Aktualności

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych reguluje kwestie formalne dotyczące prowadzenia ewidencji korekt sprzedaży dokumentowanej paragonem fiskalnym. Należy przy tym pamiętać, że oddzielnie ewidencjonuje się zwroty i reklamacje, a oddzielnie oczywiste pomyłki. Z obowiązku prowadzenia oddzielnej ewidencji nie zwalnia też wystawienie korekty do faktury, której wystawienia zażądał klient.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dostosowanie kas fiskalnych do nowych przepisów, traktowane przez większość podatników jako zło konieczne, niesie jednak ze sobą pewne korzyści. Zarówno wymóg jednoznacznej identyfikowalności nazw towarów oraz usług, jak i umieszczanie numeru NIP na paragonach ma swoje pozytywne strony zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.

poniedziałek, 17 czerwiec 2013 00:00

Do 1 października 2013 r. wszystkie kasy do wymiany?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Podatnicy interpretujący nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2013 roku mogą dojść do wniosku, że do 1 października wszyscy muszą wymienić swoje kasy fiskalne na nowe. Resort Finansów już od kwietnia uspokaja, że nie wszyscy. Dla części właścicieli kas dostosowanie się do obowiązujących wymogów będzie jednak wymagało inwestycji w nowe urządzenia.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnik zasadniczo nie prowadzący sprzedaży detalicznej zdecyduje się otworzyć tę działalność na jeden dzień - na przykład z okazji organizowanego przez siebie eventu dla osób z poza firmy lub pracowników. Czy w takim przypadku konieczna jest instalacja kasy fiskalnej? Zależy to od kilku czynników.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnicy świadczący usługi wynajmu mieszkań mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku instalacji kasy fiskalnej i to bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Należy jednak spełnić warunki określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podatnik dokonujący dostawy towaru lub wykonujący usługę dla swojego pracownika nie musi tej sprzedaży ewidencjonować na kasie rejestrującej. Zwolnienie to przysługuje jednak tylko tym podatnikom, którzy nie zainstalowali urządzenia fiskalnego przed 1 stycznia 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W przypadku awarii kasy fiskalnej podatnik zgodnie z ustawą o VAT ma obowiązek rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą kasy rezerwowej. Sprzedaż z pominięciem kasy może prowadzić tylko wtedy, gdy używa tego urządzenia dobrowolnie, ponieważ zgodnie z przepisami może korzystać ze zwolnienia.

czwartek, 13 czerwiec 2013 00:00

Zawodowy księgowy - nowa definicja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Opublikowana w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych definicja zawodowego księgowego najprawdopodobniej wkrótce ulegnie zmianie. Do dyskusji na temat potrzeby weryfikacji tego pojęcia włączyli się przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Księgowych - IFAC.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na pytanie, czy możliwy jest powrót do dawnych limitów zwalniających z kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednoznacznie. Według ustawodawcy obowiązek stosowania urządzeń fiskalnych jest powszechny, a odstępstwa w postaci zwolnień tylko czasowe. Podwyżek zatem nie będzie.

piątek, 31 maj 2013 06:52

Numer NIP nabywcy na paragonie

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Numer NIP nabywcy na paragonie - co zrobić, gdy nie ma odpowiednich kas?
Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśliło - kasy i drukarki fiskalne będzie można użytkować, nawet jeśli nie mają technicznej możliwości wydrukowania numeru NIP na paragonie fiskalnym. To najzupełniej zrozumiała decyzja biorąc pod uwagę, że żadne z obecnie dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych nie ma zaprogramowanego pola do prowadzenia numeru NIP nabywcy.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Maj to miesiąc, w którym największa liczba podatników otwiera działalność sezonową. Tacy przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania. Wybór tej formy powinien być poprzedzony analizą specyfiki firmy oraz wysokości przewidywanych kosztów i przychodów.

piątek, 10 maj 2013 19:37

Kiedy trzeba oddać ulgę

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Właściciel kasy fiskalnej, który otrzymał lub rozliczył ulgę na zakup tego urządzenia, nie skorzystał z tego prawa bezwarunkowo. Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT właściciel kasy musi zwrócić otrzymaną lub rozliczoną ulgę, jeśli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestał używania kasy, nie dokonał w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego lub naruszył warunki związane z tym odliczeniem określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Nowe zmiany w przepisach są kolejnym krokiem  Ministra Gospodarki do ograniczenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 403) wejdzie w życie już 28 kwietnia 2013 roku i zastąpi ustawę obecnie obowiązującą w tym zakresie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Liczne zmiany wprowadzone przez rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących objęły nie tylko podatników będących użytkownikami tych urządzeń, ale też serwisy fiskalne.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedsiębiorcom, którzy zasadniczo nie prowadzą sprzedaży detalicznej, może się zdarzyć raz na jakiś czas okazyjnie sprzedać coś osobie prywatnej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jedna z licznych zmian wprowadzonych przez rozporządzenie MF z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących dotyczy sposobu ewidencjonowania sprzedaży. Wprowadzono także nowe zasady ujmowania w ewidencji zwrotów całości lub części należności ze sprzedaży. Zasadniczo nowe przepisy mają na celu ujednolicenie obowiązujących regulacji.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2013 roku wprowadzają istotne zmiany dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych. Dalej jest to ważny obowiązek właściciela kasy fiskalnej, jednak resort finansów zdecydował się na wprowadzenie pewnych ułatwień. Pojawił się też dodatkowy obowiązek.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z wprowadzeniem wymogu umieszczania na paragonach numeru NIP nabywcy na jego żądanie oraz wartości rabatów wielu podatników zastanawia się, czy powinni wymienić swoje kasy fiskalne na nowe. Sporo starszych i tanich urządzeń po prostu nie ma technicznej możliwości umieszczania tych danych na paragonie. Ministerstwo Finansów udziela jednoznacznej odpowiedzi na stawianie pytania.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie jest konieczność takiego zaprogramowania nazw towarów i usług w pamięciach kas fiskalnych, aby pozwalały na jednoznaczną identyfikację tych pozycji sprzedażowych. Zgodnie z przepisami podatnik musi sam zdecydować, jakie nazwy wprowadzi. Ministerstwo dało na to czas do 30 września 2013 roku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych w większości przypadkach zachowuje lub doprecyzowuje dotychczas obowiązujące przepisy. Niektóre zmiany okazują się jednak mocno rewolucyjne. Wśród nich chyba największe znaczenie ma wprowadzenie wymogu precyzyjnego określania nazw towarów i usług na paragonie fiskalnym.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej dla podatników, którzy wszystkie zapłaty za wykonane usługi otrzymują na rachunek bankowy lub rachunek w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Należy jednak uważać, ponieważ bardzo łatwo stracić prawo do tego zwolnienia.

Strona 33 z 36