Aktualności

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Tylko nieliczni będą mogli jeszcze skorzystać z ulgi na Internet. W zaznaniu PIT za rok 2013 będą mogli ją rozliczyć jedynie podatnicy, którzy nie skorzystali z tego prawa w  poprzednich latach. Wyjątkiem są osoby, które skorzystały z ulgi internetowej tylko w rozliczeniu za rok 2012.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Osiągasz przychody z tytułu najmu i w 2014 r. chcesz je opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? Pamiętaj, że czas na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego masz tylko do 20 stycznia 2014 r. Termin ten dotyczy również wyboru kwartalnego rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Pewne już jest, że zmiany w odliczaniu VAT od samochodów nadejdą, nie wiadomo tylko - kiedy. Nowe przepisy będą dotyczyć aut od masie do 3,5 tony, które nie mają homologacji ciężarowej, oraz wydatków związanych z ich eksploatacją i zakupem paliwa. Zmian na lepsze mogą spodziewać się jedynie podatnicy, którzy wykorzystują auta firmowe wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Nabywcy samochodów o masie do 3,5 tony z homologacją ciężarową, czyli m.in. tak zwanych aut z kratką, od 1 stycznia 2014 r. znów mogą odliczać 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup tego typu pojazdów. Z dokonaniem takiego odliczenia należy się śpieszyć, ponieważ wkrótce wejdą w życie przepisy całkowicie zmieniające zasady odliczania VAT od samochodów.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy, którzy zamierzają opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, muszą złożyć wniosek na nowym formularzu PIT-16. Wzór tego wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia z 27 listopada 2013 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Podatnicy PIT, którzy chcą korzystać z tej formy opodatkowania w 2014 r., wniosek PIT-16 muszą złożyć w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Wprowadzone 26 września 2013 r. zmiany w formularzach deklaracji podatkowych, informacji i oświadczeń, objęły między innymi druk PIT-11 - informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowe formularze obowiązują dla przychodów i dochodów osiągniętych oraz strat poniesionych od 1 stycznia 2013 r.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Zmiany wprowadzone w programie Płatnik wykorzystywanym do rozliczeń z ZUS przyczynią się do sprawniejszego i bezbłędnego sporządzania deklaracji. Pierwszy etap zmian dotyczy m. in. nowych kodów tytułów ubezpieczenia oraz kodów świadczeń/przerw. Płatnicy, którzy w dokumentach rozliczeniowych za grudzień 2013 r. mają nowe kody, deklarację za ten miesiąc muszą sporządzić i wysłać już z nowej wersji programu Płatnik 9.01.001A.

czwartek, 02 styczeń 2014 14:56

Zmiany w ustawach o PIT i CIT 2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w istotny sposób wpłynęły na sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawych. Zmiany objęły między innymi spółki komandytowo-akcyjne, sposób opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych oraz kwestię ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych.

czwartek, 02 styczeń 2014 14:40

Akcja PIT 2013 rozpoczęta

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Już od dziś możesz rozliczyć PIT za 2013 rok. Pamiętaj jednak, że od 23 listopada 2013 r. obowiązują nowe wzory formularzy - zmiany zostały wprowadzone między innymi w PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.  Zeznania za rok 2013 należy składać już na nowych drukach.

Podatnicy składający zeznanie PIT-28 muszą pamiętać, że mają na to czas tylko do 31 stycznia.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Do zwolnienia podmiotowego z VAT można powrócić, nawet jeśli wcześniej utraciliśmy to prawo. Podatnik, który spełnił warunki określone w ustawie, i chce zrezygnować z rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r., ma już niewiele czasu na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R. Zgodnie z ogólnie przyjętym stanowiskiem fiskusa, czas na dopełnienie tej formalności ma do 8 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Prawo do stosowania kasowej metody rozliczeń VAT mały podatnik może stracić jeśli przekroczy ustawowy limit obrotów. Z metody tej można też dobrowolnie zrezygnować, nawet jeśli nie przekroczymy tego limitu.

Podatnikom, którzy chcą zrezygnować z kasowej metody rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r.,  a jeszcze nie złożyli w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R, zostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności - muszą to zrobić najpóźniej 31 grudnia 2013 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Stosowanie kasowej metody rozliczania VAT wiąże się z wieloma korzyściami - między innymi kwartalnym rozliczaniem VAT oraz wykazywaniem obowiązku podatkowego z dniem otrzymania zapłaty od kontrahenta.

Mali podatnicy, którzy w 2014 roku planują stosować kasową metodę rozliczania VAT, muszą najpóźniej 31 grudnia 2013 r. złożyć w urządzenie skarbowym zgłoszenie na druku VAT-R.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi określa szczegółowe warunki uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Od 1 stycznia 2014 r. osobom fizycznym nie będzie przysługiwało prawo do uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na remont lokalu czy budynku.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą wydatki poniesione m.in. na obiady i lunche biznesowe, poczęstunki i napoje dla kontrahentów itp. mogą stanowić koszty uzyskania przychodów niezależnie od tego, czy podawane są w siedzibie firmy, czy poza nią.

To, czy dany wydatek można wliczyć w koszty, czy nie, uzależnione jest od jego celu: Jeśli celem danego wydatku jest jedynie zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, wydatek taki w dalszym ciągu jest kosztem reprezentacji, którego nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Od 1 stycznia 2014 r. zwolnienie z VAT dla dostawy towarów używanych nie będzie już związane z okresem ich używania.

Niezależnie od tego, jak długo jesteś właścicielem ruchomości, będziesz musiał opodatkować jej sprzedaż, jeśli wykonujesz czynności opodatkowane lub prowadzisz działalność mieszaną.

czwartek, 19 grudzień 2013 08:59

Kilometrówka bez czynszu najmu samochodu

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów czynsz najmu samochodu osobowego użytkowanego na cele związane z działalnością gospodarczą można wliczać do kosztów uzyskania przychodów bez limitu związanego z faktycznym przebiegiem pojazdu.

Minister tłumaczy, że czynsz najmu nie może być zakwalifikowany do wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu, w związku z czym należy go wliczać do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

czwartek, 19 grudzień 2013 07:30

Nowe terminy na wystawianie faktur w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Do końca 2013 r. zasadą jest, że podatnik wystawia fakturę nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Przesuwa tym samym obowiązek podatkowy często o miesiąc a nawet kwartał.

Rok 2014 r. przyniesie wielkie zmiany  w tym zakresie. Od 01.01.2014 r. fakturę,

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Celem wydania nowego rozporządzenia w sprawie faktur jest uzupełnienie przepisów art. 106a do 106q ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. W tym akcie prawnym znajdą się dodatkowe regulacje dotyczące wystawiania faktur z mniejszą ilością danych, szczególnych sposobów przeliczania kwot w walutach obcych oraz późniejszych terminów wystawiania faktur.

poniedziałek, 16 grudzień 2013 19:32

Odliczanie VAT od samochodów w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Nowe przepisy ustawy o VAT mają poszerzyć katalog samochodów, których nie będą dotyczyć ograniczenia w odliczaniu podatku naliczanego.  Minister Finansów podjął jednak działania, aby zmniejszyć możliwość odliczenia VAT w takich przypadkach z 60% do 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury – dla firmowych samochodów osobowych wykorzystywanych także w celach prywatnych.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy będzie postawał w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi - co to oznacza dla ciebie jako przedsiębiorcy? Jakich uproszczeń nie będziesz już mógł stosować? Już dziś przygotuj się na zmiany.

niedziela, 15 grudzień 2013 17:50

Nowe terminy odliczeń VAT w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulegnie sposób wyznaczania terminu odliczenia VAT. Termin odliczenia nie będzie zależał już od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, lecz od momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy bądź usługodawcy.

Strona 28 z 34