Aktualności

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wielu podatników z dniem 1 marca 2013 nie rozpoczęło ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, ze względu na deficyt tego typu urządzeń na rynku.

Ministerstwo Finansów nie przewidziało jednak żadnych ulg w traktowaniu takich opóźnień. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik złożył w urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym podatnik ma możliwość uzyskania odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Aby uzyskać takie odroczenie, musi złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Jednak może to zrobić jedynie przed obowiązującym terminem instalacji kasy.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na zakup kasy fiskalnej, nie otrzymali jej bezwarunkowo. W pewnych przypadkach właściciel kasy musi zwrócić pobraną lub odliczoną kwotę do urzędu skarbowego. Stanie się tak między innymi w przypadku zaprzestania działalności i spóźnienia z przeglądem technicznym.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Każdy podatnik, który spełnił warunki wskazane w przepisach rozporządzenia w sprawie odliczeń, może uzyskać nawet 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej. W praktyce nieco inaczej rozliczają ten zwrot podatnicy będący płatnikami VAT, a nieco inaczej nievatowcy.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozporządzenie w sprawie kas, które wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 roku, wprowadzonymi zmianami obejmie nie tylko podatników użytkujących urządzenia rejestrujące, ale też serwisy kas fiskalnych. Zmienią się wymogi dla osób prowadzących serwis. Zostaną też uregulowane kwestie niektórych obowiązków serwisanta oraz pojawią się nowe wzory legitymacji.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 1 stycznia 2013 roku, ogranicza możliwość korzystania ze zwolnień przedmiotowych dla pewnych grup usług w zakresie edukacji. W związku z tym niektórzy podatnicy prowadzący szkoły językowe zastanawiają się, czy również oni powinni zarejestrować kasy fiskalne.  Przepisy jasno regulują tę kwestię.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Podatnicy zobowiązani przepisami do zarejestrowania kasy fiskalnej 1 marca 2013 roku, którzy przed upływem tego terminu zawiesili działalność gospodarczą, mogą zastanawiać się, czy wciąż przysługuje im prawo do odliczenia ulgi z urzędu skarbowego. Aby to ustalić, należy sięgnąć do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz rozporządzenia w sprawie odliczeń.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Niewielkie zmiany w dotychczas obowiązujących zgłoszeniach i zawiadomieniach do urzędu skarbowego oraz wprowadzanie trzech nowych wzorów to nie rewolucja, jednak obowiązkiem każdego podatnika jest bieżące zapoznawanie się ze wszelkimi nowościami w przepisach. Zmodyfikowane wzory wejdą w życie wraz z nowym rozporządzeniem dnia 1 kwietnia 2013 roku.

wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Kary za brak kasy fiskalnej w 2013 roku

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Niezarejestrowanie kasy fiskalnej w terminie wyznaczonym przez obowiązujące w 2013 roku przepisy może skutkować grzywną za popełnienie przestępstwa skarbowego lub podatkiem zwiększonym o 30%. Wprawdzie ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, jednak nawet taki ruch nie uwalnia całkowicie ze wszystkich konsekwencji.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza istotne modyfikacje w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zmiany obejmą także sposób sporządzania ewidencji zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek. Nowe przepisy wejdą życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zasady ewidencjonowania zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek ulegną zmianie z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas. Inaczej będzie się też określać serwisy kas fiskalnych, a podatnik będzie mógł dokonywać przeglądów technicznych w bardziej elastycznych terminach. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zmiany, które wejdą w życie 1 kwietnia 2013 roku, z jednej strony ułatwią podatnikom dokonywanie okresowych przeglądów technicznych kasy fiskalnej, a z drugiej wprowadzają dodatkowe obowiązki. Nowe regulacje obejmą nie tylko samych podatników, ale też podmioty prowadzące serwisy kas fiskalnych.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wielu nowych użytkowników kas fiskalnych zastanawia się, czy zawsze mają obowiązek drukowania raportu dobowego. Na przykład jak postąpić w sytuacji, gdy danego dnia nie dokonano ani jednej sprzedaży dla klienta detalicznego i nie wydrukowano ani jednego paragonu? Czy również należy sporządzić raport dobowy? Odpowiedź znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy, którzy z dniem 1 stycznia 2013 roku przestali spełniać warunki uprawniające do zachowania zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych, muszą rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży najpóźniej 1 marca 2013 roku. Jeśli spóźnią się z rejestracją kasy, stracą prawo do uzyskania ulgi z urzędu skarbowego w wysokości 700 zł.

wtorek, 19 luty 2013 00:00

Kasa fiskalna dla kartowicza

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wśród podatników, którzy z dniem 1 marca 2013 roku muszą rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, znalazło się wielu tak zwanych kartowiczów, czyli podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Wynika to z utraty prawa do zwolnienia podmiotowego, które wielu podatnikom przysługiwało jeszcze w 2012 roku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lekarze, prawnicy, podatnicy prowadzący szkoły jazdy, hurtownicy oraz wiele innych osób prowadzących sprzedaż dla klientów detalicznych już 1 marca 2013 roku musi zarejestrować kasę fiskalną. To skutek nowych przepisów, które obniżyły limit zwalniający z obowiązku stosowania urządzenia fiskalnego z 40.000 na 20.000 zł.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Termin, w którym dla kilkudziesięciu tysięcy podatników upływa okres 2 miesięcy od przekroczenia ustawowego limitu obrotów, przypada 1 marca 2013 roku. Według nowego rozporządzenia jest to ostateczny dzień na instalację kasy fiskalnej sklepowej czy mobilnej, używanej na przykład w działalności lekarzy czy prawników.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wszyscy podatnicy, którzy w 2012 roku przekroczyli limit 20.000 zł obrotów ze sprzedaży dla detalistów, ale nie przekroczyli 40.000 zł, mają już tylko 10 dni na rozpoczęcie ewidencjonowania. Zgodnie z przepisami kasa fiskalna u takich podmiotów musi zacząć pracować najpóźniej 1 marca 2013 roku. Inaczej podatnicy ci stracą prawo do zwrotu z urzędu skarbowego.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 1 stycznia 2013 roku ogromna liczba podatników straciła prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nie dotyczy to jednak osób prowadzących sprzedaż wysyłkową. Jeśli tylko podatnik spełni określone wymagania, wciąż może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego i nie musi rejestrować kasy fiskalnej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zmiana limitu obrotu zwalniającego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w 2013 roku objęła także podatników wykonujących zawód lekarza. Wielu lekarzy zastanawia się, czy do tych obrotów należy wliczyć sprzedaż usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ lub innymi podmiotami gospodarczymi. Ustawa o VAT rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Proponowane między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich i jednego z posłów wprowadzenie na stałe 2-letniego okresu przechowywania paragonów zostało ostatecznie odrzucone przez Ministerstwo Finansów. Według ustawodawcy okres przejściowy miał jedynie umożliwić podatnikom zamianę tradycyjnych kas fiskalnych na urządzenia z elektroniczną kopią paragonu.

Strona 34 z 36