Podatki i przepisy (67)

Najistotniejsze zgadnienia z zakresu podatku: VAT, CIT, PIT

Oceń ten artykuł
(23 głosów)
Podatnicy, zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, rozliczają VAT za okresy miesięczne. Po spełnieniu dodatkowych warunków mają oni również możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne. Wybór sposobu rozliczania VAT dotyczy okresów, za które składane są deklaracje podatkowe; nie zawsze…
Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Początek każdego roku to czas dla podatników CIT na wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podjęcie decyzji  wymaga przeanalizowania wszelkich plusów i minusów każdego sposobu opłacania zaliczek. Może to mieć ogromny wpływ na płynność finansową firmy. Nasz darmowy poradnik, ułatwi podjęcie tej decyzji.
Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Na początku każdego roku podatnicy PIT mogą wybrać, w jaki sposób będą opłacali zaliczki na podatek dochodowy. Decyzję tę warto dobrze przemyśleć, wziąć pod uwagę plusy i minusy każdego sposobu ich opłacania, ponieważ może to mieć bardzo duży wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Przekazujemy w Państwa ręce darmowy poradnik, który…
Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu prywatnego, mogą sami zdecydować, w jakiej formie będą opłacać podatek z tego tytułu . Do wyboru mają opodatkowanie przy zastosowaniu skali podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nasz poradnik ma na celu wyjaśnienie Państwu, jakie obowiązki wiążą się z każdą z tych…
piątek, 17 styczeń 2014 14:44

Formy opodatkowania PIT w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru aż cztery formy rozliczania podatku od osiąganych przychodów. Formę opodatkowania mogą wybrać przy zakładaniu działalności . Mogą ją również zmienić w późniejszym czasie.
niedziela, 01 grudzień 2013 20:43

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Oceń ten artykuł
(46 głosów)
Z tymi zmianami musisz się zmierzyć, podatniku! Z dniem 1 stycznia 2014 r. ulegnie wielkiej zmianie duża część przepisów ustawy o VAT a także rozporządzeń wykonawczych wydawanych na jej podstawie. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw…
niedziela, 01 grudzień 2013 20:41

Zmiany w VAT od 1 października 2013 roku

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1027) wprowadziła od 1 października 2013 r. duże zmiany w ustawie o VAT. Rozszerzono katalog towarów w załączniku 11 m.in. o wyroby stalowe, do których stosuje się mechanizm „odwrotnego obciążenia”. Dodano załącznik 13, zawierający listę towarów…
Oceń ten artykuł
(47 głosów)
Co do zasady, VAT rozlicza sprzedawca i to on wykazuje w deklaracji VAT podatek należny.  W niektórych jednak przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę. Tym samym sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT należnego do urzędu skarbowego. Dotyczy to m.in.…
Oceń ten artykuł
(30 głosów)
Zasadą ogólną jest, że podatek VAT rozliczamy za okresy miesięczne. Są jednak pewne grupy podmiotów, które mogą wybrać kwartalną metodę rozliczania VAT. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1027) wprowadziła dodatkowe ograniczenie…
poniedziałek, 21 styczeń 2013 15:50

Ulgi i odliczenia w PIT

Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Podatnik rozliczający PIT za rok 2012 ma możliwość skorzystania z różnych ulg i odliczeń. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy rodzaj zeznania daje możliwość rozliczenia poszczególnych ulg. Jest to uzależnione w szczególności od sposobu opodatkowania przychodu. Większość ulg i odliczeń mogą zastosować podatnicy składający zeznanie PIT-37 i PIT-36. Niektóre z…
niedziela, 13 styczeń 2013 16:08

zeznanie PIT - 39

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
PIT-39 – składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Kto wypełnia…
niedziela, 13 styczeń 2013 14:29

zeznanie PIT - 38

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
PIT-38 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Kto wypełnia zeznanie PIT-38 za 2012 rok? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zeznanie PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy w roku 2012 uzyskali przychody z następujących kapitałów pieniężnych:•  …
Strona 5 z 6