Księga przychodów i rozchodów

 

Twoja firma jest najważniejsza!

Powierz prowadzenie Twojej księgowości specjalistom z BUCHCOM!

 buchcom ksiega przychodow

 

Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości wśród małych i średnich firm jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Choć jest to forma prostsza niż księgi rachunkowe, wymaga znajomości zasad dokonywania zapisów w księdze i ewidencjach z nią związanych oraz - przede wszystkim - znajomości skomplikowanego prawa podatkowego. Większość przedsiębiorców decyduje się na powierzenie prowadzenia swojej księgi przychodów i rozchodów specjalistom z biura rachunkowego BUCHCOM.

Wytyczne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wskazuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.). Rozporządzenie dotyczące księgi to nie jedyny przepis z jakim należy sie zapoznać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące kas fiskalnych, dla większości ustawa o podatku od towarów i usług, to tylko niektóre z przepisów dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

- Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

- Wyprowadzamy zaległości księgowe i podatkowe. 

- Rozliczamy transakcje wewnątrzunijne. 

Księgowi naszego biura rachunkowego mają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa podatkowego prowadzenia księgowości, ewidencji VAT, dokumentacji kadrowo-płacowej.

Gwarantujemy terminowość rozliczeń podatkowych i bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzone księgi przed US i ZUS.

Jako BUCHCOM jesteśmy biurem rachunkowym mieszczącym się na warszawskim Ursynowie w dogodnej lokalizacji; tuż przy stacji metra Stokłosy.

 

W ramach zawartej umowy z naszym biurem rachunkowym BUCHCOM:

 

1. Prowadzimy rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), zwaną też księgą podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi

- ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT

- ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych

- ewidencję wyposażenia na postawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi

- ewidencje przebiegu pojazdów

- dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

 

2. Sporządzamy:

- faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów

- faktury wewnętrzne dla importu usług

- faktury wewnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”

- dowody wewnętrzne

- noty korygujące

- deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów

- deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS

- informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów

- informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA)

- rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L

- rozliczenia roczne pracowników PIT-40

- Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej 

- Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

 

3. Udostępniamy naszym klientom księgowym program do fakturowania online: Subiekt 123

 

4. Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

5. Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności

 

6. Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

 

7. Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na wezwanie urzędów skarbowych

 

8. Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych

Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT.

 

MASZ WĄTPLIOWŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI TWOICH KSIĄG, ROZLICZEŃ PODATKOWYCH CZY UBEZPIECZENIOWYCH ZA MIESIĄCE LUB LATA POPRZEDNIE?   

PRZYJDŹ DO NAS! 

WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM NASZEGO KLIENTA. DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

ul. Stanisława Herbsta 4, lok. U2,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy

 

Czytany 6181 razy

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale płatnicze

Szkolenia