e-paragon

E-paragon

Kasy fiskalne ONLINE, podobnie jak urządzenia obecnej generacji, będą drukowały paragony fiskalne. Te wydawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym dokumenty będą zawierały – tak jak dotychczas - informacje takie jak m.in. nazwa, adres i nr NIP podatnika, nazwa towaru czy usługi, stawka VAT, wartość sprzedaży brutto itp.

Jednakże kasy fiskalne ONLINE będą emitowały paragony fiskalne także w formacie elektronicznym.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnik nadal będzie miał obowiązek drukowania paragonu papierowego do każdej transakcji. Nabywca będzie jednak mógł otrzymać także e-paragon – dokument w formie cyfrowej przesłany przez kasę online’ową na jego adres e-mail.

E-paragony będą emitowane i wysyłane wyłącznie na żądanie nabywcy. Prawo do otrzymania e-paragonu będzie przysługiwało niezależenie od tego, czy kupujący zapłaci kartą, czy gotówką.

Jak otrzymać e-paragon?

Aby otrzymywać e-paragony, konieczne będzie dokonanie rejestracji na specjalnej stronie internetowej. Konsument poda swój adres e-mail, a w odpowiedzi otrzyma identyfikator w postaci kodu cyfrowego. Kod taki poda przy zakupie, a kasa online’owa z bazy pobierze jego adres e-mail i wyśle e-paragon.

Korzyści z e-paragonu to przede wszystkim większa trwałość dokumentu. Nabywca nie będzie musiał obawiać się, że go zgubi lub że nadruk z czasem wyblaknie. Zniknie problem związany z przechowywaniem dowodu zakupu towarów z długim okresem gwarancyjnym – obuwia, elektroniki czy sprzętu sportowego.

Dane o konsumentach i ich transakcjach nie będą przechowywane ani w Centralnym Repozytorium Kas, ani w żadnym innym systemie administracji skarbowej. Nie będą też gromadzone i analizowane. Analiz zakupów będzie mógł natomiast dokonywać nabywca – dane zawarte w e-paragonie będą mogły bowiem być przetwarzane przez systemy komputerowe użytkowne na potrzeby własne konsumentów.