czwartek, 21 sierpień 2014 00:00

Kasa fiskalna u lekarza 2015

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Świadczysz usługi opieki medycznej - jesteś lekarzem lub lekarzem-dentystą? Przyjmujesz pacjentów w prywatnym gabinecie, lecz do tej pory korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Sprawdź, jakie zmiany przygotowało dla Ciebie Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2015. Być może stracisz prawo do wszelkich zwolnień z kas.

Ministerstwo Finansów szykuje kolejne zmiany dla podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wśród szerokiego grona podatników, którzy korzystają z prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej, znajduje się wielu lekarzy różnych specjalizacji. Jeszcze całkiem niedawno - do końca kwietnia 2011 roku - lekarze korzystali z prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na rodzaj wykonywanej czynności - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej były zwolnione przeddmiotowo z tego obowiązku. Jednak wprowadzone wówczas przepisy pozbawiły ich tej możliwości. Teraz ustawodawca postanowił pójść jeszcze dalej i pozbawić usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy prawa do wszelkich zwolnień z kas.

 

Przypomnijmy: Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty ze świadczenia usług na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekraczają 20.000 zł netto. W przypadku lekarza, który w trakcie roku podatkowego rozpoczyna świadczenie usług bezpośrednio na rzecz takich osób, wartość limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej działalności.

 

Zobacz: Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 roku

 

Jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), które obowiązywało w latach 2013-2014, traci swoją moc z dniem 31 grudnia 2014 roku. Jeśli nie zostałoby zastąpione nowym, od 1 stycznia 2015 roku żaden podatnik nie miałby prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą urządzenia fiskalnego dotyczy wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku - znamy już jego projekt i wiemy, jakich zmian się spodziewać. Oczywiście nie obędzie się bez kolejnego ograniczenia możliwości korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych. Jednak tym razem nie zostanie zmniejszony limit obrotów - tak jak ostatnio - wprowadzone zostaną natomiast nowe wyłączenia ze zwolnień. Czynności, które znajdują się w katalogu wyłączeń, nie mogą korzystać z żadnych zwolnień - bez względu na wysokość obrotu podatnika, niewielką liczbę transakcji, sposób zapłaty itp.

 

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas znajduje się m.in. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f. Czytamy tam:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 

Zmiana ta oznacza, iż w 2015 roku wszyscy podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej, będą musieli zakupić to urządzenie. Nowy przepis pozbawia prawa do korzystania z wszelkich zwolnień - kasa fiskalna w gabinecie lekarskim będzie od 2015 roku obowiązkowa dla wszystkich.

 

Należy podkreślić, iż wyłączenie z prawa do wszelkich zwolnień, o którym mowa w § 4 projektu nowego rozporządzenia, dotyczy czynności, a nie podatników. Kasy fiskalne wprowadzą więc podatnicy, którzy wykonują daną konkretną czynność. Obowiązek stosowania kas fiskalnych będzie też dotyczył podatników, którzy nie świadczą usług lekarskich bezpośrednio - na przykład właścicieli prywatnych przychodni, którzy zatrudniają osoby wykonujące czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy. Na potrzeby tego poradnika będziemy posługiwać się skrótowym stwierdzeniem, iż wyłączenie ze zwolnień dotyczy lekarzy. Należy jednak pamiętać, iż wyłączenia te dotyczą czynności, a nie przedstawicieli zawodu.
Przedstawiciel zawodu może bowiem wykonywać czynności niezwiązane ze swoimi kwalifikacjami - np. zajmować się handlem hurtowym, a okazyjnie sprzedać coś osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu. To, że ukończył studia medyczne i z zawodu jest lekarzem, nie ma żadnego wpływu na możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Chyba, że dodatkowo świadczyłby usługi opieki medycznej, wtedy obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy w 2015 roku objąłby zarówno te usługi, jak i inne wykonywane przez niego czynności.

 

Kasa fiskalna a kontrakt lekarza z NFZ w 2015 r.

 

Większość lekarzy świadczy swoje usługi między innymi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W prywatnych gabinetach tacy lekarze przyjmują np. w określonym dniu lub poza godzinami pracy w innej przychodzi bądź szpitalu. Jak w taki sposób świadczone usługi lekarskie mają się do obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Zgodnie z zasadą zapisaną we wspomnianym art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, kasa fiskalna służy do ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W myśl tej zasady lekarz mający kasę fiskalną wystawia paragony tylko pacjentom, którzy korzystają z jego usług bezpośrednio. Usługi lekarskie wykonywane na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentuje się fakturą lub rachunkiem. Rozliczenie z samym pacjentem leży już w gestii przychodni czy szpitala. Za taki podmiot należy uznać zarówno NFZ, jak i każdą firmę prowadzącą prywatną przychodnię, prywatny szpital itd. Świadczenie usług lekarskich w ramach kontraktu z takim podmiotem nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej.

Jeśli więc lekarz świadczy swoje usługi wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ lub z jakimś innym podmiotem gospodarczym, nie musi mieć kasy fiskalnej. Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku, nie zobligują takiego lekarza do wprowadzenia kasy fiskalnej, ponieważ zwyczajnie nie świadczy on usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

Uwaga!

Przyjęcie prywatnie choćby jednego pacjenta po 1 stycznia 2015 roku będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia przez lekarza kasy fiskalnej. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 8 projektu nowego rozporządzenia, w takim przypadku kasę należy wprowadzić w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana pierwsza czynność wyłączona ze zwolnienia (wymieniona w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-i).

 

Natomiast lekarze, którzy świadczą usługi zarówno prywatnie, jak i w ramach kontraktu z NFZ lub z innym podmiotem, będą mieli obowiązek ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 r. wyłącznie czynności wykonane bezpośrednio na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi.

 

Kiedy wprowadzić kasę w gabinecie lekarskim w 2015 roku?

 

Nowe przepisy nie zobligują lekarzy do wprowadzenia kas fiskalnych od razu 1 stycznia 2015 roku. Ustawodawca przewidział dwumiesięczny okres przejściowy dla podatników świadczących usługi, które zostaną dodane do katalogu wyłączeń z dniem 1 stycznia 2015 roku. Warto przypomnieć, iż katalog taki istnieje również obecnie, jednak czynności, które się w nim znajdują muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Natomiast po 1 stycznia 2015 roku dla usług nowododanych do tego katalogu obowiązywał będzie dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy.

 

Ważne!

Lekarze, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, będą musieli wprowadzić kasę go gabinetu lekarskiego najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

Termin 1 marca 2015 roku jest terminem ostatecznym - nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić kasę do gabinetu lekarskiego wcześniej. Jednak lekarz powinien dołożyć starań, aby nie spóźnić się z wprowadzeniem kasy - jeśli tak by się stało, straciłby prawo do ulgi z urzędu skarbowego, która wynosi do 700 zł za każde urządzenie. Ponadto narażałby się na konsekwencje finansowe w przypadku wykrycia przez kontrolę skarbową wykonywania usług medycznych z pominięciem kasy fiskalnej.

 

Zobacz: Jak uzyskać ulgę na kasę fiskalną?

 

Warto rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem wcześniej - nawet kilka miesięcy przed terminem 1 marca 2015 roku. Da to lekarzowi czas na porównanie różnych modeli kas i drukarek fiskalnych, skonsultowanie się ze specjalistą-serwisantem w sprawie wyboru urządzenia najlepiej trafiającego w potrzeby danego gabinetu lekarskiego. Jeśli lekarz do tej pory nie miał styczności z kasą fiskalną, może skorzystać z krótkiego i praktycznego szkolenia z obsługi tego urządzenia. Poza tym zakupienie kasy do gabinetu lekarskiego wcześniej da lekarzowi czas na użytkowanie jej w trybie szkoleniowym - zanim jeszcze zostanie zafiskalizowana i zacznie zapisywać wszystkie operacje w pamięci fiskalnej. Dzięki temu w przyszłości lekarz popełni mniej błędów i będzie sprawniej obsługiwał urządzenia.

 

Uwaga!

Termin 1 marca 2015 roku dotyczy lekarzy świadczących usługi opieki medycznej, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia podmiotowego (za względu na niskie obroty), lub przekroczą limit obrotu w grudniu 2014 roku. Natomiast lekarze, którzy przekroczą limit w listopadzie 2014 r., kasę fiskalną będą musieli wprowadzić do 1 lutego 2015 r. Jeśli przekroczą limit w październiku - do 1 stycznia 2015 r., jeśli we wrześniu - do 1 grudnia 2014 roku, jeśli w sierpniu - do 1 listopada 2014 r.

 

Czytaj więcej w poradniku: Kasy fiskalne w 2015 roku - dla kogo?

 

Kasa fiskalna dla lekarza - jaką wybrać?

 

Wybór kasy lub drukarki fiskalnej do gabinetu lekarskiego w 2015 roku jest jednym z najważniejszych kroków w procesie wprowadzania tego urządzenia w działalności. Urządzenie odpowiednio dobrane dzięki swoim funkcjom wesprze pracę lekarza i ułatwi mu wiele czynności. W niewielkich, prywatnych gabinetach niepotrzebna jest duża, stacjonarna kasa fiskalna za kilka tysięcy złotych - dedykowana przede wszystkim sklepom i marketom, a nie punktom usługowym.  U lekarza znakomicie sprawdzi się niewielka, prosta kasa fiskalna.

 

Przedstawiamy kilka modeli kas fiskalnych szczególnie polecanych branży medycznej:

Cena: 1249 PLN (netto)
Cena: 1499 PLN (netto)
Cena: 1490 PLN (netto)
Cena: 1490 PLN (netto)

Novitus Nano E - ta niewielka kasa fiskalna o eleganckim designie została zaprojektowana m.in. właśnie z myślą o lekarzach świadczących usługi medyczne. Początkowo funkcjonowała nawet pod nazwą Nano E Med, aby podkreślić jej funkcje szczególnie przydatne w gabinetach lekarskich. Przede wszystkim na uwagę zasługuje niezwykła prostota obsługi - nie trzeba przechodzić czasochłonnych szkoleń, aby z powodzeniem rozpocząć rejestrowanie sprzedaży. Ponadto dzięki niewielkim gabarytom i małej wadze kasę dla lekarzy Novitus Nano E można bez problemu przenosić - na przykład w lekarskiej torbie. To znakomite rozwiązanie dla lekarzy dojeżdżających do pacjentów na domowe wizyty. Kasa została wyposażona w wytrzymały akumulator, dzięki czemu lekarz w trakcie wizyt nie musi zastanawiać się, gdzie podłączy urządzenie do prądu. Wytrzymała obudowa chroni kasę Nano E przed uszkodzeniami. Warto również zwrócić uwagę na możliwość nawiązania połączenia z komputerem za pomocą modułu Bluetooth - rozwiązanie to daje lekarzowi dostęp do danych sprzedażowych z poziomu aplikacji komputerowej. Czytaj więcej...

 

Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza kasa na rynku. Zmieści się nie tylko w lekarskiej torbie, ale nawet w kieszeni. Oczywiście jest przy tym lekka - waży jedynie 400 gram - i poręczna. Duże, czytelne wyświetlacze LCD - dla operatora i dla klienta - pozwalają z łatwością odczytać wprowadzane dane nawet pacjentom ze słabym wzrokiem. Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze lekarz nie musi spędzać wielu godzin na kosztownych szkoleniach - użytkuje za to kasę szybko i sprawnie. Wytrzymały akumulator pozwala na wydruk nawet 50.000 wierszy paragonów bez konieczności podłączania kasy do źródła zasilania. Kasa Mobile HS EJ ma też duże możliwości komunikacyjne - może współpracować m.in. z komputerem i modemem. Wydruk paragonów na szerokim papierze termicznym umożliwia zaprogramowanie dokładnych nazw towarów i usług medycznych. Czytaj więcej...

 

Elzab K10 to nowość na rynku kas fiskalnych - pierwsze tego typu urządzenie wyposażone w panel dotykowy. Szczególnie polecana tym lekarzom, którzy oprócz funkcjonalności i wysokich parametrów technicznych cenią sobie nowoczesny design. Dzięki aż czterem wariantom kolorystycznym do wyboru wygląd kasy można dopasować do wystroju gabinetu lekarskiego. Elzab K10 to kasa mała i lekka - wyposażona w praktyczną smycz może być z powodzeniem noszona na szyi. Kolejną bardzo ważną zaletą urządzenia jest niezwykle wytrzymały akumulator - pozwala na wydruk aż 4.200 paragonów fiskalnych bez konieczności podłączania do źródła zasilania. Dzięki niezwykle wytrzymałej obudowie kasa świetnie znosi trudne warunki pracy - upadki, zachlapania, wilgoć i kurz, jak również pracę w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach. Czytaj więcej...

 

Wszystkie opisane powyżej modele kas fiskalnych dla lekarzy mają kilka wspólnych cech: Elektroniczną kopię paragonu, dużą bazę nazw towarów i usług, szybki mechanizm drukujący itp. Łączy je też inna bardzo ważna cecha: Niska cena. Żadne z tych urządzeń nie kosztuje więcej niż 1.300 zł netto. Trzeba zwrócić uwagę, że zainstalowanie urządzenia zgodnie z przepisami daje prawo uzyskania ulgi z urzędu skarbowego w kwocie nawet 700 zł. Warto więc jak najwcześniej rozejrzeć się za kasą fiskalną odpowiednią dla gabinetu lekarskiego.

 

Przyjdź do naszego sklepu z kasami fiskalnymi dla lekarzy i skorzystaj z darmowego szkolenia z obsługi urządzenia. Sprawdź, jaką ofertę przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie!

Skontaktuj się z nami teraz

 

Uwaga! Dnia 7 listopada 2014 r. w Dz. U. zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas. Na podstawie tego ostatecznego aktu prawnego przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy poradnik:

Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi

Czytany 13983 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 listopad 2014 12:34

Artykuły powiązane

 • Szukasz kasy online do gabinetu stomatologicznego? Szukasz kasy online do gabinetu stomatologicznego?

  Najmniejsza na rynku drukarka online’owa Posnet TEMO? Klasyka w branży medycznej – Novitus NANO Online? A może POSPAY – innowacyjne połączenie kasy, drukarki fiskalnej i terminala płatniczego? Poznaj kasy online do gabinetu stomatologicznego, które najlepiej sprawdzą się w tego typu działalności.

 • Szukasz kasy online dla lekarzy? Szukasz kasy online dla lekarzy?

  Już tylko kilka miesięcy zostało lekarzom do obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online w swoich gabinetach. Nawet jeśli kupią kasę wcześniej, mogą skorzystać z ulgi. Wybraliśmy cztery modele kas i drukarek fiskalnych online, które najlepiej sprawdzają się w branży medycznej.

 • Kasy online odroczone dla lekarzy i dentystów! Kasy online odroczone dla lekarzy i dentystów!

  Lekarze i dentyści mają więcej czasu na zakup i instalację kas fiskalnych online. Ze względu na przedłużającą się epidemię COVID-19 rząd wprowadził sporo zmian w ramach Tarczy Antykryzysowej. Kasy online odroczone dla lekarzy i dentystów staną się obowiązkowe dopiero od połowy 2021 r.

 • Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku? Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku?

  Lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także kluby fitness i firmy budowlane – wszyscy ci podatnicy będą musieli stosować kasy fiskalne online już od 2020 roku. Sprawdź, kogo obowiązek ten obejmie jeszcze wcześniej – w roku 2019. Dowiedz się też, czym są kasy fiskalne online i dlaczego warto będzie zakupić urządzenie nowego typu, nawet jeśli nowe przepisy nie przewidują dla podatnika takiego obowiązku.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.