Wymiana kas fiskalnych

Kasy fiskalne online stały się faktem – na rynku pojawiają się coraz to nowe modele. Sprawdź, jakie branże i w jakich terminach muszą wymienić swoje tradycyjne urządzenia na kasy online’owe. Dowiedz się też, do kiedy można kupować kasy z elektroniczną i papierową kopią paragonu i dlaczego w niektórych przypadkach nie warto tego robić.

Od 1 maja 2019 r. polscy przedsiębiorcy mogą już kupować i użytkować kasy fiskalne online. To urządzenia nowego typu, przesyłające dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Modernizacja polskiego systemu kasowego obejmie wszystkich użytkowników urządzeń rejestrujących. Docelowo każda kasa i drukarka fiskalna będzie przesyłała dane do CRK.

Część podatników już ma w swoich sklepach i punktach usługowych kasy online’owe. Dla większości przedsiębiorców bowiem rząd przewidział raczej system zachęty do wyboru nowych kas, niż przymusu. Na niektóre branże przepisy nakładają jednak obowiązek wymiany dotychczas stosowanych kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasy online’owe.

 

Wymiana kas fiskalnych – ważne daty

Obowiązek wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na urządzenie online’owe obejmie polskich przedsiębiorców w następujących terminach:

 

Od 1 stycznia 2020 r.: 

  1. świadczących usługi:

- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania,

- w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,

  1. zajmujących się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

 

Od 1 lipca 2020 r.: 

  1. świadczących usługi:

-  związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

- w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  1. zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 stycznia 2021 r. świadczących usługi:

- fryzjerskie,

- kosmetyczne, kosmetologiczne,

- budowlane,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,

- prawnicze,

- związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Warto podkreślić, iż obowiązek wymiany używanej kasy na kasę online’ową obejmie podatnika niezależnie od przeważającej formy działalności. Przykładowo, jeśli zarządza dużym sklepem z częściami samochodowymi, ale prowadzi też mały warsztat, w którym w wolnych chwilach naprawia motorowery, musi wymienić kasę na online’ową przed dniem 1 stycznia 2020 r. Jeśli ma dwie lub więcej kas, a tylko jedną ewidencjonuje usługi naprawy motorowerów, wymianie podlega tylko ta jedna kasa.

 

Kiedy znikną tradycyjne kasy

Kasy i drukarki fiskalne z elektroniczną kopią paragonu będą obecne w sklepach i punktach usługowych jeszcze przez kilka najbliższych lat. Z kopią papierową - przez kilka miesięcy. Wycofywanie tego typu urządzeń z rynku ma odbywać się stopniowo. Pierwsze, jako technologicznie najbardziej przestarzałe, z półek salonów sprzedaży znikną kasy z papierową kopią paragonu. Nieco dłużej będzie można kupować kasy z kopią elektroniczną.

 

Urządzenia tradycyjne pozostaną w sprzedaży:

Do 31 sierpnia 2019 r. – kasy fiskalne z papierową kopią paragonu

Do 31 grudnia 2022 r.  – kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu

 

Po tych terminach nie będzie już można kupić określonego typu kas. Urządzenia takie można w dalszym ciągu użytkować, ale nie będzie można ich fiskalizować. Od 1 maja 2019 r. obowiązuje zakaz wymiany pamięci fiskalnej w kasach z papierową kopią paragonu.

Obecnie większość podatników ma wybór – może kupić kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonu bądź kasę fiskalną online. Należy jednak podkreślić, iż kupując kasę tradycyjną przedsiębiorca pozbawia się prawa do ulgi na zakup tego urządzenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2019 r., odliczenia takiego można dokonać wyłącznie przy zakupie kasy online’owej.

 

Kliknij po więcej: Ulga na zakup kasy ONLINE