Aktualności

poniedziałek, 16 grudzień 2013 19:32

Odliczanie VAT od samochodów w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Nowe przepisy ustawy o VAT mają poszerzyć katalog samochodów, których nie będą dotyczyć ograniczenia w odliczaniu podatku naliczanego.  Minister Finansów podjął jednak działania, aby zmniejszyć możliwość odliczenia VAT w takich przypadkach z 60% do 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury – dla firmowych samochodów osobowych wykorzystywanych także w celach prywatnych.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy będzie postawał w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi - co to oznacza dla ciebie jako przedsiębiorcy? Jakich uproszczeń nie będziesz już mógł stosować? Już dziś przygotuj się na zmiany.

niedziela, 15 grudzień 2013 17:50

Nowe terminy odliczeń VAT w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulegnie sposób wyznaczania terminu odliczenia VAT. Termin odliczenia nie będzie zależał już od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, lecz od momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy bądź usługodawcy.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

W 2014 roku prawo do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego mają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczyły równowartości 150.000 euro, czyli 633.450 zł, zgodnie z kursem NBP na dzień 1 października 2013 r.

sobota, 14 grudzień 2013 00:00

Limit jednorazowej amortyzacji w 2014

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, w kwocie do 50.000 euro w przeliczeniu na PLN.

W roku 2014 limit ten będzie wynosił 211.000 zł.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Prawo do przejścia z ksiąg rachunkowych (handlowych) na podatkową księgę przychodów i rozchodów mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2013 r. prowadzą księgi rachunkowe i nie osiągnęły w tym roku limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, (równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro).

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Mali podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską, mogą zachować swój status i korzystać z licznych przywilejów, takich jak m.in. kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, rozliczanie VAT wg metody kasowej czy jednorazowa amortyzacja środków trwałych. W roku 2014 status małego podatnika zachowają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczą 5.068.000 zł.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne, które w roku 2013 osiągnęły przychody wyższe niż 1.200.000 euro w przeliczeniu na PLN, muszą prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2014 roku.

W roku 2013 limit ten w przeliczeniu na polską walutę wynosi 5.059.560 zł.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Rewolucyjne zmiany w ustawie o VAT nie ominęły także przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów i usług oraz eksporcie towarów.

Od 1 stycznia 2014 roku w istotny sposób zmienią się zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego - modyfikacje dotyczyć będą zarówno obrotu krajowego, jak i zagranicznego. Na istotne zmiany w terminach dokonywania rozliczeń muszą przygotować się podatnicy dokonujący importu usług oraz importu i eksportu towarów.

wtorek, 10 grudzień 2013 08:42

Zmiany u podatników zwolnionych z VAT 2014

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Drobni przedsiębiorcy, którzy ze względu na osiąganie obrotów nie wyższych niż 150.000 zł w skali roku korzystają ze zwolnienia z VAT, muszą przygotować się na rewolucje związane z nowymi przepisami ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy, zwolnieniu z VAT nie będzie podlegał podatnik, lecz sprzedaż opodatkowana dokonywana przez niego,

wtorek, 10 grudzień 2013 07:48

Nowe zasady fakturowania od 1 stycznia 2014

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Mnóstwo istotnych zmian dotyczących sposobu wystawianiu faktur od 1 stycznia 2014 r. znacząco wpłynie na działalność każdego podatnika - zarówno płatnika VAT, jak i podatnika zwolnionego z podatku. Wielką zmianą jest przeniesienie przepisów o fakturowaniu z rozporządzenia w sprawie faktur do art.106a do 106q ustawy o podatku od towarów i usług.  Art. 106e to lista obowiązkowych danych które powinna zawierać faktura.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Planujesz złożyć u pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 października 2013 r. Nowe przepisy powielają większość dotychczasowych regulacji w sprawie samego urlopu wychowawczego jak i wnioskowania o jego przyznanie.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Przepisy, które obowiązywały do 31.12.2011 r. zobowiązywały podatników do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za listopad w podwójnej wysokości w terminie do 20 grudnia. Każdy , kto nie chciał płacić podwójnie robił wszystko, aby zwiększyć koszty listopada.

Począwszy od roku 2012 r. zaliczkę na podatek za listopad lub III kwartał wpłacamy do 20 grudnia. Termin na zapłatę zaliczki za grudzień lub IV kwartał upływa w dniu 20 stycznia.

poniedziałek, 09 grudzień 2013 00:00

Kto odpowiada za zapłatę podatku VAT od 01.10.2013 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Kupujesz stal, paliwa, złoto? Twój dostawca nie zapłacił VAT zawartego w fakturze? Możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za zapłatę podatku!

Zgodnie z ustawą z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (opublikowano w Dzienniku Ustaw dnia 05.09.2013),

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Zamierzasz złożyć PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O lub PIT/D? Od 6 grudnia 2013 r. będziesz musiał to zrobić na nowych forumlarzach. W deklaracjach, zeznaniach i informacjach wprowadzono kilka istotnych modyfikacji.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Od 1 stycznia 2014 roku wzrosną kary za brak wykupionej polisy OC. W najgorszym wypadku posiadacz pojazdu może zapłacić nawet 5.040 zł. Wysokość opłaty karnej jest uzależniona od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia oraz rodzaju pojazdu.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Męczy cię szukanie miejsca na rolki kopii paragonów fiskalnych? A może obawiasz się, że twoja kasa rejestrująca nie spełnia wymogu umieszczania numeru NIP nabywcy na paragonie? Wczoraj Posnet wypuścił na rynek urządzenie, które rozwiązuje te i inne problemy sprzedawców - kasę fiskalną Bingo XL.

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

Prowadzisz działalność i otrzymałeś fakturę „odwrotne obciążenie” ? – Masz obowiązek rozliczyć podatek VAT z tej transakcji !

Coraz częściej w obrocie gospodarczym możemy spotkać faktury „odwrotne obciążenie”. A to za sprawą zmian jakie wprowadziła od 1 października 2013r. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

piątek, 22 listopad 2013 00:00

Dla kogo deklaracja VAT-9M

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Jeżeli  jesteś podatnikiem prowadzącym działalność niezarejestrowanym jako podatnik VAT czynny  np. stowarzyszeniem, szkołą, fundacją, rolnikiem ryczałtowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (np. lekarz) jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w momencie otrzymania faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

piątek, 15 listopad 2013 00:00

Kasy fiskalne będą ważne dłużej

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przepisy obowiązujące od 1 października 2013 wydłużają okres ważności potwierdzenia dla kas fiskalnych z 3 do 4 lat. Potwierdzenie takie wskazuje, iż dane urządzenie spełnia wymagane przepisami funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym musi odpowiadać.

środa, 13 listopad 2013 15:09

Nowe druki i kody do ZUS

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Polityki i Pracy Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1101) nowelizującego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 ze zm.) z dniem 1 listopada 2013 roku zmieniły się wzory niektórych druków do ZUS i część kodów.

Strona 42 z 47