czwartek, 29 grudzień 2016 21:21

VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Spis treści

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT 2017

Od 1 stycznia 2017 r. rozliczanie VAT za okresy kwartalne jest możliwe wyłącznie w przypadku podmiotów spełniających warunki dla zachowania statusu małego podatnika.

Małym podatnikiem VAT w 2017 r. jest podmiot, u którego wartość sprzedaży brutto w 2016 r. nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Dnia 3.10.2016 r. kurs ogłoszony przez NBP wynosił 4,2976 zł/euro. Oznacza to, iż limit wartości sprzedaży dla małego podatnika w 2017 r. wynosi 5.157.000 zł. W przypadku małych podatników VAT – pośredników limit wartości prowizji lub innych postaci wynagrodzenia wynosi 193.000 zł.

Prawa do kwartalnego rozliczania VAT nie mają też mali podatnicy przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od miesiąca rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Dotyczy to od 1 stycznia 2017 r. także podatników zarejestrowanych po 30 września 2016 r.

Art. 15 (ustawy zmieniającej) Przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r.

Kwartalne rozliczanie VAT nie przysługuje również podatnikom, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy łączna wartość netto tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł).

 

 


Czytany 94679 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 marzec 2017 14:24

Artykuły powiązane

 • Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r. Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r.

  Już 1 kwietnia 2024 r. wejdą w życie przepisy dotyczące zmiany stawek VAT dla dwóch branż: spożywczej i Beauty. W pierwszym przypadku skończy się możliwość korzystania z preferencyjnej „zerowej” stawki. W drugim natomiast przedsiębiorcy będą mogli obniżyć ceny swoich usług. Sprawdź, jak przebiegnie zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r.

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Nowa matryca stawek VAT dopiero od 1 lipca 2020 r. Nowa matryca stawek VAT dopiero od 1 lipca 2020 r.

  Pandemia koronawirusa COVID-19 skłania rząd do przesuwania wielu terminów podatkowych. Tak stało się też z nową matrycą stawek VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądała nowa klasyfikacja, jakie towary zyskaną niższą stawkę i jak cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu nowych przepisów.

 • Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r.

  Wykonujesz czynności objęte odwrotnym obciążeniem? Odpowiedzialnością solidarną? A może sprzedajesz np. części samochodowe i motocyklowe? Od 1 listopada 2019 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur dokumentujących Twoje transakcje! Sprawdź, jak wyglądają nowe przepisy i jak zastosować je w praktyce.