Aktualności

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zasady ewidencjonowania zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek ulegną zmianie z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas. Inaczej będzie się też określać serwisy kas fiskalnych, a podatnik będzie mógł dokonywać przeglądów technicznych w bardziej elastycznych terminach. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zmiany, które wejdą w życie 1 kwietnia 2013 roku, z jednej strony ułatwią podatnikom dokonywanie okresowych przeglądów technicznych kasy fiskalnej, a z drugiej wprowadzają dodatkowe obowiązki. Nowe regulacje obejmą nie tylko samych podatników, ale też podmioty prowadzące serwisy kas fiskalnych.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wielu nowych użytkowników kas fiskalnych zastanawia się, czy zawsze mają obowiązek drukowania raportu dobowego. Na przykład jak postąpić w sytuacji, gdy danego dnia nie dokonano ani jednej sprzedaży dla klienta detalicznego i nie wydrukowano ani jednego paragonu? Czy również należy sporządzić raport dobowy? Odpowiedź znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy, którzy z dniem 1 stycznia 2013 roku przestali spełniać warunki uprawniające do zachowania zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych, muszą rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży najpóźniej 1 marca 2013 roku. Jeśli spóźnią się z rejestracją kasy, stracą prawo do uzyskania ulgi z urzędu skarbowego w wysokości 700 zł.

wtorek, 19 luty 2013 00:00

Kasa fiskalna dla kartowicza

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wśród podatników, którzy z dniem 1 marca 2013 roku muszą rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, znalazło się wielu tak zwanych kartowiczów, czyli podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Wynika to z utraty prawa do zwolnienia podmiotowego, które wielu podatnikom przysługiwało jeszcze w 2012 roku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lekarze, prawnicy, podatnicy prowadzący szkoły jazdy, hurtownicy oraz wiele innych osób prowadzących sprzedaż dla klientów detalicznych już 1 marca 2013 roku musi zarejestrować kasę fiskalną. To skutek nowych przepisów, które obniżyły limit zwalniający z obowiązku stosowania urządzenia fiskalnego z 40.000 na 20.000 zł.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Termin, w którym dla kilkudziesięciu tysięcy podatników upływa okres 2 miesięcy od przekroczenia ustawowego limitu obrotów, przypada 1 marca 2013 roku. Według nowego rozporządzenia jest to ostateczny dzień na instalację kasy fiskalnej sklepowej czy mobilnej, używanej na przykład w działalności lekarzy czy prawników.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wszyscy podatnicy, którzy w 2012 roku przekroczyli limit 20.000 zł obrotów ze sprzedaży dla detalistów, ale nie przekroczyli 40.000 zł, mają już tylko 10 dni na rozpoczęcie ewidencjonowania. Zgodnie z przepisami kasa fiskalna u takich podmiotów musi zacząć pracować najpóźniej 1 marca 2013 roku. Inaczej podatnicy ci stracą prawo do zwrotu z urzędu skarbowego.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 1 stycznia 2013 roku ogromna liczba podatników straciła prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nie dotyczy to jednak osób prowadzących sprzedaż wysyłkową. Jeśli tylko podatnik spełni określone wymagania, wciąż może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego i nie musi rejestrować kasy fiskalnej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zmiana limitu obrotu zwalniającego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w 2013 roku objęła także podatników wykonujących zawód lekarza. Wielu lekarzy zastanawia się, czy do tych obrotów należy wliczyć sprzedaż usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ lub innymi podmiotami gospodarczymi. Ustawa o VAT rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Proponowane między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich i jednego z posłów wprowadzenie na stałe 2-letniego okresu przechowywania paragonów zostało ostatecznie odrzucone przez Ministerstwo Finansów. Według ustawodawcy okres przejściowy miał jedynie umożliwić podatnikom zamianę tradycyjnych kas fiskalnych na urządzenia z elektroniczną kopią paragonu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. przepisy skracają ze 180 do 150 dni okres, po którym podatnik może skorzystać z ulgi za złe długi. Dłużnik natomiast ma obowiązek skorygowania VAT odliczonego, nawet jeśli nie został powiadomiony przez wierzyciela o dokonanej przez niego korekcie. Nowym zasadom polegają także niektóre należności za faktury czy umowy, których termin płatności upłyną jeszcze w roku 2012.

środa, 30 styczeń 2013 18:09

Faktury elektroniczne w 2013 roku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podobnie jak wszystkie inne faktury, faktury elektroniczne podlegają pod nowe rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Zmieniły się natomiast wymogi odnośnie zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści e-faktury. Łatwiejsze jest również udzielenie akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wątpliwości dotyczące terminu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie fiskalnej dotyczą tych podatników, którzy przekroczyli limit obrotu pod koniec roku 2012. Czy powinni zarejestrować kasę zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2012, czy w 2013 roku?

piątek, 18 styczeń 2013 14:11

Ulgi w PIT za 2012 rok

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnik wypełniający zeznanie podatkowe PIT ma możliwość skorzystania z kilku obowiązujących ulg. Ulgi, z których najczęściej korzystają podatnicy, to ulga internetowa, ulga na dziecko, czyli tak zwana ulga prorodzinna, ulga dla honorowych krwiodawców oraz ulga rehabilitacyjna.

czwartek, 17 styczeń 2013 19:10

Tylko 14 dni pozostało do rozliczenia PIT-28

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego czas na złożenie zeznania PIT-28 mają tylko do 31 stycznia 2013 r. Warto pamiętać, iż osoby wypełniające zeznanie PIT-28 obowiązują w styczniu nieco inne terminy opłacania ryczałtu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Większość podatników ma ustawowy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT do 30 kwietnia 2013 roku. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Jeśli chcemy mieć pewność, że dopełniliśmy wszystkich formalności, a nasze zeznanie zostało złożone prawidłowo, rozliczmy nasz PIT w profesjonalnym biurze rachunkowym.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Rok 2013 to rok małych rewolucji w VAT. Niektóre zmiany wprowadzone przez rząd działają na korzyść podatnika, inne nie. Najbardziej znaczące zmiany dotyczą między innymi sposobu rozliczania przez małego podatnika, obowiązku stosowania kas fiskalnych, faktur i stawek VAT na niektóre produkty i usługi.

poniedziałek, 14 styczeń 2013 19:15

Kasy fiskalne nie dla jeleni - także w roku 2013

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Celem działań resortu finansów jest doprowadzenie do sytuacji, gdy wszyscy przedsiębiorcy będą prawidłowo ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Zimowa akcja „Nie bądź jeleń, weź paragon” po raz kolejny obejmie miejscowości turystyczne i nie turystyczne. Warto zadbać o właściwe używanie kas fiskalnych nie tylko w czasie kontroli, ale również przez cały rok.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wszyscy podatnicy, którzy w 2013 roku rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mają prawo do uzyskania zwrotu ulgi z urzędu skarbowego – nawet do 90% wartości kasy. Aby jednak otrzymać ten zwrot, należy dopełnić kilku ważnych formalności.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowe przepisy likwidują ulgę, która umożliwiała podatnikom przechowywanie kopii paragonów tylko przez 2 lata. Od 1 stycznia 2013 roku wszystkie tego typu dokumenty trzeba przechowywać nie krócej niż 5 lat. Wielu podatników już wcześniej zaopatrzyło się w kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonów.

Strona 47 z 48