Aktualności

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

Prowadzisz działalność i otrzymałeś fakturę „odwrotne obciążenie” ? – Masz obowiązek rozliczyć podatek VAT z tej transakcji !

Coraz częściej w obrocie gospodarczym możemy spotkać faktury „odwrotne obciążenie”. A to za sprawą zmian jakie wprowadziła od 1 października 2013r. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

piątek, 22 listopad 2013 00:00

Dla kogo deklaracja VAT-9M

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Jeżeli  jesteś podatnikiem prowadzącym działalność niezarejestrowanym jako podatnik VAT czynny  np. stowarzyszeniem, szkołą, fundacją, rolnikiem ryczałtowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (np. lekarz) jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w momencie otrzymania faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

piątek, 15 listopad 2013 00:00

Kasy fiskalne będą ważne dłużej

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przepisy obowiązujące od 1 października 2013 wydłużają okres ważności potwierdzenia dla kas fiskalnych z 3 do 4 lat. Potwierdzenie takie wskazuje, iż dane urządzenie spełnia wymagane przepisami funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym musi odpowiadać.

środa, 13 listopad 2013 15:09

Nowe druki i kody do ZUS

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Polityki i Pracy Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1101) nowelizującego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 ze zm.) z dniem 1 listopada 2013 roku zmieniły się wzory niektórych druków do ZUS i część kodów.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Jedna kasa fiskalna może być stosowana jako kasa przenośna w kilku miejscach sprzedaży tylko w przypadku, gdy niemożliwe jest prowadzenie sprzedaży w dwóch z tych miejsc jednocześnie. W innym wypadku bezwzględnie musimy zakupić tyle kas fiskalnych, ile punktów sprzedaży planujemy otworzyć.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Stosowane przez wielu podatników przenośne kasy fiskalne należy zgłaszać do urzędu skarbowego według dokładnie takiej samej procedury, jak w przypadku wszystkich innych urządzeń fiskalnych. Istotne jest jednak, aby wskazać prawidłowe dane w rubrykach określających miejsce instalacji kasy - adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika, w zależności od tego, czy jest osobą prawną, czy fizyczną.

piątek, 25 październik 2013 15:45

Zmiana czasu - uwaga na kasy fiskalne!

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny 3.00 na 2.00 - to dobra wiadomość dla śpiochów, ale nieco gorsza dla użytkowników kas  i drukarek fiskalnych. Pamiętajmy, że zmiana godziny w tych urządzeniach może być wykonana wyłącznie bezpośrednio po sporządzeniu raportu dobowego, a przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży.

piątek, 25 październik 2013 09:56

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy prowadzący sklepy internetowe bądź sprzedający towary na przykład za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych często korzystają ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej. Nieraz jednak zdarza się, że zapłata za towar następuje z rachunku osoby innej niż nabywca, np. jego współmałżonka. Czy w takim przypadku sprzedawca traci prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Redefinicja pojęcia programu archiwizującego, określenie nowych wytycznych dotyczących paragonu fiskalnego oraz wydłużenie okresu ważności potwierdzenia dla kas to tylko niektóre zmiany, które wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki. Zmodyfikowane przepisy weszły w życie 1 października 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Minął czas, w którym podatnicy mogli dostosowywać swoje działalności do przepisów rozporządzenia z 14 marca 2013 r. Od 1 października 2013 r. wszyscy użytkownicy kas fiskalnych mają nowe obowiązki, takie jak między innymi stosowanie jednoznacznych nazw towarów i usług oraz ujmowanie korekt paragonów fiskalnych w odrębnych ewidencjach.

piątek, 11 październik 2013 00:00

Zmiany w VAT 2014 - nadchodzą rewolucje

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Brak konieczności wystawiania faktur dla sprzedaży usług zwolnionych z VAT, nowy sposób określania momentu powstania obowiązku podatkowego, zmiana definicji podstawy opodatkowania - to tylko kilka rewolucyjnych zmian w VAT, które czekają nas w nowym roku. Od 1 stycznia 2014 roku wiele przepisów ulegnie całkowitej zmianie - dla jedynych na korzyść, dla innych na niekorzyść.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnik stosujący kasę fiskalną dla przyjętych zwrotów i uznanych reklamacji prowadzi odrębną ewidencję, do której dołącza dokumenty poświadczające dokonanie sprzedaży. W praktyce zdarza się, że takim dokumentem nie może być paragon fiskalny, ponieważ klient go zgubił lub wyrzucił. Brak paragonu nie pozbawia jednak podatnika możliwości sporządzenia korekty, o ile potrafi on w inny sposób udowodnić dokonanie sprzedaży.

czwartek, 26 wrzesień 2013 00:00

Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Usługi wynajmu samochodów nie są zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych ze względu na sam rodzaj czynności. Jednak podatnik, który prowadzi taką wypożyczalnię, może skorzystać z trzech różnych zwolnień, o ile spełni warunki określone w przepisach rozporządzenia z 29 listopada 2012 r.

poniedziałek, 16 wrzesień 2013 13:14

Podatek od ślubów i pogrzebów już wkrótce

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zdaniem dyrektora izby skarbowej w Łodzi usługi świadczone przez Kościół czy związki wyznaniowe na rzecz pojedynczych wiernych, takie jak pochówek czy ślub, nie spełniają warunków do zachowania zwolnienia z VAT. Fiskus twierdzi, że czynności te powinny być opodatkowane jak wszystkie inne.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Spotkania kół gospodyń wiejskich, wystawy ludowe, imprezy miejskie dla dzieci - w takich okolicznościach pracownicy kontroli skarbowych masowo wypisują mandaty, często bezpodstawne. Uczciwy podatnik musi wiedzieć, jak się chronić, by nie zostać ukaranym za przestępstwo, którego w gruncie rzeczy nie popełnił.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów rozwiewa wątpliwości - podatnik może stosować jedną nazwę dla dwóch podobnych towarów lub usług o różnych cenach i jednocześnie spełnić wymóg jednoznacznej identyfikowalności. Niewłaściwe jest natomiast stosowanie nazw grup towarowych - właściciele zaprogramowanych w ten sposób kas fiskalnych będą musieli swoje urządzenia przeprogramować.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Za nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, do którego należy zaliczyć niewydawanie paragonów klientom, przedsiębiorca może ponieść konsekwencje finansowe za wykroczenie skarbowe, a nawet przestępstwo skarbowe. Obecnie najczęściej wystawiane są mandaty w kwocie od 160 do 3.200 zł.

poniedziałek, 16 wrzesień 2013 13:04

Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym u lekarzy 2013

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Samorząd lekarski zwrócił się do resortu finansów z wnioskiem o możliwość stosowania na paragonach fiskalnych bardziej ogólnych nazw usług, ze względu na tajemnicę lekarską i dobro pacjentów. Ministerstwo uznało jednak argumenty lekarzy za niezasadne, ponieważ paragon nie zawiera imienia i nazwiska klienta.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. W przypadku osiągnięcia proporcji równej lub mniejszej niż 80% należy wprowadzić kasę. Jednak czynności wymienione w załączniku nadal mogą korzystać ze zwolnienia.

poniedziałek, 16 wrzesień 2013 12:18

Sprzedaż opon a zwolnienie z kasy fiskalnej w 2013 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień wymieniono szereg czynności związanych między innymi z handlem częściami do pojazdów silnikowych, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej od samego początku. Podatnicy sprzedający opony bieżnikowe nieraz zastanawiają się, czy oni również nie mają prawa do skorzystania ze zwolnienia przysługującego ze względu na wysokość osiąganych obrotów. 

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Aby kasa fiskalna drukowała prawidłowe paragony, niezbędne jest odpowiednie zaprogramowanie podstawowych informacji o firmie widocznych w nagłówku. Jeśli chodzi o nazwę firmy, ustawodawca przewidział inne wymogi dla osób fizycznych prowadzących działalność, a inne dla spółek. Inaczej też określa się adres firmy w zależności od tego, czy sprzedaż prowadzona jest stacjonarnie, czy w różnych miejscach.

Strona 31 z 36