Aktualności

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Termin na opłacenie zaliczki za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013 na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych upływa w dniu 20.01.2014 r. Aby uniknąć płacenia tej zaliczki podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku z niego wynikającego przed powyższym terminem. Tylko wtedy, gdy spełnią oba warunki, są zwolnieni z obowiązku zapłaty zaliczki za grudzień.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy osiągający dochody z najmu prywatnego, którzy w 2014 r. rozpoczynają albo chcą kontynuować rozliczanie podatku obliczanego przy zastosowaniu skali podatkowej, nie muszą składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o swoim wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 20 stycznia 2014 r. jest jednak konieczne w przypadku małżonków, którzy chcą, aby całość podatku opłacało tylko jedno z nich.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

W dniu 20.01.2014 r. upływa termin na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013.
Do końca 2011 roku podatnicy mieli obowiązek wpłacania podwójnych zaliczek za listopad lub IV kwartał danego doku do 20 grudnia.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Jesteś podatnikiem PIT i chcesz zmienić formę opodatkowania w 2014 roku? Pamiętaj, że czas na złożenie wniosku lub oświadczenia masz tylko do 20 stycznia. Podatnicy, którzy nie dopełnią formalności w terminie, do końca roku 2014 będą zobowiązani dalej stosować formę opodatkowania wybraną w latach poprzednich.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Na początku roku, oprócz prawa wyboru bądź zmiany formy opodatkowania, mamy także możliwość zmiany sposobu opłacania podatku. W przypadku ryczałtu mogą to być terminy miesięczne lub kwartalne. Miesięcznie może opłacać podatek każdy podatnik. Aby można było to robić co kwartał konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.  

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

W przeciwieństwie do wyboru formy opodatkowania dochodów z najmu, wybór opodatkowania całości tych przychodów przez jednego z małżonków obowiązuje tylko w danym roku podatkowym. Na początku nowego roku ponownie należy złożyć odpowiednie oświadczenie. W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r. czas na dopełnienie tej formalności małżonkowie mają tylko do 20 stycznia.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Odliczyłeś 50% lub 60% VAT przy zakupie auta, sprawdź czy w 2014 roku sprzedasz go bez VAT. Opublikowane 31 grudnia 2013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Tylko nieliczni będą mogli jeszcze skorzystać z ulgi na Internet. W zaznaniu PIT za rok 2013 będą mogli ją rozliczyć jedynie podatnicy, którzy nie skorzystali z tego prawa w  poprzednich latach. Wyjątkiem są osoby, które skorzystały z ulgi internetowej tylko w rozliczeniu za rok 2012.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Osiągasz przychody z tytułu najmu i w 2014 r. chcesz je opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? Pamiętaj, że czas na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego masz tylko do 20 stycznia 2014 r. Termin ten dotyczy również wyboru kwartalnego rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Pewne już jest, że zmiany w odliczaniu VAT od samochodów nadejdą, nie wiadomo tylko - kiedy. Nowe przepisy będą dotyczyć aut od masie do 3,5 tony, które nie mają homologacji ciężarowej, oraz wydatków związanych z ich eksploatacją i zakupem paliwa. Zmian na lepsze mogą spodziewać się jedynie podatnicy, którzy wykorzystują auta firmowe wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Nabywcy samochodów o masie do 3,5 tony z homologacją ciężarową, czyli m.in. tak zwanych aut z kratką, od 1 stycznia 2014 r. znów mogą odliczać 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup tego typu pojazdów. Z dokonaniem takiego odliczenia należy się śpieszyć, ponieważ wkrótce wejdą w życie przepisy całkowicie zmieniające zasady odliczania VAT od samochodów.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy, którzy zamierzają opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, muszą złożyć wniosek na nowym formularzu PIT-16. Wzór tego wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia z 27 listopada 2013 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Podatnicy PIT, którzy chcą korzystać z tej formy opodatkowania w 2014 r., wniosek PIT-16 muszą złożyć w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Wprowadzone 26 września 2013 r. zmiany w formularzach deklaracji podatkowych, informacji i oświadczeń, objęły między innymi druk PIT-11 - informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowe formularze obowiązują dla przychodów i dochodów osiągniętych oraz strat poniesionych od 1 stycznia 2013 r.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Zmiany wprowadzone w programie Płatnik wykorzystywanym do rozliczeń z ZUS przyczynią się do sprawniejszego i bezbłędnego sporządzania deklaracji. Pierwszy etap zmian dotyczy m. in. nowych kodów tytułów ubezpieczenia oraz kodów świadczeń/przerw. Płatnicy, którzy w dokumentach rozliczeniowych za grudzień 2013 r. mają nowe kody, deklarację za ten miesiąc muszą sporządzić i wysłać już z nowej wersji programu Płatnik 9.01.001A.

czwartek, 02 styczeń 2014 14:56

Zmiany w ustawach o PIT i CIT 2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w istotny sposób wpłynęły na sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawych. Zmiany objęły między innymi spółki komandytowo-akcyjne, sposób opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych oraz kwestię ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych.

czwartek, 02 styczeń 2014 14:40

Akcja PIT 2013 rozpoczęta

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Już od dziś możesz rozliczyć PIT za 2013 rok. Pamiętaj jednak, że od 23 listopada 2013 r. obowiązują nowe wzory formularzy - zmiany zostały wprowadzone między innymi w PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.  Zeznania za rok 2013 należy składać już na nowych drukach.

Podatnicy składający zeznanie PIT-28 muszą pamiętać, że mają na to czas tylko do 31 stycznia.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Do zwolnienia podmiotowego z VAT można powrócić, nawet jeśli wcześniej utraciliśmy to prawo. Podatnik, który spełnił warunki określone w ustawie, i chce zrezygnować z rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r., ma już niewiele czasu na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R. Zgodnie z ogólnie przyjętym stanowiskiem fiskusa, czas na dopełnienie tej formalności ma do 8 stycznia 2014 r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Prawo do stosowania kasowej metody rozliczeń VAT mały podatnik może stracić jeśli przekroczy ustawowy limit obrotów. Z metody tej można też dobrowolnie zrezygnować, nawet jeśli nie przekroczymy tego limitu.

Podatnikom, którzy chcą zrezygnować z kasowej metody rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r.,  a jeszcze nie złożyli w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R, zostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności - muszą to zrobić najpóźniej 31 grudnia 2013 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Stosowanie kasowej metody rozliczania VAT wiąże się z wieloma korzyściami - między innymi kwartalnym rozliczaniem VAT oraz wykazywaniem obowiązku podatkowego z dniem otrzymania zapłaty od kontrahenta.

Mali podatnicy, którzy w 2014 roku planują stosować kasową metodę rozliczania VAT, muszą najpóźniej 31 grudnia 2013 r. złożyć w urządzenie skarbowym zgłoszenie na druku VAT-R.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi określa szczegółowe warunki uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Od 1 stycznia 2014 r. osobom fizycznym nie będzie przysługiwało prawo do uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na remont lokalu czy budynku.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą wydatki poniesione m.in. na obiady i lunche biznesowe, poczęstunki i napoje dla kontrahentów itp. mogą stanowić koszty uzyskania przychodów niezależnie od tego, czy podawane są w siedzibie firmy, czy poza nią.

To, czy dany wydatek można wliczyć w koszty, czy nie, uzależnione jest od jego celu: Jeśli celem danego wydatku jest jedynie zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy, wydatek taki w dalszym ciągu jest kosztem reprezentacji, którego nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Strona 33 z 40