Kiedy i dla kogo kasy ONLINE

do 30.06.2021 roku użytkownicy kas fiskalnych będę musieli dokonać wymiany na nowe urządzenia w wersji online

wymiana dotyczy: lekarzy, prawników, fryzjerów, kosmetyczek, stomatologów, firm budowlanych i klubów fitness

Warto zaplanować zakup z dużym wyprzedzeniem, ponieważ grupa podatników do wymiany jest bardzo duża. Wymieniając kasę w terminie można uzyskać ponownie 700zł zwrotu za każdą wymienioną kasę bądź drukarkę fiskalną.

 KASY ONLINE HARMONOGRAM

najczęściej wybierane 

 

Cena: 1299 PLN (netto)
Cena: 1799 PLN (netto)
Cena: 1690 PLN (netto)

Kasy Onlinowe są dostępne są na półkach salonów sprzedaży od 1 maja 2019 r. W tym terminie weszły w życie przepisy, które umożliwiły producentom wprowadzenie na rynek nowych urządzeń – przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Docelowo modernizacja systemu kasowego w Polsce ma objąć wszystkich podatników. Kasy tradycyjne z elektroniczną i papierową kopią paragonu stopniowo będą wycofywane z użytku. Przewidziano jednak obowiązek wymiany tych urządzeń na kasy online’owe dla niektórych branż w określonych terminach

 

Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE są regulowane przez:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii PDF
  • Ustawę zdnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach PDF
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących PDF
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika PDF
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące PDF

 

Ustawa szczegółowo określa grupy podatników, którzy obowiązkowo muszą wymienić swoje tradycyjne kasy fiskalne na urządzenia online’owe. Przepisy wyznaczają terminy, w których każdy przedsiębiorca wykonujący poniższe czynności musi wprowadzić kasę fiskalną online w swoim sklepie czy punkcie usługowym.

 

1. Kasy online dla mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw

 

W pierwszej kolejności kasy fiskalne ONLINE wprowadzą podatnicy świadczący:

 

- usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

- usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  a także dokonujący dostawy:

- benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Terminem wprowadzenia dla nich kas fiskalnych online jest 1 stycznia 2020 r.

 

2. Kasy online dla firm świadczących usługi związane z wyżywieniem i usługi kwaterunkowe oraz składów opału

 

W drugiej kolejności urządzenia nowej generacji wprowadzą podatnicy świadczący:

 

- usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),

- usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

a także dokonujący dostawy:

- węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

 

Wymienią oni kasy na online’owe w terminie 1 lipca 2020 roku 1 stycznia 2021 roku

 

3. Kasy online dla fryzjerów, kosmetyczek, prawników, lekarzy, firm budowlanych i klubów fitness

 

Na końcu zaś kasy fiskalne ONLINE wprowadzą podatnicy wykonujący następujące czynności:

usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

usługi budowlane,

usługi prawnicze,

usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

 

Dla tych podatników terminem wymiany kas będzie 1 stycznia 2021 roku 1 lipca 2021 roku.

 

Wszyscy pozostali podatnicy jeszcze przez kilka lat będą mieli wybór – kupią kasę online’ową lub urządzenie starego typu. Projekt nowelizacji przewiduje jednak końcowe terminy, w których kasy użytkowane obecnie będą mogły uzyskiwać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu będzie można kupić tylko do 31 sierpnia 2019 r.

Kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu będzie można kupić do 31 grudnia 2022 r.

 

Zakupione urządzenie będzie można użytkować aż do końca jego okresu eksploatacyjnego, czyli do zapełnienia pamięci fiskalnej (nawet do 5 lat).

 

Od 1 stycznia 2023 roku w sprzedaży będą wyłącznie kasy fiskalne ONLINE.