Księga przychodów i rozchodów

 

Twoja firma jest najważniejsza!

Powierz prowadzenie Twojej księgowości specjalistom z BUCHCOM!

 buchcom ksiega przychodow

 

Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości wśród małych i średnich firm jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Choć jest to forma prostsza niż księgi rachunkowe, wymaga znajomości zasad dokonywania zapisów w księdze i ewidencjach z nią związanych oraz - przede wszystkim - znajomości skomplikowanego prawa podatkowego. Większość przedsiębiorców decyduje się na powierzenie prowadzenia swojej księgi przychodów i rozchodów specjalistom z biura rachunkowego BUCHCOM.

Wytyczne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wskazuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.). Rozporządzenie dotyczące księgi to nie jedyny przepis z jakim należy sie zapoznać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące kas fiskalnych, dla większości ustawa o podatku od towarów i usług, to tylko niektóre z przepisów dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

- Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

- Wyprowadzamy zaległości księgowe i podatkowe. 

- Rozliczamy transakcje wewnątrzunijne. 

Księgowi naszego biura rachunkowego mają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa podatkowego prowadzenia księgowości, ewidencji VAT, dokumentacji kadrowo-płacowej.

Gwarantujemy terminowość rozliczeń podatkowych i bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzone księgi przed US i ZUS.

Jako BUCHCOM jesteśmy biurem rachunkowym mieszczącym się na warszawskim Ursynowie w dogodnej lokalizacji; tuż przy stacji metra Stokłosy.

 

W ramach zawartej umowy z naszym biurem rachunkowym BUCHCOM:

 

1. Prowadzimy rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), zwaną też księgą podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi

- ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT

- ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych

- ewidencję wyposażenia na postawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi

- ewidencje przebiegu pojazdów

- dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

 

2. Sporządzamy:

- faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów

- faktury wewnętrzne dla importu usług

- faktury wewnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”

- dowody wewnętrzne

- noty korygujące

- deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów

- deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS

- informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów

- informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA)

- rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L

- rozliczenia roczne pracowników PIT-40

- Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej 

- Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

 

3. Udostępniamy naszym klientom księgowym program do fakturowania online: Subiekt 123

 

4. Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

5. Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności

 

6. Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

 

7. Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na wezwanie urzędów skarbowych

 

8. Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych

Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT.

 

MASZ WĄTPLIOWŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI TWOICH KSIĄG, ROZLICZEŃ PODATKOWYCH CZY UBEZPIECZENIOWYCH ZA MIESIĄCE LUB LATA POPRZEDNIE?   

PRZYJDŹ DO NAS! 

WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM NASZEGO KLIENTA. DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00.

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 83 lok. U-11,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy

 

Czytany 5692 razy

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale płatnicze

Szkolenia