Działalność gospodarcza (41)

czwartek, 09 luty 2017 22:02

Zasady wystawiania faktur - Poradnik

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Dokumentowanie dostaw towarów i świadczenia usług fakturami to codzienność dla wielu przedsiębiorców. Zasady postępowania w tym względzie zostały ściśle określone w przepisach prawa podatkowego. Przestrzeganie wszystkich wytycznych ustawodawcy jest bardzo ważne – dzięki temu podatnik uniknie nieprzyjemności w razie kontroli skarbowej.
Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Mali i średni przedsiębiorcy pierwsze pliki JPK z ewidencjami VAT muszą przesłać za styczeń 2017 r. Zgodnie z przepisami, należy to zrobić do 25. dnia następnego miesiąca. Sprawdź, czy termin wypadający w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w przypadku JPK przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po…
Oceń ten artykuł
(8 głosów)
Kary nawet do 17,7 mln zł grożą za nieprzekazanie w terminie ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego lub utrudnianie kontroli w tym zakresie. Na małych i średnich przedsiębiorców obowiązek przesyłania plików JPK_VAT zostanie nałożony od 1 stycznia 2017 r. Jedynie w nielicznych przypadkach istnieje możliwość odroczenia terminu powstania obowiązku…
Oceń ten artykuł
(8 głosów)
W związku z wprowadzeniem nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dla podatników zobowiązanych do przesyłania rejestrów VAT organom podatkowym.
Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Wprowadzony dnia 1 lipca 2016 r. obowiązek przesyłania organom podatkowym danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wciąż wzbudza sporo wątpliwości podatników. Pojawiają się ciągle nowe pytania natury praktycznej i technicznej. Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało dwie serie odpowiedzi na pytania polskich przedsiębiorców. Dnia 28 lipca 2018 r.…
poniedziałek, 29 sierpień 2016 19:31

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Struktury

Oceń ten artykuł
(8 głosów)
Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Przekazywanie organom podatkowym i organom kontroli skarbowej danych w formie plików o określonym formacie i ujednoliconej strukturze ma ułatwić urzędnikom dokonywanie e-kontroli i uszczelnić system podatkowy. Wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich, Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić…
Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowość wprowadzona od 1 lipca 2016 r. – przesyłanie organom podatkowym i organom kontroli skarbowej danych w postaci plików o określonym formacie i ujednoliconej strukturze ma ułatwić urzędnikom dokonywanie e-kontroli i poprawić ściągalność podatków. O zmianach mówi się już od kilku miesięcy. Ministerstwo Finansów wprowadziło…
Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Ministerstwo Finansów dokłada starań, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podatników dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa weszły w życie już 1 lipca 2016 r. – od tej daty obowiązek przesyłania danych do e-kontroli i ewidencji VAT bez wezwania w formie plików JPK dotyczy tzw. dużych…
Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Dnia 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy, które zobligowały podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do udostępniania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W ustawie – Ordynacja podatkowa dodano art. 193a, w którym zawarto regulacje dotyczące udostępniania danych w formie plików JPK do e-kontroli. Natomiast…
Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Wprowadzenie obowiązku przesyłania danych do e-kontroli w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego to dla podatników spora rewolucja. Zmiany w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) w tym zakresie zostały wprowadzone dwoma aktami prawnymi: ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy -…
Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Według zatwierdzonej przez Senat ostatniej zmiany przepisów podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązani przekazywać Ministrowi Finansów informacje o danych z ewidencji VAT w formie plików JPK. Co więcej ci, którzy nie prowadzą ksiąg komputerowo, zostaną zmuszeni do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej . Dowiedz się…
Oceń ten artykuł
(8 głosów)
InsERT najlepsze programy dla firm  -  Wiodący producent oprogramowania dla firm InsERT od lat cieszy się zaufaniem polskich przedsiębiorców. Oprogramowanie dedykowane jest przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, programy tej firmy zyskały uznanie przede wszystkim dzięki funkcjonalności i prostocie obsługi, a także możliwości dostosowania parametrów do potrzeb konkretnej działalności. Popularna linia…
Strona 2 z 4