Aktualności

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W 2014 roku przychody z twojej działalności nie przekroczyły ustawowego limitu, więc zdecydowałeś się na przejście z ksiąg handlowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2015 r.? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić w związku z tą zmianą. Śpiesz się - na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego pozostało już niewiele czasu.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Opłacasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i składasz zeznanie roczne PIT-28? Sprawdź, czy w 2015 roku możesz zmienić sposób jego płacenia z miesięcznego na kwartalny. Na dopełnienie formalności związanych z wyborem opłacania ryczałtu za okresy kwartalne lub rezygnację z takiego sposobu pozostało już niewiele czasu - pisemne zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej we wtorek 20 stycznia 2015 roku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Czy wygląd ma znaczenie? Z pewnością tak. Wiedzą o tym specjaliści z firmy Posnet - lidera na rynku urządzeń fiskalnych. Wychodząc naprzeciw estetycznym upodobaniom użytkowników Posnet wypuszcza na rynek odmienioną kasę fiskalną Mobile HS EJ. Urządzenie w eleganckiej, białej obudowie z pewnością przypadnie do gustu lekarzom, fryzjerom, kosmetyczkom i innym przedsiębiorcom.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji przekazywanych drogą elektroniczną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie takiego pełnomocnika wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza UPL-1. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe druki UPL-1 oraz OPL-1. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wzoru, z którego korzystamy.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Małżonkowie osiągający przychody z najmu składnika majątkowego stanowiącego ich wspólność majątkową mogą zdecydować, że podatek od tych przychodów będzie opłacało w całości tylko jedno z nich. W takim przypadku konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego. Od 1 stycznia 2015 roku już nie będzie trzeba ponawiać oświadczenia co roku. Ale uwaga! Małżonkowie chcący skorzystać z tej możliwości muszą złożyć ten dokument do urzędu najpóźniej we wtorek 20 stycznia 2015 r. 

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, możesz zmienić formę opodatkowania na bardziej korzystną - prawo takie przysługuje podatnikom na początku każdego roku. Na złożenie wniosku, oświadczenia lub zawiadomienia do urzędu skarbowego pozostało już niewiele czasu - jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania dochodów w 2015 roku, musisz dopełnić tej formalności do wtorku 20 stycznia 2015 roku.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

O „odwrotnym obciążeniu” zrobiło się głośno od 1 października 2013 roku, kiedy to rozszerzono katalog towarów objętych tym sposobem opodatkowania podatkiem VAT. Dotychczas stosowane opodatkowanie sprzedaży przez dostawcę towarów m.in. wyrobów stalowych, zamieniło się w obowiązek naliczenia VATu po stronie nabywcy. Od dłuższego czasu Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany ustawy o VAT, które „odwrotnym obciążeniem” obejmą jeszcze większą liczbę towarów. Planowano, że zmiany wejdą w życie od 01.01.2015 roku.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Planujesz przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej? Sprawdź, czy zgodnie z nowymi przepisami nie masz obowiązku złożyć PIT-11 drogą elektroniczną! To ważne, ponieważ niektórzy płatnicy muszą dopełnić tej formalności wyjątkowo do końca stycznia 2015 r., a nie, jak dotychczas, do końca lutego 2015 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Nawet jeśli utraciłeś prawo do zwolnienia z VAT lub z niego zrezygnowałeś, możesz do niego powrócić w 2015 roku. Oczywiście konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach ustawy o VAT. Zgłoszenie aktualizacyjne na druku VAT-R złóż do 8 stycznia 2015 r. - dzięki temu nie narazisz się na spory z urzędem skarbowym.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy formularz NIP-8 , który stanowi zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających nieobjętych wpisem do KRS. Wraz z nowym formularzem pojawiły się zmodyfikowane wzory formularzy NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3. Sprawdź, czy możesz je składać drogą elektroniczną i pobierz aktualne druki.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Nowe przepisy zmieniły procedurę zgłaszania do ZUS płatnika składek podlegającego wpisowi do KRS. Dane podstawowe przekazuje się wyłącznie do rejestru sądowego, natomiast dane uzupełniające - do urzędu skarbowego na nowym formularzu NIP-8. Dowiedz się, jak od 1 grudnia 2014 r. prawidłowo dokonać zgłoszenia do ZUS.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Od 1 stycznia 2015 roku zmienią się wzory druków zeznań podatkowych PIT, załączników do nich, a także rocznego obliczenia podatku oraz oświadczenia PIT-2K. Pojawi się też zupełnie; nowy druk PIT/UZ, składany przez podatników korzystających z ulgi na dzieci na nowych zasadach. Wypełniając dokumenty do urzędu skarbowego trzeba zwrócić szczególną uwagę na wersję formularza, z którego korzystamy, ponieważ niektóre druki obowiązują dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r., a inne dopiero dla przychodów od 1 stycznia 2015 r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Dnia 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady odliczania ulgi na dzieci - nowe przepisy będą miały zastosowanie już do ulgi odliczanej za 2014 rok. Na zmianach skorzystają przede wszystkim rodziny wielodzietne oraz podatnicy osiągający niskie dochody, którzy wcześniej nie mogli odliczyć całej kwoty ulgi. Sprawdź, jak odliczyć ulgę na dzieci w PIT za 2014 rok.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Nowe przepisy ułatwiają podmiotom objętym wpisowi do KRS zarówno rejestrację, jak i aktualizację danych w rejestrze sądowym oraz urzędach. Od 1 grudnia 2014 r. do rejestru składa się jedynie wniosek o wpis lub zmianę wpisu z ewentualnymi dokumentami. Natomiast wszelkie dane uzupełniające do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS składa się na jednym formularzu NIP8, przy czym można to zrobić drogą elektroniczną.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Dnia 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie nowe przepisy, które zmienią wzory zeznania, deklaracji oraz informacji podatkowych składanych przez podatników osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składając odpowiednie formularze do urzędu skarbowego, należy zawsze pamiętać o sprawdzeniu aktualności wersji druku, z której korzystamy.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

System MOSS to praktyczne rozwiązanie dla podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze bądź elektroniczne w państwie członkowskim UE, w którym nie posiadają siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. Za pośrednictwem takiego małego punktu kompleksowej obsługi rozlicza się VAT należny. Z systemu MOSS można korzystać już od 1 stycznia 2015 r., o ile podatnik dokona rejestracji w terminie. Sprawdź, do kiedy należy złożyć formularz VIU-R lub VIN-R, aby korzystać z systemu MOSS już od nowego roku.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Do 1 marca 2015 roku tysiące polskich lekarzy będzie musiało zakupić i wprowadzić kasy fiskalne do swoich gabinetów czy przychodni. Czym się kierować wybierając urządzenie najlepiej trafiające w potrzeby lekarza? I czy dlaczego nie warto kupować kasy fiskalnej na ostatnią chwilę?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 19 stycznia 2015 roku, ureguluje kwestię obowiązkowego ubezpieczenia OC dla wszystkich przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Sprawdź, ile wyniesie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia i jakich szkód zgodnie z nowymi przepisami OC nie obejmuje.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Opublikowano rozporządzenie zmieniające wzory druków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz załączników. Nowe formularze obowiązują już od 1 grudnia 2014 roku - z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na aktualność druku, z którego korzystamy przy składaniu dokumentów do KRS.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Prawo do odliczania podatku naliczonego przysługuje podatnikom zarejestrowanym jako czynni podatnicy VAT. Niektóre podmioty są jednak zwolnione z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. krąg tych podmiotów zostanie poszerzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Strona 24 z 36