Centralne Repozytorium Kas

 

Kasy fiskalne ONLINE - w sposób ciągły i automatyczny przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ten prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej system teleinformatyczny służy do odbierania i gromadzenia danych z kas fiskalnych, analizy i kontroli tych danych, a także przesyłania poleceń dotyczących pracy kas.

 

Do Centralnego Repozytorium Kas trafiają dane o:

 

  • Sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
  • Zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, mających znaczenie dla pracy urządzenia, czyli m.in.:
  • Fiskalizacji kasy
  • Zmianach stawek podatku VAT
  • Zmianach adresu punktu sprzedaży
  • Datach dokonania obowiązkowych przeglądów technicznych

 

Komunikacja kasy ONLINE z CRK

 

Obowiązkiem podatnika jest zapewnienie kasie online’owej dostępu do sieci teleinformatycznej, za pośrednictwem której urządzenie komunikuje się z Centralnym Repozytorium Kas.

Sieć telekomunikacyjna musi zapewniać możliwość przesyłania danych z kas online’owych do CRK w sposób bezpośredni, ciągły i zautomatyzowany, lub na żądanie Szefa KAS w formie plików JPK.

 

Przez sformułowania użyte w znowelizowanej ustawie o VAT należy rozumieć, iż dane przesyłane są w sposób:

 

Bezpośredni – bez udziału podmiotów pośredniczących, wyłącznie na linii: kasa ONLINE – Centralne Repozytorium Kas;

Ciągły – informacje przesyłane są przez kasy online’owe w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Zautomatyzowany – użytkownik nie ma udziału w procesie przesyłania danych, wszystko odbywa się automatyczne ;

 

 

Przesyłanie danych z kas fiskalnych ONLINE do CRK odbywa się co 2 godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. System oże jednak ten harmonogram zmieniać – i to bez wiedzy użytkownika urządzenia.

Zadaniem systemu jest również przesyłanie poleceń z CRK do kas online’owych. Dotyczy to poleceń związanych z fiskalizacją kasy, zapewniających prawidłowość jej pracy oraz obejmujących określenie sposobu i zakresu przesyłania danych oraz sposobu pracy kasy.

 

Przekazywanie danych z CRK do organów podatkowych

 

Szefa KAS jest uprawniony do udostępniania danych zgromadzonych w Centralnym Repozytorium Kas Ministrowi Finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz naczelnikom urzędów celno-skarbowych – w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.  

 

Przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas – obowiązek podatnika

 

Choć kasy fiskalne ONLINE przesyłają dane do systemu CRK w sposób automatyczny, to adresatem normy prawnej jest podatnik – to na nim spoczywa obowiązek przesyłania danych z kasy do Repozytorium.

W praktyce oznacza to w zasadzie wyłącznie konieczność zakupu urządzenia online’owego oraz zapewnienie mu dostępu do sieci teleinformatycznej.

 

Kasa ONLINE może być podłączona do Internetu przez dowolne łącze internetowe: LAN, Wi-Fi lub GSM. Od wielu podatników nowy obowiązek wymaga wprowadzenia dodatkowych rozwiązań sprzętowych – w zależności od miejsca prowadzenia sprzedaży czy sposobu wykonywania działalności. Nowe przepisy nie nakładają na producentów kas fiskalnych dostarczania takich rozwiązań wraz z urządzeniami. Od podatnika może to więc wymagać chociażby podpisania dodatkowej umowy z operatorem. Przy zakupie kasy fiskalnej ONLINE warto dowiedzieć się, co w tym względzie ma do zaoferowania wybrany serwis fiskalny – skorzystanie z kompleksowej usługi zawsze przynosi korzyść podatnikowi będącemu użytkownikiem kasy.