Aktualności

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przepisy ustawy o VAT pozwalają ustalić, iż obrót ze sprzedaży dla osób prywatnych należy obliczać w kwocie netto. Przekroczenie limitu w wysokości 20.000 zł skutkuje u podatnika koniecznością instalacji kasy fiskalnej. Należy przy tym podkreślić, iż do sumy obrotów wlicza się także kwota ze sprzedaży zwolnionej przedmiotowo.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Absurdalny pomysł urzędów skarbowych, by wysyłać pisma o przekroczeniu limitu obrotów zwalniających z kas fiskalnych także do tych podatników, którzy urządzenia te stosują od lat, być może ma na celu „wyłapanie” nieuczciwych przedsiębiorców. Jednocześnie może skłonić do zakupu kas wielu tych, którzy ze zwolnienia wciąż mogą uczciwie i zgodnie z prawem korzystać.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wiodący producent wysokiej jakości serwerów dedykowanych zarówno małym przedsiębiorstwom, jak i wielkim korporacjom - firma Actina Solar - nawiązał stałą współpracę z serwisem fiskalnym Buchcom. Status autoryzowanego partnera handlowego Actina Solar gwarantuje naszym klientom najwyżej jakości produkty w atrakcyjnej cenie.

wtorek, 23 lipiec 2013 00:00

Posnet otrzymał Złoty Laur od klientów

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Przyznanie Złotego Lauru już po raz szósty właśnie firmie Posnet nikogo nie dziwi - kasy fiskalne i drukarki fiskalne tej marki są najchętniej wybierane przez sprzedawców w całej Polsce. Klienci zwracają uwagę na funkcjonalność tych urządzeń, wysoką jakość wykonania, trwałość oraz intuicyjną obsługę.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Kasy fiskalne i zwrot nadpłatyUżytkownikom kas fiskalnych czasami zdarzają się pomyłki, takie jak naliczenie klientowi zbyt wysokiej kwoty do zapłaty za towar czy usługę. Korektę tak zwanej oczywistej pomyłki należy ująć w odrębnej ewidencji, do której dołącza się oryginał paragonu dokumentującego błędną sprzedaż. Nieco inaczej postępuje się w przypadku braku możliwości odzyskania oryginału paragonu.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Sprzedaż towarów podlegających opodatkowaniu na zasadzie marży należy ewidencjonować na kasie fiskalnej w kwocie odpowiadającej całości należności, a dla wykazania wartości podatku prowadzić odrębną ewidencję. Należy też zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie stawki podatkowej zaprogramowane w pamięci urządzenia i prawidłowość zapisów w książce kasy.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2013 r. korektę oczywistej pomyłki należy sporządzić w odrębnej ewidencji i dołączyć do niej oryginał paragonu fiskalnego. Regulacje w tym względzie nie dają podatnikowi dowolności - jeżeli z jakichś przyczyn nie można dołączyć oryginału paragonu, to w ogóle nie można sporządzić korekty dotyczącej takiej sprzedaży.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Sposób ustalenia wysokości limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej przy sprzedaży sezonowej zależy od tego, czy już wcześniej prowadziliśmy sprzedaż dla osób prywatnych, czy nie. Jeśli dopiero ją rozpoczynamy, limit liczymy od dnia jej rozpoczęcia do końca roku podatkowego.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Użytkownicy kas fiskalnych, którzy do tej pory stosowali ogólne nazwy towarów i usług drukowane na paragonach fiskalnych, będą musieli zaprzestać tej praktyki najpóźniej do 1 października 2013 roku. Po tym terminie możemy spodziewać się licznych kontroli skarbowych, które będą weryfikować szczegółowość stosowanego nazewnictwa.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W zapewnieniach ustawodawcy, jakoby wymóg jednoznacznej identyfikowalności nazw towarów i usług nie skutkował koniecznością wymiany kas fiskalnych w żadnym przypadku, kryje się pewnego rodzaju pułapka. Jak bowiem wytłumaczymy się w razie kontroli, jeśli nasze stare kasy zwyczajnie nie dają nam możliwości zastosowania nazewnictwa wymaganego przez przepisy?

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Użytkownicy kas fiskalnych korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT wprowadzają do pamięci swoich urządzeń określenie „zw” jako stawkę podatku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku utraty zwolnienia niezbędne jest niezwłoczne przeprogramowanie stawek według wytycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie kas.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Sprzedaż dla osób prywatnych zgodnie z ustawą o VAT zasadniczo musi być dokumentowana paragonem fiskalnym. Dzieje się tak również w przypadku, gdy klient zażąda wystawienia faktury. Jednak w pewnej sytuacji wydruk paragonu do faktury nie jest obowiązkowy.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych reguluje kwestie formalne dotyczące prowadzenia ewidencji korekt sprzedaży dokumentowanej paragonem fiskalnym. Należy przy tym pamiętać, że oddzielnie ewidencjonuje się zwroty i reklamacje, a oddzielnie oczywiste pomyłki. Z obowiązku prowadzenia oddzielnej ewidencji nie zwalnia też wystawienie korekty do faktury, której wystawienia zażądał klient.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów, traktowane przez większość podatników jako zło konieczne, niesie jednak ze sobą pewne korzyści. Zarówno wymóg jednoznacznej identyfikowalności nazw towarów oraz usług, jak i umieszczanie numeru NIP na paragonach ma swoje pozytywne strony zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.

poniedziałek, 17 czerwiec 2013 00:00

Do 1 października 2013 r. wszystkie kasy do wymiany?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Podatnicy interpretujący nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2013 roku mogą dojść do wniosku, że do 1 października wszyscy muszą wymienić swoje kasy fiskalne na nowe. Resort Finansów już od kwietnia uspokaja, że nie wszyscy. Dla części właścicieli kas dostosowanie się do obowiązujących wymogów będzie jednak wymagało inwestycji w nowe urządzenia.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnik zasadniczo nie prowadzący sprzedaży detalicznej zdecyduje się otworzyć tę działalność na jeden dzień - na przykład z okazji organizowanego przez siebie eventu dla osób z poza firmy lub pracowników. Czy w takim przypadku konieczna jest instalacja kasy fiskalnej? Zależy to od kilku czynników.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy świadczący usługi wynajmu mieszkań mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku instalacji kasy fiskalnej i to bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Należy jednak spełnić warunki określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnik dokonujący dostawy towaru lub wykonujący usługę dla swojego pracownika nie musi tej sprzedaży ewidencjonować na kasie rejestrującej. Zwolnienie to przysługuje jednak tylko tym podatnikom, którzy nie zainstalowali urządzenia fiskalnego przed 1 stycznia 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W przypadku awarii kasy fiskalnej podatnik zgodnie z ustawą o VAT ma obowiązek rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą kasy rezerwowej. Sprzedaż z pominięciem kasy może prowadzić tylko wtedy, gdy używa tego urządzenia dobrowolnie, ponieważ zgodnie z przepisami może korzystać ze zwolnienia.

czwartek, 13 czerwiec 2013 00:00

Zawodowy księgowy - nowa definicja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Opublikowana w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych definicja zawodowego księgowego najprawdopodobniej wkrótce ulegnie zmianie. Do dyskusji na temat potrzeby weryfikacji tego pojęcia włączyli się przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Księgowych - IFAC.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na pytanie, czy możliwy jest powrót do dawnych limitów zwalniających z kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednoznacznie. Według ustawodawcy obowiązek stosowania urządzeń fiskalnych jest powszechny, a odstępstwa w postaci zwolnień tylko czasowe. Podwyżek zatem nie będzie.

Strona 44 z 47