środa, 19 marzec 2014 09:45

100% i 50% odliczenia VAT od samochodów - zmiany od 1 kwietnia 2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Mamy ustawę o VAT - zmiany pewne! Zapowiadane przepisy ograniczające możliwość odliczania VAT od samochodów z 60% na 50% wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r. Podobnie jak przepisy umożliwiające stosowanie 100% odliczenia w przypadku aut do 3,5 tony użytkowanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Nie jest jednak tak różowo, jak byśmy chcieli - aby dokonać pełnego odliczenia, będzie trzeba spełnić dodatkowe, rygorystyczne warunki.

Zapowiadane jeszcze przed 1 stycznia 2014 r. zmiany w odliczaniu VAT od samochodów wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) została opublikowana 13 marca. Ten nowowprowadzony akt prawny nowelizuje Ustawę o VAT - wprowadza zupełnie nowy sposób odliczania podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych i innych aut o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa do nich.

 

Sprawdź: Nowa definicja samochodu osobowego w podatku dochodowym

 

Uwaga!

Od 1 kwietnia 2014 każdy wydatek dot. samochodu musi być dokładnie przeanalizowany pod kątem prawa do odliczenia podatku naliczonego; nie było jeszcze nigdy ograniczeń w odliczaniu  VAT od napraw, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych itp.  – teraz już są!

 

50% VAT od samochodów

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest ograniczenie możliwości odliczania VAT naliczonego z 60% na 50%. Ograniczenie dotyczyć będzie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie oraz import pojazdów, jak również ich użytkowanie w ramach umowy najmu, leasingu itp. Nie ma natomiast ograniczenia kwotowego odliczenia VAT. Do tej pory maksymalna kwota odliczenia wynosiła 6 000 zł.

Nowością jest, że 50% VAT będzie można odliczyć od wydatków eksploatacyjnych - to niekorzystna zmiana, ponieważ do tej pory obowiązywało 100% odliczenia. Korzystne będzie natomiast wprowadzenie możliwości odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów - jednak nie od razu. Na tę możliwość będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

 

Sprawdź, od kiedy można odliczać 50% VAT od paliwa

 

Uwaga!

Ograniczenie to dotyczy samochodów użytkowanych zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Podatnik, który użytkuje auto wyłącznie do celów firmowych, będzie miał prawo dokonać 100% odliczenia.

 

Należy również pamiętać, iż w przypadku niektórych samochodów do 3,5 tony nie stosuje się ograniczenia w odliczaniu VAT. Pojazdy te zostały wymienione w  art. 86a ust. 9 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy. Dotyczy to m.in. aut z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

 

Sprawdź, dla jakich jeszcze samochodów stosuje się 100% odliczenia

 

Kto zdecyduje się na odliczenie 100% VAT od samochodów?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie możliwości odliczania VAT do 50% nie ma zastosowania w przypadku samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika. Brzmi pięknie, jednak w praktyce wcale nie będzie łatwe od spełnienia.

Przede wszystkim, podatnik chcący odliczyć 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów oraz paliwa do nich będzie musiał prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu. Warunek ten został zapisany w art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT. Ewidencja ta ma umożliwić organom skarbowym kontrolę prawidłowości dokonywanych odliczeń.

 

Co musi zawierać ewidencja przebiegu pojazdu?

 

Ponadto, dokonanie 100% odliczenia będzie możliwe pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego druku VAT-26. Wzór tej informacji został określony w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 12 lutego 2014 r., które ostatecznie opublikowano 21.03.2014r. jako rozporządzenie Ministra Finansów z 21.03.2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - wejście w życie tego aktu prawnego również określono na 1 kwietnia 2014 r.

 

Kliknij i sprawdź, w jakim terminie należy złożyć VAT-26

 

Uwaga!

Podatnik, który nie zgłosi samochodu do 3,5 t jako wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej na druku VAT-26, nie będzie miał prawa do 100% odliczenia VAT.

 

Pobierz: Formularz VAT-26

 

Aby więc możliwe było dokonywanie pełnego odliczenia VAT, koniecznie trzeba spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • Złożyć w urzędzie skarbowym informację VAT-26
 • Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu
 • Określić zasady używania, z których wynikać będzie, w jaki sposób samochód jest wykorzystywany

W przypadku tego ostatniego warunku przepisy nie precyzują, jak takie zasady powinny wyglądać. Podatnik powinien jednak wyraźnie określić sposób użytkowania samochodu w działalności gospodarczej - tak aby również wśród pracowników nie było wątpliwości, iż dane auto nie może być wykorzystywane do celów prywatnych.

 

Zobacz też: Pojazdy, dla których nie prowadzi się ewidencji, a przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT

 

Podatnik, który nie spełni tych wymogów, będzie miał prawo do odliczenia 50% VAT od nabycia samochodów, wydatków na ich eksploatację oraz - w późniejszym terminie - paliwa do ich napędu.

 

Zobacz też: Pełne odliczenie VAT od samochodów od 1.04.2014 - nawet 16 mln kary za błędy!

Czytany 12734 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:44

Artykuły powiązane

 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia: deklarację VAT za grudzień 2015 złóż do nowego urzędu Ministerstwo Finansów wyjaśnia: deklarację VAT za grudzień 2015 złóż do nowego urzędu

  W związku ze zmianami właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2016 r. wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości: do którego urzędu należy złożyć deklarację VAT za grudzień lub ostatni kwartał 2015 r.? Sprawdź, jakiej odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Finansów i gdzie załatwiać pozostałe sprawy podatkowe niezakończone przed 1 stycznia 2016 r.

 • Kto, gdzie i do kiedy składa informację podsumowującą VAT-27 Kto, gdzie i do kiedy składa informację podsumowującą VAT-27

  Obowiązujące od 1 lipca 2015 r. przepisy wprowadziły liczne zmiany m.in. w kwestii rozliczania VAT należnego od transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Pojawił się także nowy druk VAT-27 - informacja podsumowująca w obrocie krajowym. Sprawdź, kto, gdzie i do kiedy ma obowiązek składać tę informację i pobierz nowy druk. Uwaga! Niektórzy podatnicy czas na złożenie po raz pierwszy VAT-27 mają tylko do 25 sierpnia!

 • Kalendarium zmian w VAT 2015 Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.


  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów


  Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.:

   

  Nowa definicja urzędu skarbowego związana ze zmianą w organizacji administracji podatkowej - w dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 211). Art. 17 tej ustawy zmienił pkt 13 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 2 pkt 13 otrzymał brzmienie:

  "13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;"

  poprzedni o było:

  „13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;”


  Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r.:

   

  Odwrotne obciążenie tylko dla do czynnych podatników VAT! - zmianie uległ obowiązek rozliczania VAT przez nabywców niebędących czynnymi podatnikami VAT. Do końca czerwca 2015 r. mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany był do wszystkich podatników niezależnie od statusu VAT. I tak podatnik niebędący podatnikiem VAT czynnym obowiązany był rozliczyć VAT z tytułu nabycia i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

  Od 1 lipca 2015 r. odwrotne obciążenie stosowane jest tylko wobec nabywców towarów (z zał. 11 do ustawy) będących czynnymi podatnikami VAT.

  Nabywca towarów z zał. 11, który jest objęty zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a także ten, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymuje fakturę ze stawką VAT 23% i nie ciąży na nim obowiązek naliczenia i odprowadzenia VATu.

   

  Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zawierającym katalog towarów, dla których obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy znalazły się nowe pozycje. Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. objęte zostały m.in.:

  • Arkusze żeberkowe ze stali niestopowej
  • Złoto w postaci surowca lub półproduktu oraz złoto inwestycyjne (jeśli podatnik skorzystał z opcji opodatkowania)
  • Aluminium, nikiel i cynk nieobrobione plastycznie
  • Konsole do gier wideo, telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne (tablety, laptopy, notebooki itp.)

  Przy czym dla ostatniej grupy towarów (konsole do gier, telefony i komputery przenośne) mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się po przekroczeniu progu kwotowego (przy jednolitych gospodarczo transakcjach na kwotę powyżej 20.000 zł netto).

   

  Składanie informacji podsumowujących w obrocie krajowym - podatnicy sprzedający towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składać do naczelnika urzędu skarbowego zbiorcze informacje o transakcjach, dla których podatek musi rozliczyć nabywca. Informacje te składa się w terminach obowiązujących dla deklaracji podatkowych - za okresy rozliczeniowe, w których powstaje obowiązek podatkowy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) określono wzór druku VAT-27.

   

  Ulga na złe długi - dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w umowie, pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Od 1 lipca 2015 r. z ulgi na złe długi można skorzystać również wtedy, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, stosunku pracy itp.

   

  Katalog towarów wrażliwych - z listy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT usunięte zostało złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej - jednocześnie znalazło się ono w załączniku nr 11, w którym wymieniono towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 13 znalazły się także nowe pozycje, m.in. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice itp.

   

  Odpowiedzialność solidarna nabywcy przy sprzedaży towarów wrażliwych - podniesiona została minimalna i maksymalna wysokość kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliwa. Od 1 lipca 2015 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 1.000.000 zł i 10.000.000 zł. W przypadku pozostałych towarów wrażliwych limity wynoszą - podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym - 200.000 zł oraz 3.000.000 zł.

   

 • Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

  Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu! Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany