Aktualności

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Prawo do stosowania kasowej metody rozliczeń VAT mały podatnik może stracić jeśli przekroczy ustawowy limit obrotów. Z metody tej można też dobrowolnie zrezygnować, nawet jeśli nie przekroczymy tego limitu.

Podatnikom, którzy chcą zrezygnować z kasowej metody rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r.,  a jeszcze nie złożyli w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R, zostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności - muszą to zrobić najpóźniej 31 grudnia 2013 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Stosowanie kasowej metody rozliczania VAT wiąże się z wieloma korzyściami - między innymi kwartalnym rozliczaniem VAT oraz wykazywaniem obowiązku podatkowego z dniem otrzymania zapłaty od kontrahenta.

Mali podatnicy, którzy w 2014 roku planują stosować kasową metodę rozliczania VAT, muszą najpóźniej 31 grudnia 2013 r. złożyć w urządzenie skarbowym zgłoszenie na druku VAT-R.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi określa szczegółowe warunki uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Od 1 stycznia 2014 r. osobom fizycznym nie będzie przysługiwało prawo do uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na remont lokalu czy budynku.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą wydatki poniesione m.in. na obiady i lunche biznesowe, poczęstunki i napoje dla kontrahentów itp. mogą stanowić koszty uzyskania przychodów niezależnie od tego, czy podawane są w siedzibie firmy, czy poza nią.

To, czy dany wydatek można wliczyć w koszty, czy nie, uzależnione jest od jego celu: Jeśli celem danego wydatku jest jedynie zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, wydatek taki w dalszym ciągu jest kosztem reprezentacji, którego nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Od 1 stycznia 2014 r. zwolnienie z VAT dla dostawy towarów używanych nie będzie już związane z okresem ich używania.

Niezależnie od tego, jak długo jesteś właścicielem ruchomości, będziesz musiał opodatkować jej sprzedaż, jeśli wykonujesz czynności opodatkowane lub prowadzisz działalność mieszaną.

czwartek, 19 grudzień 2013 08:59

Kilometrówka bez czynszu najmu samochodu

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów czynsz najmu samochodu osobowego użytkowanego na cele związane z działalnością gospodarczą można wliczać do kosztów uzyskania przychodów bez limitu związanego z faktycznym przebiegiem pojazdu.

Minister tłumaczy, że czynsz najmu nie może być zakwalifikowany do wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu, w związku z czym należy go wliczać do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

czwartek, 19 grudzień 2013 07:30

Nowe terminy na wystawianie faktur w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Do końca 2013 r. zasadą jest, że podatnik wystawia fakturę nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Przesuwa tym samym obowiązek podatkowy często o miesiąc a nawet kwartał.

Rok 2014 r. przyniesie wielkie zmiany  w tym zakresie. Od 01.01.2014 r. fakturę,

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Celem wydania nowego rozporządzenia w sprawie faktur jest uzupełnienie przepisów art. 106a do 106q ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. W tym akcie prawnym znajdą się dodatkowe regulacje dotyczące wystawiania faktur z mniejszą ilością danych, szczególnych sposobów przeliczania kwot w walutach obcych oraz późniejszych terminów wystawiania faktur.

poniedziałek, 16 grudzień 2013 19:32

Odliczanie VAT od samochodów w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Nowe przepisy ustawy o VAT mają poszerzyć katalog samochodów, których nie będą dotyczyć ograniczenia w odliczaniu podatku naliczanego.  Minister Finansów podjął jednak działania, aby zmniejszyć możliwość odliczenia VAT w takich przypadkach z 60% do 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury – dla firmowych samochodów osobowych wykorzystywanych także w celach prywatnych.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy będzie postawał w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi - co to oznacza dla ciebie jako przedsiębiorcy? Jakich uproszczeń nie będziesz już mógł stosować? Już dziś przygotuj się na zmiany.

niedziela, 15 grudzień 2013 17:50

Nowe terminy odliczeń VAT w 2014 roku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulegnie sposób wyznaczania terminu odliczenia VAT. Termin odliczenia nie będzie zależał już od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, lecz od momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy bądź usługodawcy.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

W 2014 roku prawo do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego mają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczyły równowartości 150.000 euro, czyli 633.450 zł, zgodnie z kursem NBP na dzień 1 października 2013 r.

sobota, 14 grudzień 2013 00:00

Limit jednorazowej amortyzacji w 2014

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, w kwocie do 50.000 euro w przeliczeniu na PLN.

W roku 2014 limit ten będzie wynosił 211.000 zł.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Prawo do przejścia z ksiąg rachunkowych (handlowych) na podatkową księgę przychodów i rozchodów mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2013 r. prowadzą księgi rachunkowe i nie osiągnęły w tym roku limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, (równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro).

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Mali podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską, mogą zachować swój status i korzystać z licznych przywilejów, takich jak m.in. kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, rozliczanie VAT wg metody kasowej czy jednorazowa amortyzacja środków trwałych. W roku 2014 status małego podatnika zachowają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczą 5.068.000 zł.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne, które w roku 2013 osiągnęły przychody wyższe niż 1.200.000 euro w przeliczeniu na PLN, muszą prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2014 roku.

W roku 2013 limit ten w przeliczeniu na polską walutę wynosi 5.059.560 zł.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Rewolucyjne zmiany w ustawie o VAT nie ominęły także przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów i usług oraz eksporcie towarów.

Od 1 stycznia 2014 roku w istotny sposób zmienią się zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego - modyfikacje dotyczyć będą zarówno obrotu krajowego, jak i zagranicznego. Na istotne zmiany w terminach dokonywania rozliczeń muszą przygotować się podatnicy dokonujący importu usług oraz importu i eksportu towarów.

wtorek, 10 grudzień 2013 08:42

Zmiany u podatników zwolnionych z VAT 2014

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Drobni przedsiębiorcy, którzy ze względu na osiąganie obrotów nie wyższych niż 150.000 zł w skali roku korzystają ze zwolnienia z VAT, muszą przygotować się na rewolucje związane z nowymi przepisami ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy, zwolnieniu z VAT nie będzie podlegał podatnik, lecz sprzedaż opodatkowana dokonywana przez niego,

wtorek, 10 grudzień 2013 07:48

Nowe zasady fakturowania od 1 stycznia 2014

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Mnóstwo istotnych zmian dotyczących sposobu wystawianiu faktur od 1 stycznia 2014 r. znacząco wpłynie na działalność każdego podatnika - zarówno płatnika VAT, jak i podatnika zwolnionego z podatku. Wielką zmianą jest przeniesienie przepisów o fakturowaniu z rozporządzenia w sprawie faktur do art.106a do 106q ustawy o podatku od towarów i usług.  Art. 106e to lista obowiązkowych danych które powinna zawierać faktura.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Planujesz złożyć u pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 października 2013 r. Nowe przepisy powielają większość dotychczasowych regulacji w sprawie samego urlopu wychowawczego jak i wnioskowania o jego przyznanie.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Przepisy, które obowiązywały do 31.12.2011 r. zobowiązywały podatników do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za listopad w podwójnej wysokości w terminie do 20 grudnia. Każdy , kto nie chciał płacić podwójnie robił wszystko, aby zwiększyć koszty listopada.

Począwszy od roku 2012 r. zaliczkę na podatek za listopad lub III kwartał wpłacamy do 20 grudnia. Termin na zapłatę zaliczki za grudzień lub IV kwartał upływa w dniu 20 stycznia.

Strona 34 z 40