Aktualności

czwartek, 16 styczeń 2014 00:00

Kiedy złożyć deklarację PIT-4R za 2013 rok?

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Płatnicy składający deklaracje PIT-4R muszą pamiętać, że od 26 września 2013 r. obowiązują nowe formularze - mają one zastosowanie do przychodów, dochodów i strat z 2013 r. Na złożenie deklaracji PIT-4R pozostało już niewiele czasu - niezależnie od tego, czy nasz rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czy nie,  musimy dopełnić tej formalności do 31 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Rozpocząłeś sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w 2013 r.? Sprawdź, czy nie straciłeś prawa do zwolnienia z kas fiskalnych. Limit 20.000 zł obrotu nie dotyczy bowiem wszystkim - czym później rozpocząłeś tę sprzedaż, tym niższy przysługuje ci limit.

czwartek, 16 styczeń 2014 11:44

Jak potwierdzić numer VAT UE w 2014 r.?

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji od 1 stycznia 2014 r. potwierdzają numery VAT swoich kontrahentów unijnych według nowych przepisów. Mogą to zrobić między innymi poprzez system internetowy dostępny w języku polskim lub składając wniosek do Biura Informacji Podatkowej w Koninie.

środa, 15 styczeń 2014 00:00

Kasy fiskalne 2014: Zmiany w ustawie o VAT

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Jak wyliczać limit uprawniający do zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r. - w kwocie brutto czy netto? Tę i inne kwestie precyzują nowe przepisy ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Termin na opłacenie zaliczki za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013 na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych upływa w dniu 20.01.2014 r. Aby uniknąć płacenia tej zaliczki podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku z niego wynikającego przed powyższym terminem. Tylko wtedy, gdy spełnią oba warunki, są zwolnieni z obowiązku zapłaty zaliczki za grudzień.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy osiągający dochody z najmu prywatnego, którzy w 2014 r. rozpoczynają albo chcą kontynuować rozliczanie podatku obliczanego przy zastosowaniu skali podatkowej, nie muszą składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o swoim wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 20 stycznia 2014 r. jest jednak konieczne w przypadku małżonków, którzy chcą, aby całość podatku opłacało tylko jedno z nich.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

W dniu 20.01.2014 r. upływa termin na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013.
Do końca 2011 roku podatnicy mieli obowiązek wpłacania podwójnych zaliczek za listopad lub IV kwartał danego doku do 20 grudnia.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Jesteś podatnikiem PIT i chcesz zmienić formę opodatkowania w 2014 roku? Pamiętaj, że czas na złożenie wniosku lub oświadczenia masz tylko do 20 stycznia. Podatnicy, którzy nie dopełnią formalności w terminie, do końca roku 2014 będą zobowiązani dalej stosować formę opodatkowania wybraną w latach poprzednich.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Na początku roku, oprócz prawa wyboru bądź zmiany formy opodatkowania, mamy także możliwość zmiany sposobu opłacania podatku. W przypadku ryczałtu mogą to być terminy miesięczne lub kwartalne. Miesięcznie może opłacać podatek każdy podatnik. Aby można było to robić co kwartał konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.  

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

W przeciwieństwie do wyboru formy opodatkowania dochodów z najmu, wybór opodatkowania całości tych przychodów przez jednego z małżonków obowiązuje tylko w danym roku podatkowym. Na początku nowego roku ponownie należy złożyć odpowiednie oświadczenie. W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r. czas na dopełnienie tej formalności małżonkowie mają tylko do 20 stycznia.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Odliczyłeś 50% lub 60% VAT przy zakupie auta, sprawdź czy w 2014 roku sprzedasz go bez VAT. Opublikowane 31 grudnia 2013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Tylko nieliczni będą mogli jeszcze skorzystać z ulgi na Internet. W zaznaniu PIT za rok 2013 będą mogli ją rozliczyć jedynie podatnicy, którzy nie skorzystali z tego prawa w  poprzednich latach. Wyjątkiem są osoby, które skorzystały z ulgi internetowej tylko w rozliczeniu za rok 2012.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Osiągasz przychody z tytułu najmu i w 2014 r. chcesz je opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? Pamiętaj, że czas na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego masz tylko do 20 stycznia 2014 r. Termin ten dotyczy również wyboru kwartalnego rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Pewne już jest, że zmiany w odliczaniu VAT od samochodów nadejdą, nie wiadomo tylko - kiedy. Nowe przepisy będą dotyczyć aut od masie do 3,5 tony, które nie mają homologacji ciężarowej, oraz wydatków związanych z ich eksploatacją i zakupem paliwa. Zmian na lepsze mogą spodziewać się jedynie podatnicy, którzy wykorzystują auta firmowe wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Nabywcy samochodów o masie do 3,5 tony z homologacją ciężarową, czyli m.in. tak zwanych aut z kratką, od 1 stycznia 2014 r. znów mogą odliczać 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup tego typu pojazdów. Z dokonaniem takiego odliczenia należy się śpieszyć, ponieważ wkrótce wejdą w życie przepisy całkowicie zmieniające zasady odliczania VAT od samochodów.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy, którzy zamierzają opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, muszą złożyć wniosek na nowym formularzu PIT-16. Wzór tego wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia z 27 listopada 2013 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Podatnicy PIT, którzy chcą korzystać z tej formy opodatkowania w 2014 r., wniosek PIT-16 muszą złożyć w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Wprowadzone 26 września 2013 r. zmiany w formularzach deklaracji podatkowych, informacji i oświadczeń, objęły między innymi druk PIT-11 - informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowe formularze obowiązują dla przychodów i dochodów osiągniętych oraz strat poniesionych od 1 stycznia 2013 r.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Zmiany wprowadzone w programie Płatnik wykorzystywanym do rozliczeń z ZUS przyczynią się do sprawniejszego i bezbłędnego sporządzania deklaracji. Pierwszy etap zmian dotyczy m. in. nowych kodów tytułów ubezpieczenia oraz kodów świadczeń/przerw. Płatnicy, którzy w dokumentach rozliczeniowych za grudzień 2013 r. mają nowe kody, deklarację za ten miesiąc muszą sporządzić i wysłać już z nowej wersji programu Płatnik 9.01.001A.

czwartek, 02 styczeń 2014 14:56

Zmiany w ustawach o PIT i CIT 2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w istotny sposób wpłynęły na sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawych. Zmiany objęły między innymi spółki komandytowo-akcyjne, sposób opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych oraz kwestię ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych.

czwartek, 02 styczeń 2014 14:40

Akcja PIT 2013 rozpoczęta

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Już od dziś możesz rozliczyć PIT za 2013 rok. Pamiętaj jednak, że od 23 listopada 2013 r. obowiązują nowe wzory formularzy - zmiany zostały wprowadzone między innymi w PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.  Zeznania za rok 2013 należy składać już na nowych drukach.

Podatnicy składający zeznanie PIT-28 muszą pamiętać, że mają na to czas tylko do 31 stycznia.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Do zwolnienia podmiotowego z VAT można powrócić, nawet jeśli wcześniej utraciliśmy to prawo. Podatnik, który spełnił warunki określone w ustawie, i chce zrezygnować z rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r., ma już niewiele czasu na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R. Zgodnie z ogólnie przyjętym stanowiskiem fiskusa, czas na dopełnienie tej formalności ma do 8 stycznia 2014 r.

Strona 29 z 36