czwartek, 29 grudzień 2016 12:05

Kasy fiskalne 2017 – zwolnienia

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Już jest! Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zostało opublikowane 28 grudnia 2016 r. Zmian w porównaniu do projektu z 31.10.2016 r. jest niewiele i nie wprowadzają one rewolucji. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą – zwolnienia z kas zostają, a nawet będzie ich więcej w 2017 r.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) straci swoją moc z końcem 2016 roku. Ustawodawca długo kazał podatnikom czekać na ostateczną wersję nowego rozporządzenia. Zostało ono opublikowane dopiero 28 grudnia 2016 r. – do końca nie było wiadomo, jakie zmiany zostaną wprowadzone w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. będzie więc obowiązywało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

 

Zmiany wprowadzone w stosunku do projektu ostatnio udostępnionego przez resort finansów mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny – nie pojawiły się żadne rewolucyjne nowości.

 

Zwolnienia z kas w 2017 r. zostają!

Przez cały 2017 r. podatnicy będą mogli korzystać ze zwolnień znanych im z lat ubiegłych. Pozostanie więc zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – przysługujące ze względu na osiąganie niskiego obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Limit do tego zwolnienia nie zmieni się – w 2017 r. dalej będzie on wynosił 20.000 zł netto. Podatnicy rozpoczynający po 1 stycznia 2017 r. sprzedaż na rzecz tych osób kwotę limitu będą wyliczali w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Zachowany zostanie katalog zwolnień przedmiotowych dla czynności określonych w załączniku do rozporządzenia. Ponadto podatnicy wykonujący w przeważającej części czynności wymienione w cz. I tego załącznika będą mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kas fiskalnych. W 2017 r. wciąż będą obowiązywać zwolnienia z kas dla szczególnych czynności, takich jak m.in. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług z zapłatą na rachunek – nie zmienią się też warunki dla zachowania prawa do tych zwolnień.

 

Nowe rozporządzenie zachowuje także katalog czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas. Lista towarów i usług z § 4 rozporządzenia nie ulegnie zmianie w 2017 r.

 

Zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych 2017

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. nie tylko nie likwidują zwolnień z kas fiskalnych, ale też wprowadzają dwa nowe tytuły zwolnieniowe: dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności ściśle określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia oraz dla usług wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, na warunkach określonych w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

 

Pojawiły się także nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas. Od 1 stycznia 2017 r. bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie będą podlegać usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, jeśli wykonywane są lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a ponadto spełnione zostaną warunki z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Co więcej, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów będą mogły korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli będą wykonywane przez osoby niewidome, o których mowa w poz. 51 załącznika.

 

Ostatecznie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie wymogu upoważniania banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania fiskusowi informacji o operacjach dokonywanych na rachunku, w przypadku korzystania ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej i zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek. Zapis taki przewidywał pierwotny projekt rozporządzenia – usunięto go już na etapie poprawek do projektu, nie znalazł się też w ostatecznie opublikowanym rozporządzeniu.

 

 

Uwaga !

 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. likwidują dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy fiskalnej dla usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usług naprawy pojazdów silnikowych, usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego, usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, czy usług związanych z wyżywieniem. W 2017 r. wszystkie czynności z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas trzeba ewidencjonować za pomocą urządzenia fiskalnego już od pierwszej sprzedaży.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych 2017 czytaj w Poradniku

Czytany 3204 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 22:54

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r. Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

  Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.