Co się zmienia w kasach ONLINE

 

Zmian będzie dużo – kasy fiskalne ONLINE są wszakże urządzeniami o wiele nowocześniejszymi niż obecne, wyposażonymi w wiele zupełnie nowych funkcji. Sporo nowości ma charakter wyłącznie techniczny – zainteresowani nimi są przede wszystkim producenci i serwisanci kas fiskalnych. Wiele jest jednak zmian istotnych z punktu widzenia każdego podatnika prowadzącego sprzedaż rejestrowaną na kasie fiskalnej.

 

Oprócz najważniejszych zmian, takich jak wprowadzenie funkcji przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas, w kasach fiskalnych ONLINE zostaną dokonane następujące modyfikacje:

 

Kopie dokumentów fiskalnych zapisywane będą w wewnętrznej pamięci urządzenia tzw. pamięci chronionej, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (kartach SD/SDHC). Pamięć nie będzie mogła zostać wymieniona samodzielnie przez użytkownika. Odczyt danych będzie mógł zostać dokonany wyłącznie za pośrednictwem komputera. W pamięci chronionej zapisywane będą dane o paragonach fiskalnych, raportach, wydrukach niefiskalnych oraz zdarzeniach, czyli m.in. przeglądach technicznych, zmianach czasu, zmianach stawek VAT, zerowaniu pamięci operacyjnej itp.

Protokół komunikacyjny pomiędzy kasą a terminalem płatniczym będzie wspólny dla wszystkich urządzeń – niezależnie od producenta. W praktyce oznacza to, iż każda kasa będzie mogła współpracować z dowolnym terminalem. Warunkiem ma być jedynie zaimplementowanie tego protokołu przez producenta terminali. Zmiana ta nie będzie dotyczyła drukarek fiskalnych.

Aktualizacja oprogramowania będzie mogła odbywać się w kasie. Dokonanie takiej aktualizacji będzie możliwe wyłącznie zdalnie. W praktyce kasa fiskalna pobierze najnowszą wersję programu z serwera producenta, a po akceptacji użytkownika zainstaluje ją w urządzeniu.

E-paragony, czyli dokumenty w formie elektronicznej, emitowane będą obok tradycyjnych wydruków. Paragon elektroniczny będzie mógł otrzymać każdy nabywca – niezależnie od tego, czy płaci kartą płatniczą, czy gotówką. Dalej będzie jednak istniał obowiązek wydruku każdego paragonu fiskalnego. Nabywca, który będzie chciał otrzymywać e-paragony, zarejestruje się na specjalnej stronie internetowej – po podaniu adresu e-mail otrzyma identyfikator w postaci kodu cyfrowego. Na podstawie wskazanego kodu nabywcy kasa pobierze adres e-mail z bazy i wyśle wystawiony paragon fiskalny. Przy czym ani adres e-mail, ani dane nabywcy nie będą przechowywane ani w kasie, ani w systemie CRK.

Przyjęcia oraz rozliczenia zaliczek będą w pełni możliwe w nowych kasach online.

Raportów dobowych nie będzie trzeba drukować – wystarczy je wykonywać w formie elektronicznej.

Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas zgodnie z ustalonym harmonogramem będzie jedną z najważniejszych funkcji kas fiskalnych ONLINE. Brak połączenia z siecią, a co za tym idzie niemożność wysłania danych do CRK, nie zablokuje działania kasy – urządzenie będzie jednak co chwilę informować użytkownika o zaistniałym problemie.

 

Po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej wprowadzone też zostaną inne zmiany, takie jak m.in. możliwość użytkowania kasy w ramach umów leasingu, dzierżawy czy najmu, korzystanie z kasy fiskalnej w formie oprogramowania itp. Wprowadzona również zostanie nowa kara za brak przeglądu technicznego w wysokości 300 zł.