Aktualności

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. W przypadku osiągnięcia proporcji równej lub mniejszej niż 80% należy wprowadzić kasę. Jednak czynności wymienione w załączniku nadal mogą korzystać ze zwolnienia.

poniedziałek, 16 wrzesień 2013 12:18

Sprzedaż opon a zwolnienie z kasy fiskalnej w 2013 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień wymieniono szereg czynności związanych między innymi z handlem częściami do pojazdów silnikowych, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej od samego początku. Podatnicy sprzedający opony bieżnikowe nieraz zastanawiają się, czy oni również nie mają prawa do skorzystania ze zwolnienia przysługującego ze względu na wysokość osiąganych obrotów. 

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Aby kasa fiskalna drukowała prawidłowe paragony, niezbędne jest odpowiednie zaprogramowanie podstawowych informacji o firmie widocznych w nagłówku. Jeśli chodzi o nazwę firmy, ustawodawca przewidział inne wymogi dla osób fizycznych prowadzących działalność, a inne dla spółek. Inaczej też określa się adres firmy w zależności od tego, czy sprzedaż prowadzona jest stacjonarnie, czy w różnych miejscach.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wakacyjna edycja akcji „Weź paragon” ma spore poparcie społeczne również w 2013 roku. Pojawiają się jednak głosy przedsiębiorców, którzy skarżą się na jakość dokonywanych kontroli. Najwyraźniej niektórzy urzędnicy zapomnieli, że celem akcji Ministerstwa Finansów jest wspieranie uczciwych sprzedawców, a nie wypisanie jak największej liczby mandatów - także tym, którzy prowadzą swój biznes rzetelnie.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Kontrowersyjny przepis obligujący podatników do stosowania nazw towarów i usług pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację - jak się okazuje - nie jest żadną nowością, tylko skonkretyzowaniem zasady obowiązującej już wcześniej. Naczelny Sąd Administracyjny już w 2010 roku odrzucił propozycję podatnika, który chciał na paragonie fiskalnym stosować ogólne nazewnictwo.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy, którzy rejestrują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej w 2013 roku, podlegają pod przepisy rozporządzenia w sprawie kas. Zgodnie z wytycznymi tego aktu prawnego korekty sprzedaży i wartości podatku należy ujmować w odrębnej ewidencji.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Nowy rysunek Andrzeja Mleczki ożywia kolejną edycję akcji „Weź paragon”, która trwa od 1 lipca 2013 roku do końca wakacji. Kontrole prawidłowości użytkowania kas fiskalnych i kampanie edukacyjne będą przeprowadzane w całej Polsce, przede wszystkim jednak w miejscowościach często odwiedzanych latem przez turystów.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przepisy ustawy o VAT pozwalają ustalić, iż obrót ze sprzedaży dla osób prywatnych należy obliczać w kwocie netto. Przekroczenie limitu w wysokości 20.000 zł skutkuje u podatnika koniecznością instalacji kasy fiskalnej. Należy przy tym podkreślić, iż do sumy obrotów wlicza się także kwota ze sprzedaży zwolnionej przedmiotowo.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Absurdalny pomysł urzędów skarbowych, by wysyłać pisma o przekroczeniu limitu obrotów zwalniających z kas fiskalnych także do tych podatników, którzy urządzenia te stosują od lat, być może ma na celu „wyłapanie” nieuczciwych przedsiębiorców. Jednocześnie może skłonić do zakupu kas wielu tych, którzy ze zwolnienia wciąż mogą uczciwie i zgodnie z prawem korzystać.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wiodący producent wysokiej jakości serwerów dedykowanych zarówno małym przedsiębiorstwom, jak i wielkim korporacjom - firma Actina Solar - nawiązał stałą współpracę z serwisem fiskalnym Buchcom. Status autoryzowanego partnera handlowego Actina Solar gwarantuje naszym klientom najwyżej jakości produkty w atrakcyjnej cenie.

wtorek, 23 lipiec 2013 00:00

Posnet otrzymał Złoty Laur od klientów

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Przyznanie Złotego Lauru już po raz szósty właśnie firmie Posnet nikogo nie dziwi - kasy fiskalne i drukarki fiskalne tej marki są najchętniej wybierane przez sprzedawców w całej Polsce. Klienci zwracają uwagę na funkcjonalność tych urządzeń, wysoką jakość wykonania, trwałość oraz intuicyjną obsługę.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Kasy fiskalne i zwrot nadpłatyUżytkownikom kas fiskalnych czasami zdarzają się pomyłki, takie jak naliczenie klientowi zbyt wysokiej kwoty do zapłaty za towar czy usługę. Korektę tak zwanej oczywistej pomyłki należy ująć w odrębnej ewidencji, do której dołącza się oryginał paragonu dokumentującego błędną sprzedaż. Nieco inaczej postępuje się w przypadku braku możliwości odzyskania oryginału paragonu.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Sprzedaż towarów podlegających opodatkowaniu na zasadzie marży należy ewidencjonować na kasie fiskalnej w kwocie odpowiadającej całości należności, a dla wykazania wartości podatku prowadzić odrębną ewidencję. Należy też zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie stawki podatkowej zaprogramowane w pamięci urządzenia i prawidłowość zapisów w książce kasy.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2013 r. korektę oczywistej pomyłki należy sporządzić w odrębnej ewidencji i dołączyć do niej oryginał paragonu fiskalnego. Regulacje w tym względzie nie dają podatnikowi dowolności - jeżeli z jakichś przyczyn nie można dołączyć oryginału paragonu, to w ogóle nie można sporządzić korekty dotyczącej takiej sprzedaży.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Sposób ustalenia wysokości limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej przy sprzedaży sezonowej zależy od tego, czy już wcześniej prowadziliśmy sprzedaż dla osób prywatnych, czy nie. Jeśli dopiero ją rozpoczynamy, limit liczymy od dnia jej rozpoczęcia do końca roku podatkowego.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Użytkownicy kas fiskalnych, którzy do tej pory stosowali ogólne nazwy towarów i usług drukowane na paragonach fiskalnych, będą musieli zaprzestać tej praktyki najpóźniej do 1 października 2013 roku. Po tym terminie możemy spodziewać się licznych kontroli skarbowych, które będą weryfikować szczegółowość stosowanego nazewnictwa.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W zapewnieniach ustawodawcy, jakoby wymóg jednoznacznej identyfikowalności nazw towarów i usług nie skutkował koniecznością wymiany kas fiskalnych w żadnym przypadku, kryje się pewnego rodzaju pułapka. Jak bowiem wytłumaczymy się w razie kontroli, jeśli nasze stare kasy zwyczajnie nie dają nam możliwości zastosowania nazewnictwa wymaganego przez przepisy?

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Użytkownicy kas fiskalnych korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT wprowadzają do pamięci swoich urządzeń określenie „zw” jako stawkę podatku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku utraty zwolnienia niezbędne jest niezwłoczne przeprogramowanie stawek według wytycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie kas.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Sprzedaż dla osób prywatnych zgodnie z ustawą o VAT zasadniczo musi być dokumentowana paragonem fiskalnym. Dzieje się tak również w przypadku, gdy klient zażąda wystawienia faktury. Jednak w pewnej sytuacji wydruk paragonu do faktury nie jest obowiązkowy.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych reguluje kwestie formalne dotyczące prowadzenia ewidencji korekt sprzedaży dokumentowanej paragonem fiskalnym. Należy przy tym pamiętać, że oddzielnie ewidencjonuje się zwroty i reklamacje, a oddzielnie oczywiste pomyłki. Z obowiązku prowadzenia oddzielnej ewidencji nie zwalnia też wystawienie korekty do faktury, której wystawienia zażądał klient.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów, traktowane przez większość podatników jako zło konieczne, niesie jednak ze sobą pewne korzyści. Zarówno wymóg jednoznacznej identyfikowalności nazw towarów oraz usług, jak i umieszczanie numeru NIP na paragonach ma swoje pozytywne strony zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Strona 32 z 36