środa, 20 sierpień 2014 00:00

Kasa fiskalna w gastronomii 2015

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Prowadzisz bar, fast-food, punkt z zapiekankami, goframi, watą cukrową? Jeśli korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej, konieczne zapoznaj się z nowymi przepisami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r. Czy kasa fiskalna w gastronomii będzie obowiązkowa? Kiedy wprowadzić kasę w działalności? Jakie urządzenie wybrać? Jak skorzystać z ulgi? Dowiesz się wszystkiego z naszego artykułu.

Polska branża gastronomiczna rozwija się bardzo dynamicznie - co roku powstają setki nowych punktów - większych i mniejszych. Wielu przedsiębiorców otwiera swoje lokale tylko na sezon turystyczny - dotyczy to przede wszystkim małych gastronomii: Barów, kawiarni, budek z hot-dogami, goframi, lodami itp. Ze względu na fakt prowadzenia działalności wyłącznie w sezonie lub niewielką sprzedaż dań o niskich cenach, podatnicy świadczący usługi gastronomiczne często korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przypomnijmy: Prawo do tego zwolnienia mają podatnicy, których roczny obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekracza 20.000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających tego typu sprzedaż w trakcie roku, limit liczy się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży - od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

Tak jest w obecnym stanie prawnym, który obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku. Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, którzy do końca 2014 roku nie przekroczą limitu obrotów, będą mogli do tego czasu korzystać ze zwolnienia. Jednak aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) traci moc z końcem roku i musi zostać zastąpione nowym.

 

Znamy już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.07.2014 r. w sprawie zwolnień z kas. Ma ono wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Nowe przepisy nie zmniejszą limitu obrotów do zwolnienia. Rozszerzą natomiast katalog czynności, które bez względu na wysokość obrotu podatnika nie mogą korzystać z żadnych zwolnień, czyli tzw. katalog wyłączeń.

 

Katalog wyłączeń został rozszerzony o czynności, które w Polsce wykonuje bardzo wielu podatników. Od 1 stycznia 2015 roku bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych będą mieli podatnicy wykonujący następujące czynności:

 • Usługi:
 • Naprawy pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów
 • Wymiany opon lub kół
 • W zakresie badań i przeglądów technicznych pojazów
 • Fryzjerskie
 • Kosmetyczne i kosmetologiczne
 • W zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • Prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego) - z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P
 • Gastronomiczne

  Dostawę:
  perfum i wód toaletowych

 

Przedostatni punkt dotyczy wszystkich podatników świadczących usługi gastronomiczne. Nie ma znaczenia, czy prowadzą duży lokal: restaurację, pizzerię itp., czy mały bar, budkę z lodami, hamburgerami, goframi itp.

 

Zmiana ta wynika z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i projektu nowego rozporządzenia. Czytamy tam:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
i) gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia,

 

Choć jest to dopiero projekt, nie ma co spodziewać się zmian w postaci usunięcia tego wyłączenia z treści rozporządzenia. Usługi gastronomiczne będą musiały być ewidencjonowane na kasie fiskalnej od 2015 roku - obowiązek ten obejmie wszystkich właścicieli lokali gastronomicznych. Powodem decyzji o wyłączeniu usług gastronomicznych ze zwolnień z kas są - zdaniem Ministerstwa Finansów - nagminne nadużycia, których dopuszczają się przedstawiciele branży. W uzasadnieniu do projektu resort finansów wyjaśnił, że wprowadzenie nowych wyłączeń ze zwolnień stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane przez organy kontroli skarbowej, ale także samych konsumentów. Wprawdzie resort finansów nie wypowiedział się konkretnie o branży gastronomicznej, jednak uzasadnienie to dotyczyło wszystkich czynności, które od 2015 obejmie bezwzględny obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Zdaniem nie tylko resortu finansów, ale też wielu specjalistów m.in. w zakresie podatków, limit 20.000 zł w tych branżach to fikcja, ponieważ mnóstwo przedsiębiorców nie podaje w deklaracjach podatkowych obrotów faktycznych - zaniża te obroty, aby korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czy tak w rzeczywistości jest w branży gastronomicznej? Sami podatnicy sceptycznie podchodzą do zmian planowanych na 2015 roku.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązek stosowania kas fiskalnych w lokalach gastronomicznych obejmie wszystkich podatników świadczących te usługi bez wyjątku. Osiągany obrót nie będzie miał żadnego znaczenia. Zdaniem Ministerstwa Finansów ma to ukrócić nadużycia i umożliwić dokonywanie bardziej skutecznych kontroli skarbowych.

 

Należy podkreślić, iż planowane wprowadzenie wyłączenia z wszelkich zwolnień dotyczy czynności - usług gastronomicznych, nie samego podatnika. Na potrzeby tego poradnika będziemy czasem pisać, iż to właściciel lokalu gastronomicznego traci prawo do zwolnienia lub że to punkt gastronomiczny musi wprowadzić kasę fiskalną. Należy jednak pamiętać, iż wyłączenie dotyczy konkretnie czynności.
Nie zmienia to faktu, iż wykonywanie czynności wyłączonej ze zwolnień skutkuje koniecznością ewidencjonowania na kasie fiskalnej także wszystkich innych czynności, jeśli podatnik takowe wykonuje.

 

Kiedy wprowadzić kasę do gastronomii w 2015 r.?

 

Kasa fiskalna w małej gastronomii czy innym lokalu gastronomicznym nie będzie musiała być wprowadzona od razu 1 stycznia 2015 roku. Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy dla tych czynności, które wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia zostaną dodane do katalogu wyłączeń. Oznacza to, iż kasę fiskalną do gastronomii należało będzie wprowadzić najpóźniej 1 marca 2015 roku. Tego dnia kasa musi być już zgłoszona w urzędzie skarbowym, zaprogramowana, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży. Zachowanie tego terminu jest bardzo ważne, ponieważ stanowi jeden z warunków uzyskania prawa do ulgi na kasę fiskalną, co omawiamy w dalszej części tego poradnika.

Warto też zwrócić uwagę na kwestię wprowadzenia kasy fiskalnej w lokalach gastronomicznych, które dopiero zostaną otwarte po 1 stycznia 2015 roku. Do końca 2014 roku czynności znajdujące się w katalogu wyłączeń należy ewidencjonować już od pierwszej sprzedaży - oznacza to, że zakup, programowanie i fiskalizacja kasy muszą zostać dokonane jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług lub dostawy towarów. Projekt nowego rozporządzenia wprowadza rozróżnienie pomiędzy tymi czynnościami, które były już w katalogu wyłączeń przed 1 stycznia 2015 roku (pozycje § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b projektu nowego rozporządzenia), a tymi, które zostaną dodane do tego katalogu z dniem 1 stycznia 2015 roku (pozycje § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-i projektu nowego rozporządzenia). Czynności, które są już w tym katalogu, podobnie jak obecnie będzie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Natomiast czynności dodane do katalogu wyłączeń - w tym także usługi gastronomiczne - należy zacząć ewidencjonować w ciągu 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym została wykonana pierwsza taka czynność. Wynika to z § 5 ust. 8 projektu nowego rozporządzenia. Na przykład podatnik, który otworzy małą gastronomię 15 stycznia 2015 r., kasę fiskalną będzie musiał wprowadzić 1 kwietnia 2015 roku.

Wyjątkiem jest dostawa perfum i wód toaletowych, która zostanie wprowadzona do katalogu wyłączeń z dniem 1 stycznia 2015 r., jednak będzie musiała być ewidencjonowana na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

 

Ważne:

Jeśli świadczysz usługi gastronomiczne i do 31 grudnia 2014 roku nie przekroczysz limitu obrotów, kasę fiskalną będziesz musiał wprowadzić w swojej działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.
Jeśli otworzysz lokal (np. małą gastronomię) po 1 stycznia 2015 roku, kasę fiskalną będziesz musiał wprowadzić w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonałeś pierwszą usługę gastronomiczną.

 

 

Ale uwaga! Może zdarzyć się, że podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczy limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku. Jeśli przekroczy go w grudniu, kasę fiskalną będzie musiał wprowadzić 1 marca 2015 r. - podobnie jak ci podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, którzy limitu nie przekroczą. Jeśli jednak limit zostanie przekroczony w listopadzie, kasę fiskalną w gastronomii będzie trzeba wprowadzić do 1 lutego 2015 roku. Jeśli w październiku - do 1 stycznia 2015 roku itd.

 

Zobacz: Kasy fiskalne 2015 dla kogo? Projektowane zmiany

 

Z zakupem kasy fiskalnej do lokalu gastronomicznego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Niektórzy podatnicy zaczęli rozglądać się za odpowiednim urządzeniem zaraz po ujawnieniu planów Ministerstwa Finansów. Po co kupować kasę z taki wyprzedzeniem, skoro nowe rozporządzenie ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2015 roku? Chociażby dlatego, by nie podzielić losu podatników, którzy w lutym 2013 roku zastali puste półki w sklepach z kasami fiskalnymi. Przypomnijmy: W 2013 roku limit obrotu do zwolnienia z kasy został zmniejszony o połowę. W rezultacie dziesiątki tysięcy przedsiębiorców utraciło prawo do zwolnienia i musiało kupić kasę. Popyt był tak ogromny, że u producentów zabrakło urządzeń fiskalnych. Pozostały jedynie drogie kasy i drukarki fiskalne, dedykowane przede wszystkim dużym sklepom i marketom, a nie małym firmom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest tak mały, że do tamtej pory mogli korzystać ze zwolnienia. Podatnicy, którzy zdecydowali się kupić kasę na ostatnią chwilę, obudzili się z ręką w nocniku - w rezultacie albo musieli kupić drogie urządzenie, albo spóźnili się z wprowadzeniem kasy i tracili prawo do ulgi.

Czy w 2015 roku również zabraknie kas? Jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ w branżach, których dotyczą nowe wyłączenia, działają tysiące przedsiębiorców. Lepiej dmuchać na zimne i poszukać odpowiedniej kasy do gastronomii wcześniej - nawet kilka miesięcy przed terminem 1 marca 2015 r. Dzięki temu znajdziemy np. kasę fiskalną dla małej gastronomii - dedykowaną takiej działalności, z funkcjami bardzo przydatnymi w obsłudze gości lokalu.

 

Poza tym jeśli rozejrzymy się za kasą do gastronomii odpowiednio wcześniej, będziemy mieli czas na skorzystanie ze szkolenia z jej obsługi oraz użytkowanie urządzenia w trybie testowym. Skorzystanie z takiej możliwości przyniesie szczególną korzyść tym właścicielom małych gastronomii czy innych lokali gastronomicznych, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z tego typu urządzeniem lub obsługiwali inny model kasy niż wybrali.

 

Jaka kasa fiskalna do małej gastronomii?

 

Skupimy się na kasie fiskalnej do małej gastronomii, ponieważ kwestia utarty prawa do zwolnienia praktycznie nie dotyczy dużych lokali, takich jak restauracje, sieciowe fast-foody czy większe pizzerie. Takie lokale gastronomiczne od dawna mają kasy lub drukarki fiskalne - wprowadzili je nie tylko ze względu na utratę prawa do zwolnienia, ale przede wszystkim ze względu na dbałość o wysoką jakość obsługi gości lokalu.

 

Zanim wybierzemy urządzenie fiskalne do małej gastronomii, rozróżnijmy dwa typy urządzeń fiskalnych dostępnych na polskim rynku: Kasy fiskalne i drukarki fiskalne.

Kasa fiskalna działa samodzielnie i nie wymaga podłączenia do komputera. Większość modeli może natomiast współpracować z innymi urządzeniami, np. z wagą elektroniczną czy ekranem dotykowym.

Drukarka fiskalna wymaga podłączenia do komputera - sprzedaż odbywa się za pomocą aplikacji komputerowej, natomiast samo urządzenie fiskalne nie ma nawet klawiatury ani panelu do bezpośredniej obsługi.

 

Które z tych urządzeń okaże się praktyczniejsze w małej gastronomii? Najczęściej będzie to kasa fiskalna. Drukarki fiskalne do lokali gastronomicznych mają ogromne możliwości i współpracują z wieloma aplikacjami dedykowanymi tej branży - takimi jak program Gastro POS firmy Softech, Bistro marki Symplex czy PC Gastronom firmy Insoft. Jednak najczęściej są one stosowane w średnich i dużych lokalach. Małe lokale, takie jak bary, punkty z goframi, hot-dogami, lodami, zapiekankami itp. zazwyczaj nie mają komputerów z zainstalowanymi programami do gastronomii. Jeśli jednak jakiś tego typu lokal zachował jeszcze prawo do zwolnienia z kasy i będzie musiał ją wprowadzić w 2015 roku - zdecydowanie lepiej sprawdzi się w nim drukarka fiskalna.

 

Dla małej gastronomii polecamy niedrogie kasy fiskalne. Jednak ze względu na specyficzne warunki, w których świadczy się usługi gastronomiczne, nie zawsze najlepsza będzie kasa najtańsza. Wybierając kasę do baru, budki z lodami, zapiekankami itp. warto zwrócić uwagę na następujące cechy urządzenia:

 • Odporność na zabrudzenia, zalania itp. - tam, gdzie są potrawy, napoje i duży ruch, tam nietrudno o zalanie kasy fiskalnej, zachlapanie itd. Warto wybrać kasę z wytrzymałą obudową. Ważna okazuje się także odporność klawiatury na zalania - wiele modeli posiada silikonowe nakładki, które chronią wewnętrzne mechanizmy przed wilgocią. Jeśli świadczymy usługi gastronomiczne w plenerze, zwróćmy też uwagę na to, czy całe urządzenie zostało zabezpieczenie przed deszczem - niektóre kasy z powodzeniem pracują w takich warunkach, inne mogą się szybko uszkodzić.
 • Szybkość wydruku paragonów - cecha ważna we wszystkich tych punktach, gdzie jest duży ruch - kolejki po gofry, zapiekanki itd. Szybki mechanizm drukujący to sprawniejsza obsługa klienta, mniejsze kolejki i więcej zadowolonych klientów. A jak wiadomo zadowolony klient to stały klient i większy zysk.
 • Wytrzymały akumulator - bez niego ani rusz w tych punktach gastronomicznych, gdzie nie ma dostępu do prądu lub gdzie występują częste przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kasy fiskalne do małych gastronomii z najbardziej wytrzymałymi akumulatorami pracują nawet do 8 godzin bez podłączania do źródła zasilania. Drukują do 4.200 paragonów fiskalnych.
 • Mechanizm szybkiej wymiany papieru - różni producenci różnie nazywają te mechanizmy: „drop-in”, „clamshell” itp. Tam, gdzie jest kasa z takim mechanizmem, wymiana rolki papieru kasowego nie jest problemem. Dzięki takiej błyskawicznej wymianie klient nawet nie zauważy, że był obsługiwany kilka sekund dłużej niż inni.
 • Prostota obsługi - czym bardziej intuicyjna obsługa, tym szybsza i bardziej skuteczna sprzedaż. To również krótszy czas przeszkolenia nowego pracownika. W małych gastronomiach często pracuje młodzież dorabiająca sobie w wakacje. Tacy pracownicy rzadko przychodzą do pracy z umiejętnością obsługi wielu rodzajów kas fiskalnych. Wybór urządzenia z prostą obsługą znacznie ułatwi jego użytkowanie i przyczyni się do poprawy jakości obsługi klienta.
 • Elektroniczna kopia paragonu - zgodnie z przepisami kopie paragonów fiskalnych muszą być przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku z danej sprzedaży. W przypadku tradycyjnej kopii papierowej trzeba znaleźć zaciemnione i suche miejsce na archiwizowanie zadrukowanych rolek - tak aby nadruk nie wyblakł i nie uległ zniszczeniu. Rodzi to spore problemy logistyczne, szczególnie u tych podatników świadczących usługi gastronomiczne, którzy drukują naprawdę dużą ilość paragonów. Kasa fiskalna wyposażona w elektroniczną kopię paragonu na zawsze usuwa ten problem - kopie zapisują się w formacie cyfrowym na maleńkiej karcie SD. Dane są bezpieczne, a podatnik nie musi szukać miejsca na przechowywanie rolek. Zakup do gastronomii kasy fiskalnej z elektroniczną kopią paragonu to przejaw rozsądku i w zasadzie jedyne dobre rozwiązanie w obecnym stanie prawnym.

 

Jakie konkretnie kasy można polecić branży gastronomicznej? Na przykład kasę Posnet Bingo XL. To jedno z najnowszych urządzeń rejestrujących firmy Posnet ma wszystkie cechy urządzenia skutecznego w niewielkim punkcie gastronomicznym. To kasa stacjonarna, więc polecamy ją raczej barom szybkiej obsługi, punktom sprzedaży gofrów, zapiekanek itp. niż małym stoiskom plenerowym, np. oferującym watę cukrową, lody czy obwarzanki.

Do takich maleńkich plenerowych stoisk świadczących usługi gastronomiczne polecamy za to kasę fiskalną Elzab K10 - wyposażona w praktyczną smycz nie przeszkadza w obsłudze klienta, ponieważ można ją powiesić na szyi i mieć dwie ręce wolne. Ponadto jest bardzo odporna na czynniki zewnętrzne - niestraszne jej upadki, deszcze czy zachapania. Warto również wspomnieć o wyjątkowo nowoczesnym designie kasy do małej gastronomii Elzab K10 - to pierwsza na polskim rynku kasa fiskalna z panelem dotykowym.

Tam, gdzie w punkcie gastronomicznym jest mało miejsca, jednak kasa będzie obsługiwana w miejscu zadaszonym, warto polecić urządzenie Novitus Nano E. To maleńka kasa - jedna z najmniejszych na rynku. Ma moduł elektronicznej kopii paragonu i jest bardzo prosta w obsłudze. Również kasa Novitus Mała Plus E znakomicie sprawdza się w małej gastronomii - to niewielka kasa stacjonarna, która posiada cechy i funkcje profesjonalnego urządzenia fiskalnego.

Te kilka urządzeń oczywiście nie wyczerpuje katalogu kas fiskalnych do małej gastronomii, które naprawdę warto polecić. Zanim zdecydujemy się na konkretny model urządzenia, zasięgnijmy rady doświadczonego sprzedawcy - serwisanta kas fiskalnych. Taki specjalista rozpozna potrzeby danego bary, fast-foodu czy punktu z goframi i znajdzie kasę lub drukarkę fiskalną najlepiej w te potrzeby trafiającą.

 

Kasy fiskalne dla małej gastronomii - zobacz najlepszą ofertę

Cena: 1299 PLN (netto)
Cena: 1490 PLN (netto)
Cena: 1690 PLN (netto)
 

Wszystkie polecane przez nas kasy fiskalne łączy jedna niezwykle istotna cecha: Niska cena. Dla małej gastronomii wydatek nawet 2.000 zł może okazać się naprawdę dotkliwy. Jednak wszystkie te kasy kosztują mniej niż 2.000 zł. Kosztują nawet mniej niż 1.500 zł! Ale to nie wszystko - ustawodawca zapewnił podatnikom możliwość refinansowania części kosztów poniesionych na zakup pierwszego urządzenia fiskalnego. Jak skorzystać z takiej ulgi na kasę fiskalną w 2015 r.?

 

Ulga na kasę fiskalną do gastronomii

 

Przepisy dotyczące korzystania z ulgi na kasę fiskalną zasadniczo nie ulegną znaczącym zmianom z dniem 1 stycznia 2015 roku. W dalszym ciągu z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku na pomocą tego typu urządzenia.

 

Aby skorzystać ulgi, należy łącznie spełnić 3 warunki:

 • W urzędzie skarbowym złożyć przed rozpoczęciem ewidencjonowania pisemny dokument: Zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) i używania
 • Rozpocząć ewidencjonowanie w terminie
 • Posiadać dowód zapłaty całości należności za urządzenie fiskalne

 

Kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej do gastronomii wynosi nawet 90% wartości urządzenia - maksymalnie 700 zł. Ulgę taką otrzymamy na każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania: Jeśli kupimy 2 kasy, będzie to nawet 1.400 zł, jeśli 3 kasy - nawet 2.100 zł itd. Warto? Z pewnością warto. Pamiętajmy jednak, by zadbać o spełnienie wszystkich trzech wymienionych warunków - szczególnie o rozpoczęciu pracy z kasą w obowiązującym terminie. 

 

Kliknij i dowiedz się, jak odebrać ulgę na kasę fiskalną do gastronomii

 

Nie czekaj, aż zabraknie kas - przyjdź do naszego sklepu z kasami fiskalnymi i skorzystaj z pakietu gratisów: Darmowej konsultacji, darmowej fiskalizacji, darmowego szkolenia i darmowej pomocy w wypełnieniu dokumentów do urzędu!

Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami

 

Uwaga! Dnia 7 listopada 2014 r. w Dz. U. zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. W stosunku do pierwotnego projektu wprowadzono w nim pewne zmiany. Na podstawie opublikowanego rozporządzenia przygotowaliśmy kompleksowy poradnik:

Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi

Czytany 18887 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 listopad 2014 12:39

Artykuły powiązane

 • Otwierasz ogródek gastronomiczny? Musisz mieć kasę online! Otwierasz ogródek gastronomiczny? Musisz mieć kasę online!

  Od 15 maja 2021 r. restauracje znów mogą zapraszać do siebie gości! Na początku na świeżym powietrzu – w ogórkach gastronomicznych. Wkrótce także w lokalu. Jeśli wznawiasz działalność po długiej przerwie lub korzystasz ze zbliżającego się boomu i otwierasz nowy lokal, pamiętaj o obowiązku stosowania kasy fiskalnej online!

 • Kasa fiskalna online dla małej gastronomii z dowozem – jaką wybrać? Kasa fiskalna online dla małej gastronomii z dowozem – jaką wybrać?

  Od początku 2021 r. lokale gastronomiczne – zarówno duże restauracje, jak i małe obiekty stacjonarne – muszą mieć kasy fiskalne online. W obecnych trudnych czasach główną działalnością tego typu firm jest przygotowywanie posiłków na wynos – często z dostawą do klienta. Jaka kasa fiskalna online dla małej gastronomii sprawdzi się najlepiej?

 • Wymiana kas fiskalnych na online 2021 – kiedy nie obowiązuje? Wymiana kas fiskalnych na online 2021 – kiedy nie obowiązuje?

  Przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z wyżywieniem pozostało już tylko kilka dni na zakup nowego urządzenia. Wymiana kas fiskalnych na online 2021 nie zostanie odroczona – choć wielu podatników aż do końca miało na to nadzieję. Wybierając się do salonu sprzedaży kas online w Warszawie lub każdej innej miejscowości warto wcześniej zorientować się, czy obowiązek wymiany dotyczy wszystkich kas użytkowanych w firmie.

 • Kolejna branża z kasami online – już od 1 stycznia 2021 r.! Kolejna branża z kasami online – już od 1 stycznia 2021 r.!

  Nie tylko gastronomia i obiekty noclegowe, ale też podatnicy zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu oraz m.in. koksu i półkoksu – od 1 stycznia 2021 r. branże te obejmie bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Ministerstwo Finansów przypomniało o zbliżającym się terminie i nie zamierza go przesuwać.

 • Kasy online dla gastronomii i hoteli wkrótce obowiązkowe Kasy online dla gastronomii i hoteli wkrótce obowiązkowe

  Termin wymiany kas fiskalnych przez podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem, prowadzących obiekty noclegowe i składy opału został już raz przesunięty. Zbliża się obowiązująca data dla tych branż. Pomimo kolejnego wprowadzenia obostrzeń i istotnego paraliżu firm z branży HoReCa, rząd zdaje się nie planować przesunięcia aktualnego terminu wymiany kas.