Aktualności

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. nie wprowadziły zmian w stawkach VAT. Utrzymały dotychczas stosowane stawki i przedłużyły ich obowiązywanie do 31 grudnia 2016 r. bez uzależnienia od innych czynników. Brak zmiany stawek nie oznacza jednak, że regulacje w podatku VAT pozostały takie same jak w 2013 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Pracodawcy oraz inni płatnicy zobowiązani są do sporządzenia i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za 2013 r. Do kiedy muszą to zrobić? Czas na dopełnienie tej formalności mają tylko do 28 lutego 2014.

Należy również pamiętać, że z końcem lutego upływa również termin złożenia informacji PIT-8C, PIT-11A i IFT-1R, rocznych obliczeń podatku PIT-40 i PIT-40A, jak również przekazania właściwym oddziałom ZUS oraz emerytom i rencistom informacji o wysokości przychodów uzyskanych przez nich z pracy zarobkowej a także przekazania ubezpieczonemu informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej za 2013 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS.

poniedziałek, 10 luty 2014 20:44

VAT kwartalny – wybór zgłoś do 25.02.2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Niezależnie od tego, czy jesteś małym podatnikiem, czy nie, możesz rozliczać VAT za okresy kwartalne. Pamiętaj jednak, że kwartalne rozliczanie VAT przez tzw. „dużych” podatników nie jest tak korzystne, jak w przypadku małych podatników. Jeśli chcesz przejść na kwartalne rozliczanie VAT już od pierwszego kwartału 2014 r., czas na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego masz tylko do 25 lutego.

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

„Odwrotne obciążenie” pomimo, że nie jest już nowością nadal spędza sen z powiek wielu podatnikom. Otrzymanie faktury z takim oznaczeniem to jeszcze nie problem, gorzej jeśli dostawca nie wystawił jej prawidłowo i np. opodatkował towary stawką 23% zamiast zastosować

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia w urzędzie skarbowym. Podatnicy PIT i CIT, którzy w 2014 r. chcą wpłacać zaliczki kwartalnie lub w formie uproszczonej, czas na dopełnienie formalności mają do 20 lutego 2014 r. lub do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2014 r. brzmi podobnie, jak w poprzednim stanie prawnym. Powiększył się natomiast katalog pojazdów nie uznawanych za samochody osobowe. Zmieniły się również wymogi odnośnie dokumentów, na których podstawie dla celów podatku dochodowego uznaje się samochód za pojazd specjalny.

piątek, 31 styczeń 2014 15:59

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży w 2014 r

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r.? Sprawdź, czy sprzedawane przez ciebie towary lub świadczone usługi nie zostały umieszczone w katalogu czynności pozbawiających prawa do zwolnienia. Jeśli je tam znajdziesz, będziesz musiał stosować kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2013 roku? Sprawdź, czy nie dotyczy cię obowiązek złożenia informacji ZUS IWA. Na dopełnienie tej formalności pozostało już niewiele czasu - płatnicy muszą to zrobić do 31 stycznia 2014 r. Na podstawie przekazanych danych ZUS wyliczy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Nie chcesz wypłacać w 2014 r. świadczeń urlopowych? Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, musisz poinformować ich o tym na piśmie do piątku 31 stycznia. Jeśli tego nie zrobisz, zgodnie z przepisami będziesz miał obowiązek wypłacić świadczenie urlopowe każdemu z nich. 

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nie jesteś pewien, czy możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r., i boisz się kontroli z urzędu skarbowego? Gdy przeczytasz nasz poradnik, będziesz spał spokojnie - dowiesz się, czy jesteś zwolniony z kasy fiskalnej, czy nie.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Szybko zbliża się termin, w którym płatnicy mają obowiązek złożyć deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jeśli w roku 2013 pobierałeś zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych, deklarację na formularzu PIT-8AR musisz złożyć do piątku 31 stycznia 2014 r.

środa, 22 styczeń 2014 22:30

Oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2014

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Podatnik uzyskujący przychody z zakładu pracy przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym może złożyć oświadczenie PIT-2. Dzięki temu zakład pracy jako płatnik może dokonać zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik może jednak w każdej chwili odwołać oświadczenie PIT-2.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Prowadziłeś w 2013 roku księgi rachunkowe, a może korzystałeś z opodatkowania w formie ryczałtu? Masz już mało czasu na sprawdzenie i decyzję, czy od 01.01.2014 r. możesz prowadzić ewidencję podatkową w formie podatkowej  księgi przychodów i rozchodów!. Zawiadomienie o założeniu  księgi na dzień 1 stycznia 2014 roku należy złożyć w urzędzie skarbowym do 21 stycznia 2014 r.

czwartek, 16 styczeń 2014 00:00

Kiedy złożyć deklarację PIT-4R za 2013 rok?

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Płatnicy składający deklaracje PIT-4R muszą pamiętać, że od 26 września 2013 r. obowiązują nowe formularze - mają one zastosowanie do przychodów, dochodów i strat z 2013 r. Na złożenie deklaracji PIT-4R pozostało już niewiele czasu - niezależnie od tego, czy nasz rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czy nie,  musimy dopełnić tej formalności do 31 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Rozpocząłeś sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w 2013 r.? Sprawdź, czy nie straciłeś prawa do zwolnienia z kas fiskalnych. Limit 20.000 zł obrotu nie dotyczy bowiem wszystkim - czym później rozpocząłeś tę sprzedaż, tym niższy przysługuje ci limit.

czwartek, 16 styczeń 2014 11:44

Jak potwierdzić numer VAT UE w 2014 r.?

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji od 1 stycznia 2014 r. potwierdzają numery VAT swoich kontrahentów unijnych według nowych przepisów. Mogą to zrobić między innymi poprzez system internetowy dostępny w języku polskim lub składając wniosek do Biura Informacji Podatkowej w Koninie.

środa, 15 styczeń 2014 00:00

Kasy fiskalne 2014: Zmiany w ustawie o VAT

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Jak wyliczać limit uprawniający do zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r. - w kwocie brutto czy netto? Tę i inne kwestie precyzują nowe przepisy ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Termin na opłacenie zaliczki za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013 na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych upływa w dniu 20.01.2014 r. Aby uniknąć płacenia tej zaliczki podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku z niego wynikającego przed powyższym terminem. Tylko wtedy, gdy spełnią oba warunki, są zwolnieni z obowiązku zapłaty zaliczki za grudzień.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy osiągający dochody z najmu prywatnego, którzy w 2014 r. rozpoczynają albo chcą kontynuować rozliczanie podatku obliczanego przy zastosowaniu skali podatkowej, nie muszą składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o swoim wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 20 stycznia 2014 r. jest jednak konieczne w przypadku małżonków, którzy chcą, aby całość podatku opłacało tylko jedno z nich.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

W dniu 20.01.2014 r. upływa termin na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013.
Do końca 2011 roku podatnicy mieli obowiązek wpłacania podwójnych zaliczek za listopad lub IV kwartał danego doku do 20 grudnia.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Jesteś podatnikiem PIT i chcesz zmienić formę opodatkowania w 2014 roku? Pamiętaj, że czas na złożenie wniosku lub oświadczenia masz tylko do 20 stycznia. Podatnicy, którzy nie dopełnią formalności w terminie, do końca roku 2014 będą zobowiązani dalej stosować formę opodatkowania wybraną w latach poprzednich.

Strona 40 z 47