Aktualności

Oceń ten artykuł
(22 głosów)

Korzystasz ze zwolnienia z VAT i przyzwyczaiłeś się do wystawiania rachunków? Od 1 stycznia 2014 r. nie możesz już ich wystawiać, jeśli to nabywca żąda dokumentu sprzedaży. Ponadto wykonując czynności zwolnione z VAT, na fakturze musisz podać dodatkowe informacje, o których mowa w nowym rozporządzeniu w sprawie faktur. Sprawdź, jakie.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Mamy ustawę o VAT - zmiany pewne! Zapowiadane przepisy ograniczające możliwość odliczania VAT od samochodów z 60% na 50% wchodzą w życie 1 kwietnia 2014 r. Podobnie jak przepisy umożliwiające stosowanie 100% odliczenia w przypadku aut do 3,5 tony użytkowanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Nie jest jednak tak różowo, jak byśmy chcieli - aby dokonać pełnego odliczenia, będzie trzeba spełnić dodatkowe, rygorystyczne warunki.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Prowadzisz księgi rachunkowe i z zgodnie z ustawą o rachunkowości masz obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe za 2013 r.? Pamiętaj, że jeśli rok podatkowy twojej jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas na dopełnienie tej formalności masz tylko do 31 marca 2014 r. Sprawdź, jakie obowiązki na tobie spoczywają!

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Użytkujesz samochody wyłącznie do celów działalności gospodarczej? Od 1 kwietnia 2014 r. będziesz mógł odliczyć 100% VAT od ich nabycia, eksploatacji, a nawet paliwa do nich. Jednak aby skorzystać z tej możliwości, będziesz musiał spełnić warunki określone w nowym rozporządzeniu - sprawdź, co będziesz musiał zrobić, aby mieć prawo do pełnego odliczenia.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych? Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r. ze względu na niskie obroty? Sprawdź, czy przysługuje ci limit 20.000 zł, czy może dużo niższy. Ogromna liczba podatników nie zdaje sobie sprawy, że w ich przypadku limit wynosi dużo mniej niż 20.000 zł.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Dostępna jest już kolejna aktualizacja do programu Płatnik - wersja 9.01.001B w porównaniu z poprzednią została rozszerzona o nowe, przydatne funkcjonalności.  Ponadto nowy Płatnik został zoptymalizowany pod kątem wydajności procesów wyliczeń i weryfikacji. Wprowadzono też zmiany w słownikach. Sprawdź, czy i dlaczego powinieneś zaktualizować swojego Płatnika.

Oceń ten artykuł
(25 głosów)

Od 1 kwietnia 2014 r. zmieni się definicja samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego. Zmiany zostaną wprowadzone zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. Podatnicy, którzy w działalności gospodarczej użytkują samochody klasyfikowane do tej pory jako inne niż osobowe, koniecznie powinni zapoznać się z nowymi regulacjami.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Masz samochód osobowy, od którego odliczyłeś 50 lub 60% podatku VAT? Tylko do 31.03.2014 r. sprzedasz go bez opodatkowania VATem. Ministerstwo Finansów po raz kolejny zmienia przepisy; o zmianie ustawy informowani byliśmy wcześniej, ale teraz dodatkowo zmianie ulegnie też  rozporządzenie. Nowe przepisy mają wejść w życie 01.04.2014 r. i dotyczą zniesienia zwolnienia z VAT sprzedaży samochodów z częściowym odliczeniem VAT.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

W pierwszym kwartale roku podatkowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za rok poprzedni. Sprawdź, kto musi złożyć CIT-8 za 2013 r. do 31 marca 2014 r. i kto korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. nie wprowadziły zmian w stawkach VAT. Utrzymały dotychczas stosowane stawki i przedłużyły ich obowiązywanie do 31 grudnia 2016 r. bez uzależnienia od innych czynników. Brak zmiany stawek nie oznacza jednak, że regulacje w podatku VAT pozostały takie same jak w 2013 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Pracodawcy oraz inni płatnicy zobowiązani są do sporządzenia i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za 2013 r. Do kiedy muszą to zrobić? Czas na dopełnienie tej formalności mają tylko do 28 lutego 2014.

Należy również pamiętać, że z końcem lutego upływa również termin złożenia informacji PIT-8C, PIT-11A i IFT-1R, rocznych obliczeń podatku PIT-40 i PIT-40A, jak również przekazania właściwym oddziałom ZUS oraz emerytom i rencistom informacji o wysokości przychodów uzyskanych przez nich z pracy zarobkowej a także przekazania ubezpieczonemu informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej za 2013 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS.

poniedziałek, 10 luty 2014 20:44

VAT kwartalny – wybór zgłoś do 25.02.2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Niezależnie od tego, czy jesteś małym podatnikiem, czy nie, możesz rozliczać VAT za okresy kwartalne. Pamiętaj jednak, że kwartalne rozliczanie VAT przez tzw. „dużych” podatników nie jest tak korzystne, jak w przypadku małych podatników. Jeśli chcesz przejść na kwartalne rozliczanie VAT już od pierwszego kwartału 2014 r., czas na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego masz tylko do 25 lutego.

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

„Odwrotne obciążenie” pomimo, że nie jest już nowością nadal spędza sen z powiek wielu podatnikom. Otrzymanie faktury z takim oznaczeniem to jeszcze nie problem, gorzej jeśli dostawca nie wystawił jej prawidłowo i np. opodatkował towary stawką 23% zamiast zastosować

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia w urzędzie skarbowym. Podatnicy PIT i CIT, którzy w 2014 r. chcą wpłacać zaliczki kwartalnie lub w formie uproszczonej, czas na dopełnienie formalności mają do 20 lutego 2014 r. lub do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Definicja samochodu osobowego od 1 stycznia 2014 r. brzmi podobnie, jak w poprzednim stanie prawnym. Powiększył się natomiast katalog pojazdów nie uznawanych za samochody osobowe. Zmieniły się również wymogi odnośnie dokumentów, na których podstawie dla celów podatku dochodowego uznaje się samochód za pojazd specjalny.

piątek, 31 styczeń 2014 15:59

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży w 2014 r

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r.? Sprawdź, czy sprzedawane przez ciebie towary lub świadczone usługi nie zostały umieszczone w katalogu czynności pozbawiających prawa do zwolnienia. Jeśli je tam znajdziesz, będziesz musiał stosować kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Opłacałeś składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2013 roku? Sprawdź, czy nie dotyczy cię obowiązek złożenia informacji ZUS IWA. Na dopełnienie tej formalności pozostało już niewiele czasu - płatnicy muszą to zrobić do 31 stycznia 2014 r. Na podstawie przekazanych danych ZUS wyliczy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Nie chcesz wypłacać w 2014 r. świadczeń urlopowych? Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, musisz poinformować ich o tym na piśmie do piątku 31 stycznia. Jeśli tego nie zrobisz, zgodnie z przepisami będziesz miał obowiązek wypłacić świadczenie urlopowe każdemu z nich. 

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nie jesteś pewien, czy możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r., i boisz się kontroli z urzędu skarbowego? Gdy przeczytasz nasz poradnik, będziesz spał spokojnie - dowiesz się, czy jesteś zwolniony z kasy fiskalnej, czy nie.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Szybko zbliża się termin, w którym płatnicy mają obowiązek złożyć deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jeśli w roku 2013 pobierałeś zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych, deklarację na formularzu PIT-8AR musisz złożyć do piątku 31 stycznia 2014 r.

środa, 22 styczeń 2014 22:30

Oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2014

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Podatnik uzyskujący przychody z zakładu pracy przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym może złożyć oświadczenie PIT-2. Dzięki temu zakład pracy jako płatnik może dokonać zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik może jednak w każdej chwili odwołać oświadczenie PIT-2.

Strona 28 z 36