Co się zmienia w kasach ONLINE

 

Kasy fiskalne online to urządzenia nowej generacji, wyposażone w innowacyjne rozwiązania pozwalające na większą kontrolę administracji skarbowej nad prawidłowością transakcji rejestrowanych przez polskich podatników. Wszystkie kasy i drukarki fiskalne online muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Tylko wtedy producent urządzenia może uzyskać dla niego homologację, czyli potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

Kasa fiskalna online:

 

 • Przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ten zaawansowany system prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej gromadzi i analizuje szereg danych, takich jak raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, informacje o dokonanych przeglądach technicznych oraz inne zdarzenia.

  Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie kasie online’owej dostępu do sieci teleinformatycznej (stacjonarnego lub mobilnego Internetu). Urządzenie przesyła dane do CRK w sposób ciągły i automatyczny – zasadniczo co dwie godziny, zgodnie z nadanym przez repozytorium harmonogramem.

 

 • Zapisuje kopie dokumentów w pamięci chronionej. Kasa online’owa nie posiada nośnika danych (np. karty SD/SDHC), na którym zapisuje kopie paragonów fiskalnych. Pamięć chroniona jest integralną częścią urządzenia fiskalnego i nie może być samodzielnie wymieniona przez użytkownika. Znajdują się w niej informacje o paragonach fiskalnych, raportach, wydrukach niefiskalnych oraz zdarzeniach, czyli m.in. przeglądach technicznych, zmianach czasu, zmianach stawek VAT, zerowaniu pamięci operacyjnej itp. Odczyt tych danych wymaga podłączenia kasy do komputera.

 • Zdalnie aktualizuje oprogramowanie. Urządzenie automatycznie pobiera najnowszą wersję oprogramowania z serwera producenta, a po akceptacji użytkownika instaluje je w kasie.

 • Drukuje papierowe paragony i emituje e-paragony. Tradycyjny wydrukowany paragon wciąż jest podstawowym dokumentem i musi zostać wydany nabywcy. Na życzenie klienta możliwe jest jednak wysłanie mu e-paragonu na adres mailowy.

 • Współpracuje z terminalem płatniczym. W urządzeniach online’owych obowiązuje ustandaryzowany protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym. Użytkownik nie musi już zastanawiać się, czy posiadana kasa jest zgodna z tym, czy innym terminalem płatniczym – współpracuje bowiem z każdym, niezależnie od producenta (pod warunkiem zaimplementowania przez niego tego protokołu).

  Ustandaryzowany protokół komunikacyjny pozwala na zautomatyzowanie czynności związanych z płatnościami elektronicznymi. Dzięki niemu użytkownik unika m.in. błędów podczas  przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal.

 

 • W pełni przyjmuje i rozlicza zaliczki.

 • Zapisuje raporty dobowe w formie elektronicznej. Nie ma już obowiązku drukowania tych dokumentów.