ich więcej w 2017 r.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) straci swoją moc z końcem 2016 roku. Ustawodawca długo kazał podatnikom czekać na ostateczną wersję nowego rozporządzenia. Zostało ono opublikowane dopiero 28 grudnia 2016 r. – do końca nie było wiadomo, jakie zmiany zostaną wprowadzone w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. będzie więc obowiązywało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

 

Zmiany wprowadzone w stosunku do projektu ostatnio udostępnionego przez resort finansów mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny – nie pojawiły się żadne rewolucyjne nowości.

 

Zwolnienia z kas w 2017 r. zostają!

Przez cały 2017 r. podatnicy będą mogli korzystać ze zwolnień znanych im z lat ubiegłych. Pozostanie więc zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – przysługujące ze względu na osiąganie niskiego obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Limit do tego zwolnienia nie zmieni się – w 2017 r. dalej będzie on wynosił 20.000 zł netto. Podatnicy rozpoczynający po 1 stycznia 2017 r. sprzedaż na rzecz tych osób kwotę limitu będą wyliczali w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Zachowany zostanie katalog zwolnień przedmiotowych dla czynności określonych w załączniku do rozporządzenia. Ponadto podatnicy wykonujący w przeważającej części czynności wymienione w cz. I tego załącznika będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kas fiskalnych. W 2017 r. wciąż będą obowiązywać zwolnienia z kas dla szczególnych czynności, takich jak m.in. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług z zapłatą na rachunek – nie zmienią się też warunki dla zachowania prawa do tych zwolnień.

 

Nowe rozporządzenie zachowuje także katalog czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas. Lista towarów i usług z § 4 rozporządzenia nie ulegnie zmianie w 2017 r.

 

Zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych 2017

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. nie tylko nie likwidują zwolnień z kas fiskalnych, ale też wprowadzają dwa nowe tytuły zwolnieniowe: dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności ściśle określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia oraz dla usług wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, na warunkach określonych w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

 

Pojawiły się także nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas. Od 1 stycznia 2017 r. bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie będą podlegać usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, jeśli wykonywane są lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a ponadto spełnione zostaną warunki z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Co więcej, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów będą mogły korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli będą wykonywane przez osoby niewidome, o których mowa w poz. 51 załącznika.

 

Ostatecznie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie wymogu upoważniania banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania fiskusowi informacji o operacjach dokonywanych na rachunku, w przypadku korzystania ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej i zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek. Zapis taki przewidywał pierwotny projekt rozporządzenia – usunięto go już na etapie poprawek do projektu, nie znalazł się też w ostatecznie opublikowanym rozporządzeniu.

 

 

Uwaga !

 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. likwidują dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy fiskalnej dla usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usług naprawy pojazdów silnikowych, usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego, usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, czy usług związanych z wyżywieniem. W 2017 r. wszystkie czynności z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas trzeba ewidencjonować za pomocą urządzenia fiskalnego już od pierwszej sprzedaży.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych 2017 czytaj w Poradniku

Czytany 1343 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 22:54

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2017: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.

 • Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć

  Przepisy dają podatnikom prawo do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. – obecnie jednak już bardzo niewielka grupa przedsiębiorców spełnia warunki do zachowania takiego zwolnienia. Sprawdź, kto obowiązkowo musi mieć kasę fiskalną w 2017 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po utracie prawa do zwolnienia i jakie zmiany w tej kwestii wprowadzono od 1 stycznia 2017 r.

 • Kasy fiskalne 2017 - prawo do ulgi Kasy fiskalne 2017 - prawo do ulgi

  Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania, złożenie w urzędzie skarbowym odpowiednich dokumentów, posiadanie dowodu zapłaty całości należności za urządzenie – warunki do uzyskania ulgi na kasę fiskalną nie są trudne do spełnienia. Sprawdź, komu w 2017 r. przysługuje ulga do 700 zł na każdą kasę fiskalną, jak w praktyce dokonać odliczenia i jak nie stracić prawa do ulgi w późniejszym czasie.

 • Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów

  Zachowanie zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. ucieszyło wielu przedsiębiorców. Zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż mogą z niego korzystać, jeśli ich obrót nie przekroczy limitu określonego w rozporządzeniu. Sprawdź, jak wyliczyć kwotę limitu do zwolnienia z kas w 2017 r., jakich czynności nie uwzględniać w tym wyliczeniu oraz w jakim terminie wprowadzić kasę po przekroczeniu limitu.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany