1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
« »

posnet mobile hs ej biala

 

insert nexo

kasa posnet revo

terminale dotykowe warszawa

kasy online dla lekarzy

kasy online dla mechanikow

kasy online dla fryzjerow

4kasy online dla prawnikow

kasy online dla gastronomii

kasy online dla kosmetyczek

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale

Szkolenia

Aktualności

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?
  Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej…
  Czytany 65 razy
 • Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. – jak liczyć?
  Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r. – jak liczyć? Dnia 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Jak liczyć limit do zwolnienia…
  Czytany 186 razy
 • Termin przeglądu kasy fiskalnej – kiedy wykonać i komu zlecić badanie?
  Termin przeglądu kasy fiskalnej – kiedy wykonać i komu zlecić badanie? Większość polskich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną ma w swoich sklepach i punktach usługowych urządzenia rejestrujące. Posiadanie kasy wiąże się z kilkoma ważnymi obowiązkami. Jednym z nich jest zgłaszanie jej do okresowego badania technicznego. Poznaj terminy przeglądów…
  Czytany 99 razy
 • Wystawianie faktur od 1 stycznia 2022 – co się zmieni?
  Wystawianie faktur od 1 stycznia 2022 – co się zmieni? Od 1 stycznia 2022 r. rusza Krajowy System e-Faktur, a wraz z nim – faktury ustrukturyzowane. Czy ta rewolucyjna na poziomie technologii nowość zmieni o 180 st. życie przedsiębiorców? Raczej nie. Po pierwsze – przynajmniej przez…
  Czytany 354 razy
 • Kasy fiskalne 2022: Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień
  Kasy fiskalne 2022: Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień Z końcem roku przestanie obowiązywać obecne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak zawsze w takich okolicznościach, przedsiębiorcy korzystający z tej preferencji zastanawiają się, czy tym razem obejmie ich obowiązek…
  Czytany 1602 razy
 • Portal Biura – jak usprawnić księgowość w Biurach Rachunkowych?
  Portal Biura – jak usprawnić księgowość w Biurach Rachunkowych? Na pozór wydaje się, że księgowość w małej firmie jest sprawą prostą. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym już na starcie. Właściciele niedużych biznesów wolą zapłacić za usługę i mieć pewność, że…
  Czytany 157 razy
 • Faktura ustrukturyzowana - czy zastąpi fakturę elektroniczną i papierową?
  Faktura ustrukturyzowana - czy zastąpi fakturę elektroniczną i papierową? Już wkrótce do obiegu wejdzie nowa forma dokumentowania sprzedaży. Przepisy, które regulują tę zmianę najprawdopodobniej wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Czy faktura ustrukturyzowana zastąpi fakturę elektroniczną i papierową?         
  Czytany 156 razy

​Poradnik​​

 • Ewidencje korekt paragonów fiskalnych
  Ewidencje korekt paragonów fiskalnych Użytkowanie urządzenia fiskalnego wiąże się z przestrzeganiem wielu wytycznych, które zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących. Każda osoba, która prowadzi sprzedaż z zastosowaniem kasy fiskalnej, ma…
  Czytany 84885 razy
 • Kasy fiskalne online w 2021 roku - Poradnik
  Kasy fiskalne online w 2021 roku - Poradnik Ustawa o VAT oraz szczegółowe rozporządzenia nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych ze stosowaniem kas fiskalnych online. Przepisy w 2021 r. uległy ważnym zmianom. Sprawdź, kto obecnie może korzystać ze zwolnień z kas, na kogo nałożono…
  Czytany 13090 razy
 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019, 2020, 2021 r. – poradnik
  Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019, 2020, 2021 r. – poradnik Usunięcie trzech pozycji z katalogu zwolnień przedmiotowych z kasy fiskalnej, dodanie jednej – zupełnie nowej. Dłuższy termin na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy w wyniku zmian utracili prawo do zwolnienia. Dowiedz się, kto i na jakich…
  Czytany 35899 razy
 • VAT w 2019 r. – Poradnik
  VAT w 2019 r. – Poradnik Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu…
  Czytany 123376 razy
 • Kasy fiskalne online 2018: Jakie będą nowe przepisy?
  Kasy fiskalne online 2018: Jakie będą nowe przepisy? Zapowiadana od miesięcy modernizacja systemu kasowego w Polsce przybrała realny kształt. E-paragony, transmisja online danych z kas fiskalnych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów, możliwość archiwizowania kopii dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie cyfrowej i określenie standardu komunikacji…
  Czytany 29708 razy
 • Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca
  Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Ustawodawca przewidział jednak okres przygotowawczy na wdrożenie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Comiesięczny obowiązek tworzenia i…
  Czytany 72128 razy
 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik
  Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik Rozszerzenie katalogu czynności obowiązkowo ewidencjonowanych na kasie – bez względu na obrót podatnika; wydłużenie okresu dostosowawczego na wprowadzenie kasy dla niektórych usług; zmiana w załączniku do rozporządzenia – od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące zwolnień…
  Czytany 22166 razy
piątek, 01 kwiecień 2016 08:37

Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Uzyskanie niektórych dochodów za granicą uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym. Dotyczy to dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. Dowiedz się też, jakie są wyłączenia z tego odliczenia i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 

Podatnicy osiągający za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, po spełnieniu dodatkowych warunków mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym PIT za 2015 r. Odliczenia tego dokonuje się od podatku - mogą z niego skorzystać podatnicy osiągający dochody (przychody) opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Zasady korzystania z ulgi abolicyjnej zostały zapisane w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W zawartych przez Polskę dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz przepisach wspomnianej ustawy funkcjonują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. W przypadku tej drugiej metody obliczony podatek zawsze będzie wyższy niż podatek obliczony według metody wyłączenia z progresją - przy tym samym dochodzie podatnika. Ulga abolicyjna w zeznaniu rocznym PIT funkcjonuje w celu wyeliminowania tej różnicy. Składający zeznanie od podatku dochodowego odlicza kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Należy przy tym wspomnieć, iż obliczając kwotę ulgi abolicyjnej nie stosuje się zaokrągleń na zasadach określonych w Ordynacji Podatkowej.

 

Aby skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r., podatnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 • Podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
 • Osiągać za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia
 • Rozliczać w Polsce podatek obliczany według skali podatkowej lub podatek liniowy, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Uzyskiwać za granicą dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej, lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza Polską działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

 

Podatnik korzystający z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. nie ma obowiązku posiadania jakiejś szczególnej dokumentacji. Ważne, aby posiadał dowód potwierdzający zapłatę podatku za granicą.

 

Należy również podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej nie przysługuje w przypadku braku zapłaty podatku w państwie zagranicznym. Taka zasada wynika z licznych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz wyroków NSA i WSA. Jeżeli podatnik osiągnął dochód w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i w kraju tym nie pobrano od niego podatku, dochód ten w całości podlega opodatkowaniu w Polsce. Składający zeznanie nie ma prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

 

W § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 599) wymieniono tzw. raje podatkowe - podatnicy osiągający dochody w tych krajach nie mogą dokonać odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1) Księstwo Andory;

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) Antigua i Barbuda;

4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5) Wspólnota Bahamów;

6) Królestwo Bahrajnu;

7) Barbados;

8) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

9) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

10) Wspólnota Dominiki;

11) Grenada;

12) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

13) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

14) Republika Liberii;

15) Księstwo Liechtensteinu;

16) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

17) Republika Malediwów;

18) Republika Wysp Marshalla;

19) Republika Mauritiusu;

20) Księstwo Monako;

21) Republika Nauru;

22) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

23) Republika Panamy;

24) Niezależne Państwo Samoa;

25) Republika Seszeli;

26) Federacja Saint Kitts i Nevis;

27) Saint Lucia;

28) Saint Vincent i Grenadyny;

29) Królestwo Tonga;

30) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

31) Republika Vanuatu.

 

Pobierz aktualne druki PIT i załączników

Czytany 4568 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 kwiecień 2016 08:43

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

 • PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP

  Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Służy do tego formularz PIT-OP. Sprawdź, jak i do kiedy złożyć to oświadczenie i pobierz odpowiedni druk.

 • Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017 Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

  Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2016 rok Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2016 rok

  Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-28 spoczywa na podatnikach, którzy w poprzednim roku osiągali przychody z działalności lub najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, iż termin złożenia PIT-28 za 2016 r. jest jednocześnie terminem zapłaty podatku za grudzień lub ostatni kwartał 2016 r. Sprawdź, kto może korzystać z opodatkowania ryczałtem, w jakich terminach opłacać podatek i do kiedy złożyć zeznanie roczne.

rozwiązania insert

partner inser1tpartner serwisowy inser1tpartner serwisowy inser1t